Μάθετε σλοβενικά  

Θα ταξιδέψετε στην Σλοβενία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα σλοβενικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα σλοβενικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σλοβενία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα σλοβενικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα σλοβενικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα σλοβενικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα σλοβενικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου σλοβενικά" στα σλοβενικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα σλοβενικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Živijo!
Živijo!Γειά σου!
Καλημέρα! Dobro jutro (s)!
Dobro jutro (s)!Καλημέρα!
Χαίρετε! Dober dan (m)!
Dober dan (m)!Χαίρετε!
Καλησπέρα! Dober večer (m)!
Dober večer (m)!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Lahko noč (ž)!
Lahko noč (ž)!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Adijo!
Adijo!Γεια!
Στο επανειδήν! Nasvidenje!
Nasvidenje!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι ja
jaναι
όχι ne
neόχι
ίσως mogoče
mogočeίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Hvala!
Hvala!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Prosim! (Ni za kaj.)
Prosim! (Ni za kaj.)Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Oprostite, ... / Oprosti, ...
Oprostite, ...
Oprosti, ...
Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Žal mi je.
Žal mi je.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Imam ... / Nimam ...
Imam ...
Nimam ...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Imamo ... / Nimamo ...
Imamo ...
Nimamo ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... Je ... / Ni ...
Je ...
Ni ...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jaz sem ... / Ime mi je ...
Jaz sem ...
Ime mi je ...
Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jaz sem ... / Prihajam ...
Jaz sem ...
Prihajam ...
Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Star(a) sem ... let.
Star(a) sem ... let.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Sem poročen(a). / Nisem poročen(a).
Sem poročen(a).
Nisem poročen(a).
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Potujem sam(a). / Ne potujem sam(a).
Potujem sam(a).
Ne potujem sam(a).
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Potujem z / s ...
Potujem z
s ...
Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω σλοβενικά. Ne znam slovensko.
Ne znam slovensko.Δεν μιλάω σλοβενικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Tega ne razumem.
Tega ne razumem.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Govorite ... ?
Govorite ... ?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Ali kdo tukaj govori ... ?
Ali kdo tukaj govori ... ?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά angleško
angleškoαγγλικά
γαλλικά francosko
francoskoγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Napišite to prosim.
Napišite to prosim.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Ponovite to prosim.
Ponovite to prosim.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Trenutek prosim.
Trenutek prosim.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nič
ničμηδέν
ένα ena
enaένα
δύο dva
dvaδύο
τρία tri
triτρία
τέσσερα štiri
štiriτέσσερα
πέντε pet
petπέντε
έξι šest
šestέξι
επτά sedem
sedemεπτά
οκτώ osem
osemοκτώ
εννέα devet
devetεννέα
δέκα deset
desetδέκα
έντεκα enajst
enajstέντεκα
δώδεκα dvanajst
dvanajstδώδεκα
δεκατρία trinajst
trinajstδεκατρία
δεκατέσσερα štirinajst
štirinajstδεκατέσσερα
δεκαπέντε petnajst
petnajstδεκαπέντε
δεκαέξι šestnajst
šestnajstδεκαέξι
δεκαεπτά sedemnajst
sedemnajstδεκαεπτά
δεκαοκτώ osemnajst
osemnajstδεκαοκτώ
δεκαεννέα devetnajst
devetnajstδεκαεννέα
είκοσι dvajset
dvajsetείκοσι
είκοσι ένα enaindvajset
enaindvajsetείκοσι ένα
τριάντα trideset
tridesetτριάντα
σαράντα štirideset
štiridesetσαράντα
πενήντα petdeset
petdesetπενήντα
εξήντα šestdeset
šestdesetεξήντα
εβδομήντα sedemdeset
sedemdesetεβδομήντα
ογδόντα osemdeset
osemdesetογδόντα
ενενήντα devetdeset
devetdesetενενήντα
εκατό sto
stoεκατό
χίλια tisoč
tisočχίλια
ένα εκατομμύριο milijon
milijonένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι nekaj
nekajένα ζευγάρι
 

 
Σλοβενικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο σλοβενικών θα βρείτε:
 • Σλοβενικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Σλοβενικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Σλοβενικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Σλοβενικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο σλοβενικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο σλοβενικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα σλοβενικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα σλοβενικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για σλοβενικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο σλοβενικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα σλοβενικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα σλοβενικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου σλοβενικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Σλοβενικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος σλοβενικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!