Μάθετε ισπανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ισπανία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ισπανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ισπανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ισπανία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ισπανικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ισπανικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ισπανικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ισπανικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ισπανικά" στα ισπανικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ισπανικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! ¡Hola!
¡Hola!Γειά σου!
Καλημέρα! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Καλημέρα!
Χαίρετε! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Χαίρετε!
Καλησπέρα! ¡Buenas tardes / buenas noches!
¡Buenas tardes
buenas noches!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! ¡Adiós!
¡Adiós!Γεια!
Στο επανειδήν! ¡Hasta luego! / ¡Hasta pronto!
¡Hasta luego!
¡Hasta pronto!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι sí
ναι
όχι no
noόχι
ίσως a lo mejor
a lo mejorίσως
εντάξει Ok, bien
Ok, bienεντάξει
Ευχαριστώ! ¡Gracias!
¡Gracias!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) ¡De nada!
¡De nada!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Disculpe, ...
Disculpe, ...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Lo siento.
Lo siento.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω (Δεν έχω) ... No tengo ...
No tengo ...Έχω (Δεν έχω) ...
Έχουμε (Δεν έχουμε) ... No tenemos ...
No tenemos ...Έχουμε (Δεν έχουμε) ...
(Δεν) υπάρχει ... No hay ...
No hay ...(Δεν) υπάρχει ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Me llamo ...
Me llamo ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Soy ...
Soy ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Tengo ... años
Tengo ... añosΕίμαι... χρονών.
Είμαι (Δεν είμαι) παντρεμένος (m) παντρεμένη (f). (No) estoy casado.
(No) estoy casado.Είμαι (Δεν είμαι) παντρεμένος (m) παντρεμένη (f).
Ταξιδεύω (Δεν ταξιδεύω) μόνος (m) / μόνη (f). (No) viajo solo.
(No) viajo solo.Ταξιδεύω (Δεν ταξιδεύω) μόνος (m) / μόνη (f).
Ταξιδεύω με ... Viajo con ...
Viajo con ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω ισπανικά. No hablo español.
No hablo español.Δεν μιλάω ισπανικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Esto no lo entiendo.
Esto no lo entiendo.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) ¿Habla usted ...?
¿Habla usted ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; ¿Habla aquí alguien ...
¿Habla aquí alguien ...Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά inglés?
inglés?αγγλικά
γαλλικά francés?
francés?γαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Por favor, escríbalo.
Por favor, escríbalo.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Por favor, repítalo.
Por favor, repítalo.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Un momento, por favor.
Un momento, por favor.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν cero
ceroμηδέν
ένα uno
unoένα
δύο dos
dosδύο
τρία tres
tresτρία
τέσσερα cuatro
cuatroτέσσερα
πέντε cinco
cincoπέντε
έξι seis
seisέξι
επτά siete
sieteεπτά
οκτώ ocho
ochoοκτώ
εννέα nueve
nueveεννέα
δέκα diez
diezδέκα
έντεκα once
onceέντεκα
δώδεκα doce
doceδώδεκα
δεκατρία trece
treceδεκατρία
δεκατέσσερα catorce
catorceδεκατέσσερα
δεκαπέντε quince
quinceδεκαπέντε
δεκαέξι dieciséis
dieciséisδεκαέξι
δεκαεπτά diecisiete
diecisieteδεκαεπτά
δεκαοκτώ dieciocho
dieciochoδεκαοκτώ
δεκαεννέα diecinueve
diecinueveδεκαεννέα
είκοσι veinte
veinteείκοσι
είκοσι ένα veintiuno
veintiunoείκοσι ένα
τριάντα treinta
treintaτριάντα
σαράντα cuarenta
cuarentaσαράντα
πενήντα cincuenta
cincuentaπενήντα
εξήντα sesenta
sesentaεξήντα
εβδομήντα setenta
setentaεβδομήντα
ογδόντα ochenta
ochentaογδόντα
ενενήντα noventa
noventaενενήντα
εκατό cien
cienεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο un millón
un millónένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι un par
un parένα ζευγάρι
 

 
Ισπανικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο ισπανικών θα βρείτε:
 • Ισπανικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Ισπανικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Ισπανικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Ισπανικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο ισπανικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο ισπανικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα ισπανικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα ισπανικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για ισπανικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο ισπανικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα ισπανικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα ισπανικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου ισπανικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Ισπανικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος ισπανικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!