Μάθετε λευκορωσικά  

Θα ταξιδέψετε στην Λευκορωσία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα λευκορωσικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα λευκορωσικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Λευκορωσία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα λευκορωσικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα λευκορωσικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα λευκορωσικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα λευκορωσικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου λευκορωσικά" στα λευκορωσικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα λευκορωσικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Прывет!
Прывет!Γειά σου!
Καλημέρα! Добрай раніцы!
Добрай раніцы!Καλημέρα!
Χαίρετε! Добры дзень!
Добры дзень!Χαίρετε!
Καλησπέρα! Добрага вечара!
Добрага вечара!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Добрай ночы!
Добрай ночы!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Пака!
Пака!Γεια!
Στο επανειδήν! Да пабачэння! / Да спаткання!
Да пабачэння!
Да спаткання!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι да
даναι
όχι не
неόχι
ίσως можа быць
можа быцьίσως
εντάξει добра
добраεντάξει
Ευχαριστώ! Дзякуй!
Дзякуй!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Калi ласка!
Калi ласка!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Прабачце,...
Прабачце,...Συγγνώμη,...
Έχω ... / δεν έχω ... У мяне ёсць ... / У мяне няма ...
У мяне ёсць ...
У мяне няма ...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... У нас ёсць ... / У нас няма ...
У нас ёсць ...
У нас няма ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... Ëсць ... / Няма ...
Ëсць ...
Няма ...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Мяне клiчуць ...
Мяне клiчуць ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Я з ...
Я з ...Κατάγομαι από ...
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Я жанат / не жанат. Я замужам / не замужам.
Я жанат
не жанат. Я замужам
не замужам.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Я вандрую адзін / не адзін.
Я вандрую адзін
не адзін.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Я вандрую з ...
Я вандрую з ...Ταξιδεύω με ...
Πόσων χρόνων είστε; Колькі Вам гадоў?
Колькі Вам гадоў?Πόσων χρόνων είστε;
Πόσων χρόνων είσαι; Колькі цябе гадоў?
Колькі цябе гадоў?Πόσων χρόνων είσαι;

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω λευκορωσικά. Я не гутару па-беларуску.
Я не гутару па-беларуску.Δεν μιλάω λευκορωσικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Гэта я не разумею.
Гэта я не разумею.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Ці гутарыце Вы ...?
Ці гутарыце Вы ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Гутарыць тут хтосці ...?
Гутарыць тут хтосці ...?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά па-ангельску
па-ангельскуαγγλικά
γαλλικά па-французку
па-французкуγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Напішыце гэта, калі ласка.
Напішыце гэта, калі ласка.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Паўтарыце гэта, калі ласка.
Паўтарыце гэта, калі ласка.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Пачакайце мінуту, калі ласка.
Пачакайце мінуту, калі ласка.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν нуль
нульμηδέν
ένα адзін
адзінένα
δύο два
дваδύο
τρία тры
трыτρία
τέσσερα чатыры
чатырыτέσσερα
πέντε пяць
пяцьπέντε
έξι шэсць
шэсцьέξι
επτά сем
семεπτά
οκτώ восем
восемοκτώ
εννέα дзевяць
дзевяцьεννέα
δέκα дзесяць
дзесяцьδέκα
έντεκα адзінадцаць
адзінадцацьέντεκα
δώδεκα дванадцаць
дванадцацьδώδεκα
δεκατρία трынадцаць
трынадцацьδεκατρία
δεκατέσσερα чатырнадцаць
чатырнадцацьδεκατέσσερα
δεκαπέντε пятнадцаць
пятнадцацьδεκαπέντε
δεκαέξι шастнадцаць
шастнадцацьδεκαέξι
δεκαεπτά сямнадцаць
сямнадцацьδεκαεπτά
δεκαοκτώ васямнадцаць
васямнадцацьδεκαοκτώ
δεκαεννέα дзевятнадцаць
дзевятнадцацьδεκαεννέα
είκοσι двадцаць
двадцацьείκοσι
είκοσι ένα двадцаць адзін
двадцаць адзінείκοσι ένα
τριάντα трыдцаць
трыдцацьτριάντα
σαράντα сорак
соракσαράντα
πενήντα пяцьдесят
пяцьдесятπενήντα
εξήντα шэсцьдесят
шэсцьдесятεξήντα
εβδομήντα семдесят
семдесятεβδομήντα
ογδόντα восемдесят
восемдесятογδόντα
ενενήντα дзевяноста
дзевяностаενενήντα
εκατό сто
стоεκατό
χίλια тысяча
тысячаχίλια
ένα εκατομμύριο адзін мільён
адзін мільёнένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι адна пара
адна параένα ζευγάρι
 

