naučite američki engleski  

Radite godišnji odmor u SADu?
– Naučite najvažnije riječi na američkom engleskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na američkom engleskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u SADu.
 
Naučite s nama:

 • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na američkom engleskom?
 • Kako se kaže Molim i Hvala na američkom engleskom?
 • Kako reći da i ne na američkom engleskom?
 • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na američkom engleskom?
 • Kako se kaže „Ne znam američki engleski“ na američkom engleskom?
 • Naučite osim toga kako brojati na američkom engleskom.
Učenje američkog engleskog »
 

Pozdrav

 
Bok! Hello!
Hello!Bok!
Dobro jutro! Good morning!
Good morning!Dobro jutro!
Dobar dan! Hello!, Hi!
Hello!, Hi!Dobar dan!
Dobra večer! Good evening!
Good evening!Dobra večer!
Laku noć! Good night!
Good night!Laku noć!
Bok! See you!, Later!
See you!, Later!Bok!
Doviđenja! Good bye!
Good bye!Doviđenja!

Važne riječi

 
da yes
yesda
ne no
none
možda maybe
maybemožda
OK, u redu, dobro okay (ok)
okay (ok)OK, u redu, dobro
Hvala! Thank you!
Thank you!Hvala!
Molim! No problem!, Sure!
No problem!, Sure!Molim!
Izvini …/izvinite … Excuse me ...
Excuse me ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. I'm sorry.
I'm sorry.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... I have ... / I don't have ...
I have ...
I don't have ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... We have ... / We don't have ...
We have ...
We don't have ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... There is ... / There is no ...
There is ...
There is no ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... My name is ...
My name is ...Ja sam ...
Dolazim iz … I'm from ...
I'm from ...Dolazim iz …
Imam ... godina/godine. I am ... years old.
I am ... years old.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. I am married. / I am not married.
I am married.
I am not married.
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. I'm traveling alone. / I'm not traveling alone.
I'm traveling alone.
I'm not traveling alone.
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... I'm traveling with ...
I'm traveling with ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam engleski. I don't speak English.
I don't speak English.Ne znam engleski.
Ne razumijem. I don't understand.
I don't understand.Ne razumijem.
Znate li … ? Do you speak ... ?
Do you speak ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Does anyone speak ... ?
Does anyone speak ... ?Zna li ovdje itko ...?
engleski English
Englishengleski
francuski French
Frenchfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Please write it down.
Please write it down.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Can you repeat that please.
Can you repeat that please.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Just a minute. / Just a moment please.
Just a minute.
Just a moment please.
Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zero
zeronula
jedan one
onejedan
dva two
twodva
tri three
threetri
četiri four
fourčetiri
pet five
fivepet
šest six
sixšest
sedam seven
sevensedam
osam eight
eightosam
devet nine
ninedevet
deset ten
tendeset
jedanaest eleven
elevenjedanaest
dvanaest twelve
twelvedvanaest
trinaest thirteen
thirteentrinaest
četrnaest fourteen
fourteenčetrnaest
petnaest fifteen
fifteenpetnaest
šestnaest sixteen
sixteenšestnaest
sedamnaest seventeen
seventeensedamnaest
osamnaest eighteen
eighteenosamnaest
devetnaest nineteen
nineteendevetnaest
dvadeset twenty
twentydvadeset
dvadeset jedan twenty-one
twenty-onedvadeset jedan
trideset thirty
thirtytrideset
četrdeset forty
fortyčetrdeset
pedeset fifty
fiftypedeset
šezdeset sixty
sixtyšezdeset
sedamdeset seventy
seventysedamdeset
osamdeset eighty
eightyosamdeset
devedeset ninety
ninetydevedeset
sto hundred
hundredsto
tisuću thousand
thousandtisuću
milijun million
millionmilijun
par a couple
a couplepar
 

 
Kompletni paket američkog engleskog na sniženju:
Sada za samo umjesto

 
S kompletnim paketom američkog engleskog ćete dobiti:
 • Početni tečaj američkog engleskog
  Naučite osnovni vokabular s 1300 pojmova i 42 teksta.
 • Napredni tečaj američkog engleskog:
  Naučite napredni vokabular s 1800 novih pojmova 42 nova teksta.
 • Stručni pojmovnik američkog engleskog
  Naučite preko 2100 stručnih izraza.
 • Brzi tečaj američkog engleskog
  Naučite osnovnih 450 izraza za dobar provod u SADu.
 • Najnovija verzija - kompletno prerađena!
 
Kompletni paket američkog engleskog na sniženju:
Sada za samo umjesto

 
S kompletni paketom američkog engleskog ćete dosegnuti slijedeće razine:
 • Razina početnog tečaja američkog engleskog (A1/A2):
  S početničkim tečajem se pripremate za osnovne komunikacijske situacije u privatnom ili obiteljskom životu.
  Kada savladate početni vokabular na američkom engleskom, moći ćete razumjeti jasno strukturirane rečenice i moći ćete se usmeno i pismeno sporazumjeti na jednostavan način.
 • Razina naprednog tečaja američkog engleskog (B1/B2):
  S naprednim tečajem se pripremate za zahtjevne komunikacijske situacije, kod kojih morate koristiti i razumijeti kompleksnije rečenice.
  Zahvaljujući naprednom tečaju ste u mogućnosti, se bez problema sporeazumijeti s materinjim govornimia američkog engleskog.
  Također ćete biti u mogućnosti pratiti televizijski program na stranom jezikzu na američkom engleskom.
 • Razina stručnog pojmovnika za američki engleski (C1/C2):
  Nakon što prođete stručni pojmovnik američkog engleskog, možete praktički razumijeti sve što pročitati ili čujete na američkom engleskom.
  Možete sažeti informacije iz pismenih i usmenih izvora, prenijeti i obajsniti sadržaj.
  Moći ćete se spontano, tečno i prezicno izražavati i bit ćete u mogučnosti prepoznati finije nijanse u značenjima.
 
Kompletni paket američkog engleskog na sniženju: Sada za samo umjesto
 

 

 
 
 
Besplatna demo verzija za američki engleski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!