Μάθετε ινδονησιακά  

Θα ταξιδέψετε στην Ινδονησία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ινδονησιακά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ινδονησιακά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ινδονησία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ινδονησιακά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ινδονησιακά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ινδονησιακά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ινδονησιακά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ινδονησιακά" στα ινδονησιακά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ινδονησιακά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Halo! / Hai!
Halo!
Hai!
Γειά σου!
Καλημέρα! Selamat pagi!
Selamat pagi!Καλημέρα!
Χαίρετε! Selamat siang!
Selamat siang!Χαίρετε!
Καλησπέρα! Selamat sore / Selamat malam!
Selamat sore
Selamat malam!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Selamat malam!
Selamat malam!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Dahh! / Mari!
Dahh!
Mari!
Γεια!
Στο επανειδήν! Sampai jumpa!
Sampai jumpa!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι ya
yaναι
όχι tidak
tidakόχι
ίσως mungkin / bisa jadi
mungkin
bisa jadi
ίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Terima kasih!
Terima kasih!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Kembali!
Kembali!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Maaf, ...
Maaf, ...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Maaf.
Maaf.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Saya punya ... / Saya tidak punya ...
Saya punya ...
Saya tidak punya ...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Kami punya ... / Kami tidak punya ...
Kami punya ...
Kami tidak punya ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... ...nya ada./ ...nya tidak ada.
...nya ada./ ...nya tidak ada.Είναι / δεν είναι ...
παρακαλώ tolong
tolongπαρακαλώ

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Nama saya ...
Nama saya ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Saya berasal ...
Saya berasal ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Umur saya ...
Umur saya ...Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Saya sudah menikah. / Saya belum menikah.
Saya sudah menikah.
Saya belum menikah.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Saya bepergian sendiri. / Saya tidak bepergian sendiri.
Saya bepergian sendiri.
Saya tidak bepergian sendiri.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Saya bepergian dengan ...
Saya bepergian dengan ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω ινδονησιακά. Saya tidak bisa bahasa Indonesia.
Saya tidak bisa bahasa Indonesia.Δεν μιλάω ινδονησιακά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Saya tidak mengerti.
Saya tidak mengerti.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Bisakah Anda bahasa ... ?
Bisakah Anda bahasa ... ?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Adakah yang berbahasa ...?
Adakah yang berbahasa ...?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά Inggris
Inggrisαγγλικά
γαλλικά Perancis
Perancisγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Tolong tuliskan.
Tolong tuliskan.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Tolong ulang.
Tolong ulang.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Tolong tunggu sebentar.
Tolong tunggu sebentar.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nol / kosong
nol
kosong
μηδέν
ένα satu
satuένα
δύο dua
duaδύο
τρία tiga
tigaτρία
τέσσερα empat
empatτέσσερα
πέντε lima
limaπέντε
έξι enam
enamέξι
επτά tujuh
tujuhεπτά
οκτώ delapan
delapanοκτώ
εννέα sembilan
sembilanεννέα
δέκα sepuluh
sepuluhδέκα
έντεκα sebelas
sebelasέντεκα
δώδεκα dua belas
dua belasδώδεκα
δεκατρία tiga belas
tiga belasδεκατρία
δεκατέσσερα empat belas
empat belasδεκατέσσερα
δεκαπέντε lima belas
lima belasδεκαπέντε
δεκαέξι enam belas
enam belasδεκαέξι
δεκαεπτά tujuh belas
tujuh belasδεκαεπτά
δεκαοκτώ delapan belas
delapan belasδεκαοκτώ
δεκαεννέα sembilan belas
sembilan belasδεκαεννέα
είκοσι dua puluh
dua puluhείκοσι
είκοσι ένα dua puluh satu
dua puluh satuείκοσι ένα
τριάντα tiga puluh
tiga puluhτριάντα
σαράντα empat puluh
empat puluhσαράντα
πενήντα lima puluh
lima puluhπενήντα
εξήντα enam puluh
enam puluhεξήντα
εβδομήντα tujuh puluh
tujuh puluhεβδομήντα
ογδόντα delapan puluh
delapan puluhογδόντα
ενενήντα sembilan puluh
sembilan puluhενενήντα
εκατό seratus
seratusεκατό
χίλια seribu
seribuχίλια
ένα εκατομμύριο satu juta
satu jutaένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι sepasang
sepasangένα ζευγάρι
 

 
Ινδονησιακά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο ινδονησιακών θα βρείτε:
 • Ινδονησιακά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Ινδονησιακά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Ινδονησιακά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Ινδονησιακά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο ινδονησιακών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο ινδονησιακών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα ινδονησιακά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα ινδονησιακά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για ινδονησιακά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο ινδονησιακών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα ινδονησιακά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα ινδονησιακά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου ινδονησιακών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Ινδονησιακά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος ινδονησιακών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!