 
Τώρα αποκλειστικά για σας:
Το μάθημα λευκορωσικών στην ειδική τιμή: αντί για

 
Με αυτό το μάθημα λευκορωσικών μαθαίνετε:
 • Λεξιλόγιο και φράσεις που χρειάζεστε πραγματικά στο ταξίδι σας στη λευκορωσία!
 • Διαβάζετε καθημερινά μόνο 17 λεπτά!
  Σε μόνο λίγες μέρες είστε καλά προετοιμασμένοι για το ταξίδι σας στη λευκορωσία.
 • Τα ταχύρυθμα μαθήματα λευκορωσικών χρησιμοποιεί τη μοναδική μέθοδο μακράς διάρκειας μνήμη από τις 17-λεπτά-γλώσσες:
  Μαθαίνετε τις καινούριες λέξεις στα λευκορωσικά πολύ γρήγορα.
  Αυτό το μάθημα δουλεύει μαζί σας τόσο εντατικά που δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά το λεξιλόγιο.
 • Σε αυτό το μάθημα παίρνετε κάθε μέρα καινούριες ασκήσεις:
  Κάθε μέρα μπορείτε να αναλύσετε τις προόδους σας και να τις εξετάσετε – ένα πραγματικό κίνητρο!
 • Με το σύστημά μας μαθαίνουν ήδη περισσότεροι από 500.000!
 
Το μάθημα λευκορωσικών στην ειδική τιμή: αντί για
 
Με αυτό το μάθημα γλώσσας μαθαίνετε τα βασικά και ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσε να πει κανείς στα λευκορωσικά .
 • Πώς μπορώ να κάνω μια κράτηση σε ξενοδοχείο στα λευκορωσικά ;
  Όποιος θέλει να κλείσει ένα κατάλυμα, βρίσκει εδώ σημαντικές προτάσεις και πραγματική βοήθεια.
 • Πώς μπορώ να παραγγείλω στα λευκορωσικά σ΄ ένα εστιατόριο;
  Τρώτε ευχαρίστως έξω;
  Σας ενδιαφέρουν η κουζίνα και οι παραδοσιακές λιχουδιές στη λευκορωσία;
  Τέλεια! Με αυτό το μάθημα γλώσσας μπορείτε να διαβάζετε και να κατανοείτε τον κατάλογο στα λευκορωσικά , όπως επίσης και το φαγητό και τα ποτά που παραγγέλνετε.
  Ακόμα σας προετοιμάζει καλά και για μια βόλτα στην αγορά και στο σούπερ μάρκετ.
 • Ρωτήστε στα λευκορωσικά .
  Στα ταξίδια χρειάζεται κανείς πάντα πληροφορίες και συχνά θέλει να κάνει ερωτήσεις.
  Με αυτό το μάθημα γλώσσας μαθαίνετε να ρωτάτε για τη σωστή κατεύθυνση.
  Εαν έχετε δουλέψει με αυτό το μάθημα γλώσσας, μπορείτε να ρωτάτε για την ώρα.
  Μπορείτε επίσης να ρωτάτε για την τιμή.
 
Το μάθημα λευκορωσικών στην ειδική τιμή: ευρώ αντί για
 

 

 

 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος λευκορωσικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!