Μάθετε αγγλικά  

Θα ταξιδέψετε στην Αγγλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα αγγλικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα αγγλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Αγγλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα αγγλικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα αγγλικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα αγγλικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα αγγλικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου αγγλικά" στα αγγλικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα αγγλικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hello!
Hello!Γειά σου!
Καλημέρα! Good morning!
Good morning!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Good evening!
Good evening!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Good night!
Good night!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Bye!
Bye!Γεια!
Στο επανειδήν! Good bye!
Good bye!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι yes
yesναι
όχι no
noόχι
ίσως maybe
maybeίσως
εντάξει ok
okεντάξει
Ευχαριστώ! Thank you!
Thank you!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) You're welcome!
You're welcome!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Excuse me, ...
Excuse me, ...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) I'm sorry.
I'm sorry.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... I have .../ I don't have ...
I have .../ I don't have ...Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... We have ../ We don't have ...
We have ../ We don't have ...Έχουμε / Δεν έχουμε ...
(Δεν) υπάρχει ... There is (no) .../ There are (no) ...
There is (no) .../ There are (no) ...(Δεν) υπάρχει ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... My name is ...
My name is ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... I'm from ...
I'm from ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. I'm ... years old.
I'm ... years old.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) I am married./ I am not married.
I am married./ I am not married.Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. I am travelling alone./ I am not travelling alone.
I am travelling alone./ I am not travelling alone.Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... I'm travelling with ...
I'm travelling with ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω αγγλικά. I don't speak any English.
I don't speak any English.Δεν μιλάω αγγλικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) I don't understand that.
I don't understand that.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Do you speak ...?
Do you speak ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Does anyone here speak ... ?
Does anyone here speak ... ?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά English
Englishαγγλικά
γαλλικά French
Frenchγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Could you write that down please.
Could you write that down please.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Could you please repeat that.
Could you please repeat that.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Just a moment please.
Just a moment please.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα one
oneένα
δύο two
twoδύο
τρία three
threeτρία
τέσσερα four
fourτέσσερα
πέντε five
fiveπέντε
έξι six
sixέξι
επτά seven
sevenεπτά
οκτώ eight
eightοκτώ
εννέα nine
nineεννέα
δέκα ten
tenδέκα
έντεκα eleven
elevenέντεκα
δώδεκα twelve
twelveδώδεκα
δεκατρία thirteen
thirteenδεκατρία
δεκατέσσερα fourteen
fourteenδεκατέσσερα
δεκαπέντε fifteen
fifteenδεκαπέντε
δεκαέξι sixteen
sixteenδεκαέξι
δεκαεπτά seventeen
seventeenδεκαεπτά
δεκαοκτώ eighteen
eighteenδεκαοκτώ
δεκαεννέα nineteen
nineteenδεκαεννέα
είκοσι twenty
twentyείκοσι
είκοσι ένα twenty-one
twenty-oneείκοσι ένα
τριάντα thirty
thirtyτριάντα
σαράντα forty
fortyσαράντα
πενήντα fifty
fiftyπενήντα
εξήντα sixty
sixtyεξήντα
εβδομήντα seventy
seventyεβδομήντα
ογδόντα eighty
eightyογδόντα
ενενήντα ninety
ninetyενενήντα
εκατό one hundred
one hundredεκατό
χίλια one thousand
one thousandχίλια
ένα εκατομμύριο one million
one millionένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι some/ a couple
some/ a coupleένα ζευγάρι
 

 
Αγγλικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο αγγλικών θα βρείτε:
 • Αγγλικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Αγγλικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Αγγλικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Αγγλικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο αγγλικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο αγγλικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα αγγλικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα αγγλικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για αγγλικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο αγγλικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα αγγλικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα αγγλικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου αγγλικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Αγγλικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος αγγλικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!