Μάθετε σουηδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Σουηδία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα σουηδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα σουηδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σουηδία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα σουηδικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα σουηδικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα σουηδικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα σουηδικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου σουηδικά" στα σουηδικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα σουηδικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hej!
Hej!Γειά σου!
Καλημέρα! God morgon!
God morgon!Καλημέρα!
Χαίρετε! God dag!
God dag!Χαίρετε!
Καλησπέρα! God kväll!
God kväll!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) God natt!
God natt!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Hej då!
Hej då!Γεια!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι ja
jaναι
όχι nej
nejόχι
ίσως kanske
kanskeίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Tack!
Tack!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Ingen orsak!
Ingen orsak!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Ursäkta, ...
Ursäkta, ...Συγγνώμη,...
Με συγχωρείτε. Förlåt.
Förlåt.Με συγχωρείτε.
Έχω ... / δεν έχω ... Jag har ... / Jag har ingen ...
Jag har ...
Jag har ingen ...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... Det finns ... / Det finns ingen ...
Det finns ...
Det finns ingen ...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jag heter ...
Jag heter ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jag kommer ...
Jag kommer ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Jag är ... år gammal.
Jag är ... år gammal.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag är gift.
Jag är inte gift.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser ensam.
Jag reser inte ensam.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Jag reser med ...
Jag reser med ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω σουηδικά. Jag talar ingen svenska.
Jag talar ingen svenska.Δεν μιλάω σουηδικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Det förstår jag inte.
Det förstår jag inte.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάει κανείς ...; Talar någon här ...?
Talar någon här ...?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά engelska
engelskaαγγλικά
γαλλικά franska
franskaγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Kan du skriva upp det?
Kan du skriva upp det?Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Kan du upprepa det?
Kan du upprepa det?Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Ett ögonblick.
Ett ögonblick.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν noll
nollμηδέν
ένα ett
ettένα
δύο två
tvåδύο
τρία tre
treτρία
τέσσερα fyra
fyraτέσσερα
πέντε fem
femπέντε
έξι sex
sexέξι
επτά sju
sjuεπτά
οκτώ åtta
åttaοκτώ
εννέα nio
nioεννέα
δέκα tio
tioδέκα
έντεκα elva
elvaέντεκα
δώδεκα tolv
tolvδώδεκα
δεκατρία tretton
trettonδεκατρία
δεκατέσσερα fjorton
fjortonδεκατέσσερα
δεκαπέντε femton
femtonδεκαπέντε
δεκαέξι sexton
sextonδεκαέξι
δεκαεπτά sjutton
sjuttonδεκαεπτά
δεκαοκτώ arton
artonδεκαοκτώ
δεκαεννέα nitton
nittonδεκαεννέα
είκοσι tjugo
tjugoείκοσι
είκοσι ένα tjugoett
tjugoettείκοσι ένα
τριάντα trettio
trettioτριάντα
σαράντα fyrtio
fyrtioσαράντα
πενήντα femtio
femtioπενήντα
εξήντα sextio
sextioεξήντα
εβδομήντα sjuttio
sjuttioεβδομήντα
ογδόντα åttio
åttioογδόντα
ενενήντα nittio
nittioενενήντα
εκατό hundra
hundraεκατό
χίλια tusen
tusenχίλια
ένα εκατομμύριο en miljon
en miljonένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι ett par
ett parένα ζευγάρι
 

 
Σουηδικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο σουηδικών θα βρείτε:
 • Σουηδικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Σουηδικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Σουηδικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Σουηδικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο σουηδικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο σουηδικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα σουηδικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα σουηδικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για σουηδικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο σουηδικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα σουηδικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα σουηδικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου σουηδικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Σουηδικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος σουηδικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!