Μάθετε γερμανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Γερμανία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα γερμανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα γερμανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Γερμανία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα γερμανικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα γερμανικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα γερμανικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα γερμανικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου γερμανικά" στα γερμανικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα γερμανικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hallo!
Hallo!Γειά σου!
Καλημέρα! Guten Morgen!
Guten Morgen!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Guten Abend!
Guten Abend!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Gute Nacht!
Gute Nacht!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Tschüss! (informell)
Tschüss! (informell)Γεια!
Στο επανειδήν! Auf Wiedersehen! (formell)
Auf Wiedersehen! (formell)Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι ja
jaναι
όχι nein
neinόχι
ίσως vielleicht
vielleichtίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Danke!
Danke!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Bitte! (gern geschehen)
Bitte! (gern geschehen)Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Entschuldigung, ...
Entschuldigung, ...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Es tut mir leid.
Es tut mir leid.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Ich habe ... / Ich habe kein ...
Ich habe ...
Ich habe kein ...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Wir haben ... / Wir haben kein ...
Wir haben ...
Wir haben kein ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
(Δεν) υπάρχει ... Es gibt (kein) ... / Es gibt (keine) ...
Es gibt (kein) ...
Es gibt (keine) ...
(Δεν) υπάρχει ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Ich heiße ...
Ich heiße ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Ich komme ...
Ich komme ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Ich bin ... Jahre alt.
Ich bin ... Jahre alt.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Ich bin verheiratet. / Ich bin nicht verheiratet.
Ich bin verheiratet.
Ich bin nicht verheiratet.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Ich reise alleine. / Ich reise nicht alleine.
Ich reise alleine.
Ich reise nicht alleine.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Ich reise mit ...
Ich reise mit ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω αγγλικά. Ich spreche kein Englisch.
Ich spreche kein Englisch.Δεν μιλάω αγγλικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich nicht.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Sprechen Sie ...?
Sprechen Sie ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Spricht hier jemand ...?
Spricht hier jemand ...?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά Englisch
Englischαγγλικά
γαλλικά Französisch
Französischγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Bitte schreiben Sie das auf.
Bitte schreiben Sie das auf.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Bitte wiederholen Sie das.
Bitte wiederholen Sie das.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Einen Moment bitte.
Einen Moment bitte.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν null
nullμηδέν
ένα eins
einsένα
δύο zwei
zweiδύο
τρία drei
dreiτρία
τέσσερα vier
vierτέσσερα
πέντε fünf
fünfπέντε
έξι sechs
sechsέξι
επτά sieben
siebenεπτά
οκτώ acht
achtοκτώ
εννέα neun
neunεννέα
δέκα zehn
zehnδέκα
έντεκα elf
elfέντεκα
δώδεκα zwölf
zwölfδώδεκα
δεκατρία dreizehn
dreizehnδεκατρία
δεκατέσσερα vierzehn
vierzehnδεκατέσσερα
δεκαπέντε fünfzehn
fünfzehnδεκαπέντε
δεκαέξι sechzehn
sechzehnδεκαέξι
δεκαεπτά siebzehn
siebzehnδεκαεπτά
δεκαοκτώ achtzehn
achtzehnδεκαοκτώ
δεκαεννέα neunzehn
neunzehnδεκαεννέα
είκοσι zwanzig
zwanzigείκοσι
είκοσι ένα einundzwanzig
einundzwanzigείκοσι ένα
τριάντα dreißig
dreißigτριάντα
σαράντα vierzig
vierzigσαράντα
πενήντα fünfzig
fünfzigπενήντα
εξήντα sechzig
sechzigεξήντα
εβδομήντα siebzig
siebzigεβδομήντα
ογδόντα achtzig
achtzigογδόντα
ενενήντα neunzig
neunzigενενήντα
εκατό hundert
hundertεκατό
χίλια tausend
tausendχίλια
ένα εκατομμύριο eine Million
eine Millionένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι ein paar
ein paarένα ζευγάρι
 

 
Γερμανικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο γερμανικών θα βρείτε:
 • Γερμανικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Γερμανικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Γερμανικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Γερμανικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο γερμανικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο γερμανικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα γερμανικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα γερμανικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για γερμανικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο γερμανικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα γερμανικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα γερμανικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου γερμανικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Γερμανικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος γερμανικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!