Μάθετε τσεχικά  

Θα ταξιδέψετε στην Τσεχία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα τσεχικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα τσεχικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Τσεχία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα τσεχικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα τσεχικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα τσεχικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα τσεχικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου τσεχικά" στα τσεχικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα τσεχικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Ahoj!
Ahoj!Γειά σου!
Καλημέρα! Dobré ráno!
Dobré ráno!Καλημέρα!
Χαίρετε! Dobrý den!
Dobrý den!Χαίρετε!
Καλησπέρα! Dobrý večer!
Dobrý večer!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Dobrou noc!
Dobrou noc!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Ahoj!
Ahoj!Γεια!
Στο επανειδήν! Na shledanou!
Na shledanou!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι Ano
Anoναι
όχι Ne
Neόχι
ίσως Možná
Možnáίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Děkuji!
Děkuji!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Prosím!
Prosím!Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Promiňte,...
Promiňte,...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) To mě mrzí.
To mě mrzí.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Mám ... / Nemám ...
Mám ...
Nemám ...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Máme .../ Nemáme ...
Máme .../ Nemáme ...Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... To je .../ To není ...
To je .../ To není ...Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jmenuji se ...
Jmenuji se ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jsem ...
Jsem ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Je mi ... let.
Je mi ... let.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Jsem vdaná (ženatý)./ Nejsem vdaná (ženatý).
Jsem vdaná (ženatý)./ Nejsem vdaná (ženatý).Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Cestuji sám./ Necestuji sám.
Cestuji sám./ Necestuji sám.Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Cestuji s ...
Cestuji s ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω τσεχικά. Nemluvím česky.
Nemluvím česky.Δεν μιλάω τσεχικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Tomu nerozumím.
Tomu nerozumím.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Mluvíte ...?
Mluvíte ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Mluví tady někdo ...?
Mluví tady někdo ...?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά Anglicky
Anglickyαγγλικά
γαλλικά Francouzsky
Francouzskyγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Prosím napište to.
Prosím napište to.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Prosím opakujte to.
Prosím opakujte to.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Moment, prosím.
Moment, prosím.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nula
nulaμηδέν
ένα jeden
jedenένα
δύο dva
dvaδύο
τρία tři
třiτρία
τέσσερα čtyři
čtyřiτέσσερα
πέντε pět
pětπέντε
έξι šest
šestέξι
επτά sedm
sedmεπτά
οκτώ osm
osmοκτώ
εννέα devět
devětεννέα
δέκα deset
desetδέκα
έντεκα jedenáct
jedenáctέντεκα
δώδεκα dvanáct
dvanáctδώδεκα
δεκατρία třináct
třináctδεκατρία
δεκατέσσερα čtrnáct
čtrnáctδεκατέσσερα
δεκαπέντε patnáct
patnáctδεκαπέντε
δεκαέξι šestnáct
šestnáctδεκαέξι
δεκαεπτά sedmnáct
sedmnáctδεκαεπτά
δεκαοκτώ osmnáct
osmnáctδεκαοκτώ
δεκαεννέα devatenáct
devatenáctδεκαεννέα
είκοσι dvacet
dvacetείκοσι
είκοσι ένα jedenadvacet
jedenadvacetείκοσι ένα
τριάντα třicet
třicetτριάντα
σαράντα čtyřicet
čtyřicetσαράντα
πενήντα padesát
padesátπενήντα
εξήντα šedesát
šedesátεξήντα
εβδομήντα sedmdesát
sedmdesátεβδομήντα
ογδόντα osmdesát
osmdesátογδόντα
ενενήντα devadesát
devadesátενενήντα
εκατό sto
stoεκατό
χίλια tisíc
tisícχίλια
ένα εκατομμύριο milión
miliónένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι pár
párένα ζευγάρι
 

 
Τσεχικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο τσεχικών θα βρείτε:
 • Τσεχικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Τσεχικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Τσεχικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Τσεχικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο τσεχικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο τσεχικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα τσεχικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα τσεχικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για τσεχικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο τσεχικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα τσεχικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα τσεχικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου τσεχικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Τσεχικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος τσεχικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!