Μάθετε κροατικά  

Θα ταξιδέψετε στην Κροατία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα κροατικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα κροατικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Κροατία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα κροατικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα κροατικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα κροατικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα κροατικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου κροατικά" στα κροατικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα κροατικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Bok!
Bok!Γειά σου!
Καλημέρα! Dobro jutro!
Dobro jutro!Καλημέρα!
Χαίρετε! Dobar dan!
Dobar dan!Χαίρετε!
Καλησπέρα! Dobra večer!
Dobra večer!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Laku noć!
Laku noć!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Bok!
Bok!Γεια!
Στο επανειδήν! Doviđenja!
Doviđenja!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι da
daναι
όχι ne
neόχι
ίσως možda
moždaίσως
εντάξει OK, u redu, dobro
OK, u redu, dobroεντάξει
Ευχαριστώ! Hvala!
Hvala!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Molim!
Molim!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Oprosti,... / Oprostite,...
Oprosti,...
Oprostite,...
Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Oprosti
OprostiΛυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Imam... / Nemam...
Imam...
Nemam...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Imamo... / Nemamo...
Imamo...
Nemamo...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... Ima... / Postoji... / Nema... / Ne postoji...
Ima...
Postoji...
Nema...
Ne postoji...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Είμαι από ... Ja sam iz... / Dolazim iz...
Ja sam iz...
Dolazim iz...
Είμαι από ...
Είμαι... χρονών. Imam... godinu / Imam... godina.
Imam... godinu
Imam... godina.
Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Oženjen sam. / Nisam oženjen. / Udana sam. / Nisam Udana.
Oženjen sam.
Nisam oženjen.
Udana sam.
Nisam Udana.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Putujem sam. / Ne putujem sam. / Putujem sama. / Ne putujem sama.
Putujem sam.
Ne putujem sam.
Putujem sama.
Ne putujem sama.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Putujem s... / Putujem sa...
Putujem s...
Putujem sa...
Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω κροατικά. Ne govorim hrvatski.
Ne govorim hrvatski.Δεν μιλάω κροατικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Ne razumijem.
Ne razumijem.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Govorite li...
Govorite li...Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Govori li netko... ?
Govori li netko... ?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά engleski
engleskiαγγλικά
γαλλικά francuski
francuskiγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Molim Vas da mi to napišete.
Molim Vas da mi to napišete.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Ponovite, molim Vas!
Ponovite, molim Vas!Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Trenutak, molim Vas / Samo malo.
Trenutak, molim Vas
Samo malo.
Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nula
nulaμηδέν
ένα jedan
jedanένα
δύο dva
dvaδύο
τρία tri
triτρία
τέσσερα četiri
četiriτέσσερα
πέντε pet
petπέντε
έξι šest
šestέξι
επτά sedam
sedamεπτά
οκτώ osam
osamοκτώ
εννέα devet
devetεννέα
δέκα deset
desetδέκα
έντεκα jedanaest
jedanaestέντεκα
δώδεκα dvanaest
dvanaestδώδεκα
δεκατρία trinaest
trinaestδεκατρία
δεκατέσσερα četrnaest
četrnaestδεκατέσσερα
δεκαπέντε petnaest
petnaestδεκαπέντε
δεκαέξι šestnaest
šestnaestδεκαέξι
δεκαεπτά sedamnaest
sedamnaestδεκαεπτά
δεκαοκτώ osamnaest
osamnaestδεκαοκτώ
δεκαεννέα devetnaest
devetnaestδεκαεννέα
είκοσι dvadeset
dvadesetείκοσι
είκοσι ένα dvadeset jedan
dvadeset jedanείκοσι ένα
τριάντα trideset
tridesetτριάντα
σαράντα četrdeset
četrdesetσαράντα
πενήντα pedeset
pedesetπενήντα
εξήντα šezdeset
šezdesetεξήντα
εβδομήντα sedamdeset
sedamdesetεβδομήντα
ογδόντα osamdeset
osamdesetογδόντα
ενενήντα devedeset
devedesetενενήντα
εκατό sto
stoεκατό
χίλια tisuću
tisućuχίλια
ένα εκατομμύριο milijun
milijunένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι par
parένα ζευγάρι
 

 
Κροατικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο κροατικών θα βρείτε:
 • Κροατικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Κροατικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Κροατικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Κροατικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο κροατικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο κροατικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα κροατικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα κροατικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για κροατικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο κροατικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα κροατικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα κροατικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου κροατικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Κροατικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος κροατικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!