išmokite švedų  

Keliaujate į Švediją?
Išmokite pagrindinius žodžius švedų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių švedų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Švediją!
 
Mokykitės su mumis švedų kalbos!

 • Kaip pasakyti labas ir viso gero švediškai?
 • Kaip Iki?
 • Kaip ačiū ir prašom?
 • Kaip švedų kalba taip ir ne?
 • Kaip švediškai „Mano vardas ...“?
 • Arba tiesiog Aš nekalbu švediškai?
 • Išmokite skaičiuoti nuo vieno iki dešimties! Tikrai pravers!
Mokytis švedų »
 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hej!
Hej!Labas!
Labas rytas! God morgon!
God morgon!Labas rytas!
Laba diena! God dag!
God dag!Laba diena!
Labas vakaras! God kväll!
God kväll!Labas vakaras!
Labanakt! God natt!
God natt!Labanakt!
Iki. Hej då!
Hej då!Iki.

Svarbūs žodžiai

 
taip ja
jataip
ne nej
nejne
gal kanske
kanskegal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Tack!
Tack!Ačiū!
Prašom! Ingen orsak!
Ingen orsak!Prašom!
Atsiprašau, ... Ursäkta, ...
Ursäkta, ...Atsiprašau, ...

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas ... Jag heter ...
Jag heter ...Aš esu .../ Mano vardas ...
Aš esu ... Jag kommer ...
Jag kommer ...Aš esu ...
Aš keliauju su ... Jag reser med ...
Jag reser med ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nesuprantu. Det förstår jag inte.
Det förstår jag inte.Aš nesuprantu.
Ar čia kas nors kalba ...? Talar någon här ...?
Talar någon här ...?Ar čia kas nors kalba ...?
angliškai engelska
engelskaangliškai
prancūziškai franska
franskaprancūziškai
Užrašykite tai prašau. Kan du skriva upp det?
Kan du skriva upp det?Užrašykite tai prašau.
Pakartokite prašau. Kan du upprepa det?
Kan du upprepa det?Pakartokite prašau.
Prašome luktelėti akimirksnį. Ett ögonblick.
Ett ögonblick.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis noll
nollnulis
vienas ett
ettvienas
du två
tvådu
trys tre
tretrys
keturi fyra
fyraketuri
penki fem
fempenki
šeši sex
sexšeši
septyni sju
sjuseptyni
aštuoni åtta
åttaaštuoni
devyni nio
niodevyni
dešimt tio
tiodešimt
vienuolika elva
elvavienuolika
dvylika tolv
tolvdvylika
trylika tretton
trettontrylika
keturiolika fjorton
fjortonketuriolika
penkiolika femton
femtonpenkiolika
šešiolika sexton
sextonšešiolika
septyniolika sjutton
sjuttonseptyniolika
aštuoniolika arton
artonaštuoniolika
devyniolika nitton
nittondevyniolika
dvidešimt tjugo
tjugodvidešimt
dvidešimt vienas tjugoett
tjugoettdvidešimt vienas
trisdešimt trettio
trettiotrisdešimt
keturiasdešimt fyrtio
fyrtioketuriasdešimt
penkiasdešimt femtio
femtiopenkiasdešimt
šešiasdešimt sextio
sextiošešiasdešimt
septyniasdešimt sjuttio
sjuttioseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt åttio
åttioaštuoniasdešimt
devyniasdešimt nittio
nittiodevyniasdešimt
šimtas hundra
hundrašimtas
tūkstantis tusen
tusentūkstantis
milijonas en miljon
en miljonmilijonas
keletas ett par
ett parkeletas
 

 
švedų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą:
Dabar tik vietoje

 
švedų kalbos kursų komplektą sudaro:
 • švedų kalbos kursas pradedantiesiems
  Išmokite užsienio kalbos pagrindų 1.300 žodžių ir 42 tekstų pagalba.
 • švedų kalbos kursas pažengusiems:
  Praturtinkite savo žodyną: 1.800 žodžių ir 42 tekstai.
 • švedų kalbos specializuotas žodynėlis
  Išmokite 2.100 specialių terminų.
 • švedų kalbos kursas keliaujantiems
  Pasiruoškite kelionei! 450 pagrindinių žodžių ir frazių atostogoms.
 • Naujausia versija!
 
