Μάθετε τουρκικά  

Θα ταξιδέψετε στην Τουρκία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα τουρκικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα τουρκικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Τουρκία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα τουρκικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα τουρκικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα τουρκικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα τουρκικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου τουρκικά" στα τουρκικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα τουρκικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Merhaba!
Merhaba!Γειά σου!
Καλημέρα! Günaydın!
Günaydın!Καλημέρα!
Χαίρετε! İyi günler!
İyi günler!Χαίρετε!
Καλησπέρα! İyi akşamlar!
İyi akşamlar!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) İyi geceler!
İyi geceler!Καληνύχτα! (m,f)
Στο επανειδήν! Güle güle! / Allahaısmarladık!
Güle güle!
Allahaısmarladık!
Στο επανειδήν!
Στο επανειδήν! Görüşürüz!
Görüşürüz!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι evet
evetναι
όχι hayır
hayırόχι
ίσως belki
belkiίσως
εντάξει Okey.
Okey.εντάξει
Ευχαριστώ! Teşekkür ederim!
Teşekkür ederim!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Memnuniyetle!
Memnuniyetle!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Özür dilerim ...
Özür dilerim ...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Üzgünüm.
Üzgünüm.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Benim ... var. / Benim ... yok.
Benim ... var.
Benim ... yok.
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Bizim ... var. / Bizim ... yok.
Bizim ... var.
Bizim ... yok.
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... ... var/ ... yok
... var/ ... yokΕίναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Benim ... adım.
Benim ... adım.Με λένε ...
Είμαι... χρονών. Ben ... yaşındayım.
Ben ... yaşındayım.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Ben evliyim. / Ben evli değilim.
Ben evliyim.
Ben evli değilim.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Ben tek seyahat ediyorum. / Ben tek seyahat etmiyorum.
Ben tek seyahat ediyorum.
Ben tek seyahat etmiyorum.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Ben ... ile seyahat ediyorum.
Ben ... ile seyahat ediyorum.Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω τουρκικά. Türkçe konuşamıyorum.
Türkçe konuşamıyorum.Δεν μιλάω τουρκικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Bunu anlamıyorum.
Bunu anlamıyorum.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) ..konuşuyor musunuz?
..konuşuyor musunuz?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Burda ... konuşan var mı?
Burda ... konuşan var mı?Μιλάει κανείς ...;
Μιλάει κανείς αγγλικά; Burda ingilizce konuşan var mı?
Burda ingilizce konuşan var mı?Μιλάει κανείς αγγλικά;
Μιλάει κανείς γαλλικά ; Burda fransızca konuşan var mı?
Burda fransızca konuşan var mı?Μιλάει κανείς γαλλικά ;
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Lütfen bunu yazınız.
Lütfen bunu yazınız.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Lütfen bunu tekrar ediniz.
Lütfen bunu tekrar ediniz.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Bir dakika lütfen.
Bir dakika lütfen.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ένα bir
birένα
δύο iki
ikiδύο
τρία üç
üçτρία
τέσσερα dört
dörtτέσσερα
πέντε beş
beşπέντε
έξι altı
altıέξι
επτά yedi
yediεπτά
οκτώ sekiz
sekizοκτώ
εννέα dokuz
dokuzεννέα
δέκα on
onδέκα
έντεκα on bir
on birέντεκα
δώδεκα on iki
on ikiδώδεκα
δεκατρία on üç
on üçδεκατρία
δεκατέσσερα on dört
on dörtδεκατέσσερα
δεκαπέντε on beş
on beşδεκαπέντε
δεκαέξι on altı
on altıδεκαέξι
δεκαεπτά on yedi
on yediδεκαεπτά
δεκαοκτώ on sekiz
on sekizδεκαοκτώ
δεκαεννέα on dokuz
on dokuzδεκαεννέα
είκοσι yirmi
yirmiείκοσι
είκοσι ένα yirmi bir
yirmi birείκοσι ένα
τριάντα otuz
otuzτριάντα
σαράντα kırk
kırkσαράντα
πενήντα elli
elliπενήντα
εξήντα altmış
altmışεξήντα
εβδομήντα yetmiş
yetmişεβδομήντα
ογδόντα seksen
seksenογδόντα
ενενήντα doksan
doksanενενήντα
εκατό yüz
yüzεκατό
χίλια bin
binχίλια
ένα εκατομμύριο bir milyon
bir milyonένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι bir çift
bir çiftένα ζευγάρι
 

 
Τουρκικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο τουρκικών θα βρείτε:
 • Τουρκικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Τουρκικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Τουρκικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Τουρκικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο τουρκικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο τουρκικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα τουρκικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα τουρκικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για τουρκικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο τουρκικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα τουρκικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα τουρκικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου τουρκικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Τουρκικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος τουρκικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!