Μάθετε σερβικά  

Θα ταξιδέψετε στην Σερβία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα σερβικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα σερβικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σερβία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα σερβικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα σερβικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα σερβικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα σερβικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου σερβικά" στα σερβικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα σερβικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Здраво!
Здраво!Γειά σου!
Καλημέρα! Добро јутро!
Добро јутро!Καλημέρα!
Χαίρετε! Добар дан!
Добар дан!Χαίρετε!
Καλησπέρα! Добро вече!
Добро вече!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Лаку ноћ!
Лаку ноћ!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Ћао!
Ћао!Γεια!
Στο επανειδήν! Довиђења!
Довиђења!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι да
даναι
όχι не
неόχι
ίσως можда
мождаίσως
εντάξει ок
окεντάξει
Ευχαριστώ! Хвала!
Хвала!Ευχαριστώ!
Παρακαλώ! Молим!
Молим!Παρακαλώ!
Συγγνώμη,... Извините ...
Извините ...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Жао ми је.
Жао ми је.Λυπάμαι. (m/f)
Δεν έχω ... / 'Εχω ... Ја немам .../ Ја имам ...
Ја немам .../ Ја имам ...Δεν έχω ... / 'Εχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Ми имамо .../ Ми немамо ...
Ми имамо .../ Ми немамо ...Έχουμε / Δεν έχουμε ...
(Δεν) υπάρχει ... Не постоји ...
Не постоји ...(Δεν) υπάρχει ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Ја сам ...
Ја сам ...Με λένε ...
Εγώ είμαι ... Ја сам ...
Ја сам ...Εγώ είμαι ...
Είμαι... χρονών. Ја имам ... година.
Ја имам ... година.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Ожењен сам./ Нисам ожењен. (м)/ Удата сам./ Нисам удата. (ж)
Ожењен сам./ Нисам ожењен. (м)/ Удата сам./ Нисам удата. (ж)Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Путујем сам./ Не путујем сам. (м) / Путујем сама./ Не путујем сама. (ж)
Путујем сам./ Не путујем сам. (м)
Путујем сама./ Не путујем сама. (ж)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Путујем са...
Путујем са...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω σερβικά. Не говорим српски.
Не говорим српски.Δεν μιλάω σερβικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Не разумем.
Не разумем.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Говорите ли ...?
Говорите ли ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Да ли овде неко говори ...?
Да ли овде неко говори ...?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά енглески
енглескиαγγλικά
γαλλικά француски
францускиγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Молим вас, запишите то.
Молим вас, запишите то.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Молим вас, поновите то.
Молим вас, поновите то.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Моменат, молим вас.
Моменат, молим вас.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν нула
нулаμηδέν
ένα један
једанένα
δύο два
дваδύο
τρία три
триτρία
τέσσερα четири
четириτέσσερα
πέντε пет
петπέντε
έξι шест
шестέξι
επτά седам
седамεπτά
οκτώ осам
осамοκτώ
εννέα девет
деветεννέα
δέκα десет
десетδέκα
έντεκα једанаест
једанаестέντεκα
δώδεκα дванаест
дванаестδώδεκα
δεκατρία тринаест
тринаестδεκατρία
δεκατέσσερα четрнаест
четрнаестδεκατέσσερα
δεκαπέντε петнаест
петнаестδεκαπέντε
δεκαέξι шеснаест
шеснаестδεκαέξι
δεκαεπτά седамнаест
седамнаестδεκαεπτά
δεκαοκτώ осамнаест
осамнаестδεκαοκτώ
δεκαεννέα деветнаест
деветнаестδεκαεννέα
είκοσι двадесет
двадесетείκοσι
τριάντα тридесет
тридесетτριάντα
σαράντα четрдесет
четрдесетσαράντα
πενήντα педесет
педесетπενήντα
εξήντα шездесет
шездесетεξήντα
εβδομήντα седамдесет
седамдесетεβδομήντα
ογδόντα осамдесет
осамдесетογδόντα
ενενήντα деведесет
деведесетενενήντα
εκατό сто
стоεκατό
χίλια хиљаду
хиљадуχίλια
ένα εκατομμύριο милион
милионένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι пар
парένα ζευγάρι
 

 
Σερβικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο σερβικών θα βρείτε:
 • Σερβικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Σερβικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Σερβικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Σερβικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο σερβικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο σερβικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα σερβικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα σερβικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για σερβικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο σερβικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα σερβικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα σερβικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου σερβικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Σερβικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος σερβικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!