švedų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą:
Dabar tik vietoje

 
Mokydamiesi kartu su mumis pasieksite šiuos lygius:
 • švedų kalbos kursas pradedantiesiems (A1/A2):
  Išėję šį kursą gebėsite susikalbėti kasdienėmis temomis asmeninėje aplinkoje.
  Suprasite aiškiai sudarytus sakinius ir gebėsite paprastai išsireikšti žodžiu bei raštu.
 • švedų kalbos kursas pažengusiems (B1/B2):
  Įgusite sudaryti bei suprasti sunkesnius sakinius. Baigę kursą būsite pasirengę dalyvauti pokalbiuose įvairiomis temomis.
  Gebėsite nevaržomai bendrauti švediškai su gimtakalbiais ir žodžių, ir raštu.
  Be to praplėsite pasyvų žodyną ir be problemų gebėsite pvz. žiūrėti televizorių užsienio kalba.
 • švedų kalbos specializuotas žodynėlis (C1/C2):
  Gebėsite iš esmės suprasti viską, ką skaitysite ar girdėsite.
  Nuosekliai atpasakodami diskusijas, nuomones ar pasakojimus, gebėsite apibendrinti skirtingų skaitomų ar girdimų šaltinių informaciją.
  Gebėsite visiškai laisvai ir tiksliai išsireikšti, perteikdamiti reikšmės niuansus.
 
švedų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą: Tik vietoje
 

 

 

 
 
Nemokama švedų kalbos kurso demo versija
 
Pradžia:
Išmokite 50 pagrindinių
žodžių 70-dešimčia kalbų!

 
  Svarbūs žodžiai afrikanų kalba
  Svarbūs žodžiai albanų kalba
  Svarbūs žodžiai amerikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai amharų kalba
  Svarbūs žodžiai anglų kalba
  Svarbūs žodžiai arabų kalba
  Svarbūs žodžiai armėnų kalba
  Svarbūs žodžiai azerbaidžaniečių kalba
  Svarbūs žodžiai baltarusių kalba
  Svarbūs žodžiai baskų kalba
  Svarbūs žodžiai bengalų kalba
  Svarbūs žodžiai bosnių kalba
  Svarbūs žodžiai brazilų kalba
  Svarbūs žodžiai bulgarų kalba
  Svarbūs žodžiai čekų kalba
  Svarbūs žodžiai danų kalba
  Svarbūs žodžiai dari kalba
  Svarbūs žodžiai egipto arabų kalba
  Svarbūs žodžiai estų kalba
  Svarbūs žodžiai graikų kalba
  Svarbūs žodžiai gruzinų kalba
  Svarbūs žodžiai hebrajų kalba
  Svarbūs žodžiai hindi kalba
  Svarbūs žodžiai indoneziečių kalba
  Svarbūs žodžiai islandų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai japonų kalba
  Svarbūs žodžiai jordano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai kantono kinų kalba
  Svarbūs žodžiai katalonų kalba
  Svarbūs žodžiai kazachų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kirgizų kalba
  Svarbūs žodžiai korėjiečių kalba
  Svarbūs žodžiai kroatų kalba
  Svarbūs žodžiai kurdų kalba
  Svarbūs žodžiai latvių kalba
  Svarbūs žodžiai lenkų kalba
  Svarbūs žodžiai libano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai makedonų kalba
  Svarbūs žodžiai malagasių kalba
  Svarbūs žodžiai malajų kalba
  Svarbūs žodžiai maljorkiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maltiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maroko arabų kalba
  Svarbūs žodžiai meksikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai mongolų kalba
  Svarbūs žodžiai nepalų kalba
  Svarbūs žodžiai ngalų kalba
  Svarbūs žodžiai norvegų kalba
  Svarbūs žodžiai nyderlandų kalba
  Svarbūs žodžiai pandžabų kalba
  Svarbūs žodžiai persų kalba
  Svarbūs žodžiai portugalų kalba
  Svarbūs žodžiai prancūzų kalba
  Svarbūs žodžiai puštūnų kalba
  Svarbūs žodžiai rumunų kalba
  Svarbūs žodžiai rusų kalba
  Svarbūs žodžiai serbų kalba
  Svarbūs žodžiai sinhalų kalba
  Svarbūs žodžiai sirijos arabų kalba
  Svarbūs žodžiai slovakų kalba
  Svarbūs žodžiai slovėnų kalba
  Svarbūs žodžiai suahilių kalba
  Svarbūs žodžiai suomių kalba
  Svarbūs žodžiai švedų kalba
  Svarbūs žodžiai tagalų kalba
  Svarbūs žodžiai tajų kalba
  Svarbūs žodžiai tamilų kalba
  Svarbūs žodžiai tuniso arabų kalba
  Svarbūs žodžiai turkų kalba
  Svarbūs žodžiai ukrainiečių kalba
  Svarbūs žodžiai urdu kalba
  Svarbūs žodžiai uzbekų kalba
  Svarbūs žodžiai vengrų kalba
  Svarbūs žodžiai vietnamiečių kalba
  Svarbūs žodžiai vokiečių kalba
  Svarbūs žodžiai volofų kalba