Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)  

Θα ταξιδέψετε στην Λατινική αμερική;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ισπανικά (λατινική αμερική)!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ισπανικά (λατινική αμερική) στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Λατινική αμερική.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ισπανικά (λατινική αμερική);
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ισπανικά (λατινική αμερική);
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ισπανικά (λατινική αμερική);
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ισπανικά (λατινική αμερική);
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ισπανικά (λατινική αμερική)" στα ισπανικά (λατινική αμερική);
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ισπανικά (λατινική αμερική).

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! ¡Hola!
¡Hola!Γειά σου!
Καλημέρα! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Καλημέρα!
Χαίρετε! ¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes!Χαίρετε!
Καλησπέρα! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Τα λέμε αύριο! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana!
¡Buenas noches! ¡Hasta mañana!Καληνύχτα! Τα λέμε αύριο!
Γεια! ¡Chao!/ ¡Adiós!
¡Chao!/ ¡Adiós!Γεια!
Στο επανειδήν! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι si
siναι
όχι no
noόχι
ίσως de pronto
de prontoίσως
εντάξει Ok
Okεντάξει
Ευχαριστώ! ¡Gracias!
¡Gracias!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) De nada. Con mucho gusto.
De nada. Con mucho gusto.Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Disculpe, .../ Perdón, ...
Disculpe, .../ Perdón, ...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Lo siento.
Lo siento.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Tengo .../ No tengo (ningún) ...
Tengo .../ No tengo (ningún) ...Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Tenemos .../ No tenemos (ningún) ...
Tenemos .../ No tenemos (ningún) ...Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... Hay .../ No hay (ningún) ...
Hay .../ No hay (ningún) ...Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Me llamo ...
Me llamo ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Soy de ...
Soy de ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Tengo ... años.
Tengo ... años.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Soy casado./ No soy casado. Soy casada./ No soy casada.
Soy casado./ No soy casado. Soy casada./ No soy casada.Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Viajo solo./ No viajo solo. Viajo sola./ No viajo sola.
Viajo solo./ No viajo solo. Viajo sola./ No viajo sola.Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Viajo con ...
Viajo con ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω ισπανικά. No hablo español.
No hablo español.Δεν μιλάω ισπανικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) No entiendo.
No entiendo.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) ¿Habla usted ...?
¿Habla usted ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; ¿Habla alguien ...?
¿Habla alguien ...?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά Inglés
Inglésαγγλικά
γαλλικά Francés
Francésγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Por favor escriba.
Por favor escriba.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Por favor repita.
Por favor repita.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Un momento por favor.
Un momento por favor.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν cero
ceroμηδέν
ένα uno
unoένα
δύο dos
dosδύο
τρία tres
tresτρία
τέσσερα cuatro
cuatroτέσσερα
πέντε cinco
cincoπέντε
έξι seis
seisέξι
επτά siete
sieteεπτά
οκτώ ocho
ochoοκτώ
εννέα nueve
nueveεννέα
δέκα diez
diezδέκα
έντεκα once
onceέντεκα
δώδεκα doce
doceδώδεκα
δεκατρία trece
treceδεκατρία
δεκατέσσερα catorce
catorceδεκατέσσερα
δεκαπέντε quince
quinceδεκαπέντε
δεκαέξι dieciséis
dieciséisδεκαέξι
δεκαεπτά diecisiete
diecisieteδεκαεπτά
δεκαοκτώ dieciocho
dieciochoδεκαοκτώ
δεκαεννέα diecinueve
diecinueveδεκαεννέα
είκοσι veinte
veinteείκοσι
είκοσι ένα veintiuno
veintiunoείκοσι ένα
τριάντα treinta
treintaτριάντα
σαράντα cuarenta
cuarentaσαράντα
πενήντα cincuenta
cincuentaπενήντα
εξήντα sesenta
sesentaεξήντα
εβδομήντα setenta
setentaεβδομήντα
ογδόντα ochenta
ochentaογδόντα
ενενήντα noventa
noventaενενήντα
εκατό cien
cienεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο un millón
un millónένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι un par
un parένα ζευγάρι
 

 
Ισπανικά (λατινική αμερική)-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο ισπανικών θα βρείτε:
 • Ισπανικά (λατινική αμερική)-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Ισπανικά (λατινική αμερική)-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Ισπανικά (λατινική αμερική)-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Ισπανικά (λατινική αμερική)-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο ισπανικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο ισπανικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα ισπανικά (λατινική αμερική):
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα ισπανικά (λατινική αμερική) (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για ισπανικά (λατινική αμερική) θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο ισπανικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα ισπανικά (λατινική αμερική) με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα ισπανικά (λατινική αμερική) (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου ισπανικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Ισπανικά (λατινική αμερική)-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος ισπανικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!