Μάθετε ρουμανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ρουμανία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ρουμανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ρουμανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ρουμανία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ρουμανικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ρουμανικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ρουμανικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ρουμανικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ρουμανικά" στα ρουμανικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ρουμανικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Salut!
Salut!Γειά σου!
Καλημέρα! Bună dimineața!
Bună dimineața!Καλημέρα!
Χαίρετε! Bună ziua!
Bună ziua!Χαίρετε!
Καλησπέρα! Bună seara!
Bună seara!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Noapte bună!
Noapte bună!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Γεια!
Στο επανειδήν! La revedere!
La revedere!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι da
daναι
όχι nu
nuόχι
ίσως poate
poateίσως
εντάξει ok
okεντάξει
Ευχαριστώ! Mersi!
Mersi!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Cu plăcere!
Cu plăcere!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Scuze!
Scuze!Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Îmi pare rău!
Îmi pare rău!Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Mă numesc ...
Mă numesc ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Am ... ani.
Am ... ani.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Sunt căsătorit(ă). / Nu sunt căsătorit(ă).
Sunt căsătorit(ă).
Nu sunt căsătorit(ă).
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Călătoresc singur(ă). / Nu călătoresc singur(ă).
Călătoresc singur(ă).
Nu călătoresc singur(ă).
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω ρουμανικά. Nu vorbesc românește.
Nu vorbesc românește.Δεν μιλάω ρουμανικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά engleză
englezăαγγλικά
γαλλικά franceză
francezăγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Vă rog notați.
Vă rog notați.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ένα unu
unuένα
δύο doi
doiδύο
τρία trei
treiτρία
τέσσερα patru
patruτέσσερα
πέντε cinci
cinciπέντε
έξι șase
șaseέξι
επτά șapte
șapteεπτά
οκτώ opt
optοκτώ
εννέα nouă
nouăεννέα
δέκα zece
zeceδέκα
έντεκα unsprezece
unsprezeceέντεκα
δώδεκα doisprezece
doisprezeceδώδεκα
δεκατρία treisprezece
treisprezeceδεκατρία
δεκατέσσερα paisprezece
paisprezeceδεκατέσσερα
δεκαπέντε cincisprezece
cincisprezeceδεκαπέντε
δεκαέξι șaisprezece
șaisprezeceδεκαέξι
δεκαεπτά șaptesprezece
șaptesprezeceδεκαεπτά
δεκαοκτώ optsprezece
optsprezeceδεκαοκτώ
δεκαεννέα nouăsprezece
nouăsprezeceδεκαεννέα
είκοσι douăzeci
douăzeciείκοσι
είκοσι ένα douăzeci și unu
douăzeci și unuείκοσι ένα
τριάντα treizeci
treizeciτριάντα
σαράντα patruzeci
patruzeciσαράντα
πενήντα cincizeci
cincizeciπενήντα
εξήντα șaizeci
șaizeciεξήντα
εβδομήντα șaptezeci
șaptezeciεβδομήντα
ογδόντα optzeci
optzeciογδόντα
ενενήντα nouăzeci
nouăzeciενενήντα
εκατό o sută
o sutăεκατό
χίλια o mie
o mieχίλια
ένα εκατομμύριο un milion
un milionένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι o pereche
o perecheένα ζευγάρι
 

 
Ρουμανικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο ρουμανικών θα βρείτε:
 • Ρουμανικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Ρουμανικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Ρουμανικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Ρουμανικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο ρουμανικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο ρουμανικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα ρουμανικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα ρουμανικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για ρουμανικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο ρουμανικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα ρουμανικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα ρουμανικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου ρουμανικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Ρουμανικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος ρουμανικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!