Μάθετε μαλτέζικα  

Θα ταξιδέψετε στην Μάλτα;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα μαλτέζικα!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα μαλτέζικα στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Μάλτα.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα μαλτέζικα;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα μαλτέζικα;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα μαλτέζικα;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα μαλτέζικα;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου μαλτέζικα" στα μαλτέζικα;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα μαλτέζικα.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hello!
Hello!Γειά σου!
Καλημέρα! Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Καλημέρα!
Χαίρετε! Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!Χαίρετε!
Καληνύχτα! (m,f) Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Γεια!
Στο επανειδήν! Insellimlek!
Insellimlek!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι iva
ivaναι
όχι le
leόχι
ίσως forsi
forsiίσως
εντάξει Ok.
Ok.εντάξει
Ευχαριστώ! Grazzi!
Grazzi!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Λυπάμαι. (m/f) Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jiena mil ...
Jiena mil ...Κατάγομαι από ...
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς αγγλικά; Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Μιλάει κανείς αγγλικά;
Μιλάει κανείς γαλλικά ; Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Μιλάει κανείς γαλλικά ;
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν xejn
xejnμηδέν
ένα wieħed
wieħedένα
δύο tnejn
tnejnδύο
τρία tlieta
tlietaτρία
τέσσερα erbgha
erbghaτέσσερα
πέντε hamsa
hamsaπέντε
έξι sitta
sittaέξι
επτά sebgha
sebghaεπτά
οκτώ tmienja
tmienjaοκτώ
εννέα disgha
disghaεννέα
δέκα ghaxra
ghaxraδέκα
έντεκα hdax
hdaxέντεκα
δώδεκα tnax
tnaxδώδεκα
δεκατρία tlettax
tlettaxδεκατρία
δεκατέσσερα erbatax
erbataxδεκατέσσερα
δεκαπέντε hmistax
hmistaxδεκαπέντε
δεκαέξι sittax
sittaxδεκαέξι
δεκαεπτά sbatax
sbataxδεκαεπτά
δεκαοκτώ tmintax
tmintaxδεκαοκτώ
δεκαεννέα dsatax
dsataxδεκαεννέα
είκοσι ghoxrin
ghoxrinείκοσι
είκοσι ένα wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrinείκοσι ένα
τριάντα tletin
tletinτριάντα
σαράντα erbghin
erbghinσαράντα
πενήντα hamsin
hamsinπενήντα
εξήντα sittin
sittinεξήντα
εβδομήντα sebghajn
sebghajnεβδομήντα
ογδόντα tmenin
tmeninογδόντα
ενενήντα disghajn
disghajnενενήντα
εκατό mijja
mijjaεκατό
χίλια elf
elfχίλια
ένα εκατομμύριο miljun
miljunένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι par
parένα ζευγάρι
 

 
Τώρα αποκλειστικά για σας:
Το μάθημα μαλτεζικών στην ειδική τιμή: αντί για

 
Με αυτό το μάθημα μαλτεζικών μαθαίνετε:
 • Λεξιλόγιο και φράσεις που χρειάζεστε πραγματικά στο ταξίδι σας στη μάλτα!
 • Διαβάζετε καθημερινά μόνο 17 λεπτά!
  Σε μόνο λίγες μέρες είστε καλά προετοιμασμένοι για το ταξίδι σας στη μάλτα.
 • Τα ταχύρυθμα μαθήματα μαλτεζικών χρησιμοποιεί τη μοναδική μέθοδο μακράς διάρκειας μνήμη από τις 17-λεπτά-γλώσσες:
  Μαθαίνετε τις καινούριες λέξεις στα μαλτέζικα πολύ γρήγορα.
  Αυτό το μάθημα δουλεύει μαζί σας τόσο εντατικά που δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά το λεξιλόγιο.
 • Σε αυτό το μάθημα παίρνετε κάθε μέρα καινούριες ασκήσεις:
  Κάθε μέρα μπορείτε να αναλύσετε τις προόδους σας και να τις εξετάσετε – ένα πραγματικό κίνητρο!
 • Με το σύστημά μας μαθαίνουν ήδη περισσότεροι από 500.000!
 
Το μάθημα μαλτεζικών στην ειδική τιμή: αντί για
 
Με αυτό το μάθημα γλώσσας μαθαίνετε τα βασικά και ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσε να πει κανείς στα μαλτέζικα.
 • Πώς μπορώ να κάνω μια κράτηση σε ξενοδοχείο στα μαλτέζικα;
  Όποιος θέλει να κλείσει ένα κατάλυμα, βρίσκει εδώ σημαντικές προτάσεις και πραγματική βοήθεια.
 • Πώς μπορώ να παραγγείλω στα μαλτέζικα σ΄ ένα εστιατόριο;
  Τρώτε ευχαρίστως έξω;
  Σας ενδιαφέρουν η κουζίνα και οι παραδοσιακές λιχουδιές στη μάλτα;
  Τέλεια! Με αυτό το μάθημα γλώσσας μπορείτε να διαβάζετε και να κατανοείτε τον κατάλογο στα μαλτέζικα, όπως επίσης και το φαγητό και τα ποτά που παραγγέλνετε.
  Ακόμα σας προετοιμάζει καλά και για μια βόλτα στην αγορά και στο σούπερ μάρκετ.
 • Ρωτήστε στα μαλτέζικα.
  Στα ταξίδια χρειάζεται κανείς πάντα πληροφορίες και συχνά θέλει να κάνει ερωτήσεις.
  Με αυτό το μάθημα γλώσσας μαθαίνετε να ρωτάτε για τη σωστή κατεύθυνση.
  Εαν έχετε δουλέψει με αυτό το μάθημα γλώσσας, μπορείτε να ρωτάτε για την ώρα.
  Μπορείτε επίσης να ρωτάτε για την τιμή.
 
Το μάθημα μαλτεζικών στην ειδική τιμή: ευρώ αντί για
 

 

 

 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος μαλτεζικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!