išmokite prancūzų  

Keliaujate į Prancūziją?
Išmokite pagrindinius žodžius prancūzų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių prancūzų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Prancūziją!
 
Mokykitės su mumis prancūzų kalbos!

 • Kaip pasakyti labas ir viso gero prancūziškai?
 • Kaip Iki?
 • Kaip ačiū ir prašom?
 • Kaip prancūzų kalba taip ir ne?
 • Kaip prancūziškai „Mano vardas ...“?
 • Arba tiesiog Aš nekalbu prancūziškai?
 • Išmokite skaičiuoti nuo vieno iki dešimties! Tikrai pravers!
Mokytis prancūzų »
 

Pasisveikinimas

 
Labas! Salut !
Salut !Labas!
Labas vakaras! Bonsoir !
Bonsoir !Labas vakaras!
Labanakt! Bonne nuit !
Bonne nuit !Labanakt!
Viso! Salut !
Salut !Viso!
Iki pasimatymo! Au revoir !
Au revoir !Iki pasimatymo!

Svarbūs žodžiai

 
taip oui
ouitaip
ne non
nonne
gal peut-être
peut-êtregal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Merci !
Merci !Ačiū!
Prašom! De rien !
De rien !Prašom!
Atsiprašau, ... Excusez-moi, ...
Excusez-moi, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Je suis désolé(e) / Désolé(e) !
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Aš apgailestauju.

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas ... Je m'appelle ...
Je m'appelle ...Aš esu .../ Mano vardas ...
Aš esu ... Je viens ...
Je viens ...Aš esu ...
Aš keliauju su ... Je voyage avec ...
Je voyage avec ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nesuprantu. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.Aš nesuprantu.
Ar kalbate ...? Parlez-vous ... ?
Parlez-vous ... ?Ar kalbate ...?
Ar čia kas nors kalba ...? Quelqu'un parle-t-il ... ici ?
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Ar čia kas nors kalba ...?
angliškai anglais
anglaisangliškai
prancūziškai français
françaisprancūziškai
Užrašykite tai prašau. Veuillez noter.
Veuillez noter.Užrašykite tai prašau.
Pakartokite prašau. Veuillez répéter.
Veuillez répéter.Pakartokite prašau.
Prašome luktelėti akimirksnį. Un moment, s'il vous plaît !
Un moment, s'il vous plaît !Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zéro
zéronulis
vienas un
unvienas
du deux
deuxdu
trys trois
troistrys
keturi quatre
quatreketuri
penki cinq
cinqpenki
šeši six
sixšeši
septyni sept
septseptyni
aštuoni huit
huitaštuoni
devyni neuf
neufdevyni
dešimt dix
dixdešimt
vienuolika onze
onzevienuolika
dvylika douze
douzedvylika
trylika treize
treizetrylika
keturiolika quatorze
quatorzeketuriolika
penkiolika quinze
quinzepenkiolika
šešiolika seize
seizešešiolika
septyniolika dix-sept
dix-septseptyniolika
aštuoniolika dix-huit
dix-huitaštuoniolika
devyniolika dix-neuf
dix-neufdevyniolika
dvidešimt vingt
vingtdvidešimt
dvidešimt vienas vingt-et-un
vingt-et-undvidešimt vienas
trisdešimt trente
trentetrisdešimt
keturiasdešimt quarante
quaranteketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquante
cinquantepenkiasdešimt
šešiasdešimt soixante
soixantešešiasdešimt
septyniasdešimt soixante-dix
soixante-dixseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt quatre-vingts
quatre-vingtsaštuoniasdešimt
devyniasdešimt quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dixdevyniasdešimt
šimtas cent
centšimtas
tūkstantis mille
milletūkstantis
milijonas un million
un millionmilijonas
keletas quelques ...
quelques ...keletas
 

 
Prancūzų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą:
Dabar tik vietoje

 
Prancūzų kalbos kursų komplektą sudaro:
 • Prancūzų kalbos kursas pradedantiesiems
  Išmokite užsienio kalbos pagrindų 1.300 žodžių ir 42 tekstų pagalba.
 • Prancūzų kalbos kursas pažengusiems:
  Praturtinkite savo žodyną: 1.800 žodžių ir 42 tekstai.
 • Prancūzų kalbos specializuotas žodynėlis
  Išmokite 2.100 specialių terminų.
 • Prancūzų kalbos kursas keliaujantiems
  Pasiruoškite kelionei! 450 pagrindinių žodžių ir frazių atostogoms.
 • Naujausia versija!
 
Prancūzų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą:
Dabar tik vietoje

 
Mokydamiesi kartu su mumis pasieksite šiuos lygius:
 • Prancūzų kalbos kursas pradedantiesiems (A1/A2):
  Išėję šį kursą gebėsite susikalbėti kasdienėmis temomis asmeninėje aplinkoje.
  Suprasite aiškiai sudarytus sakinius ir gebėsite paprastai išsireikšti žodžiu bei raštu.
 • prancūzų kalbos kursas pažengusiems (B1/B2):
  Įgusite sudaryti bei suprasti sunkesnius sakinius. Baigę kursą būsite pasirengę dalyvauti pokalbiuose įvairiomis temomis.
  Gebėsite nevaržomai bendrauti prancūziškai su gimtakalbiais ir žodžių, ir raštu.
  Be to praplėsite pasyvų žodyną ir be problemų gebėsite pvz. žiūrėti televizorių užsienio kalba.
 • Prancūzų kalbos specializuotas žodynėlis (C1/C2):
  Gebėsite iš esmės suprasti viską, ką skaitysite ar girdėsite.
  Nuosekliai atpasakodami diskusijas, nuomones ar pasakojimus, gebėsite apibendrinti skirtingų skaitomų ar girdimų šaltinių informaciją.
  Gebėsite visiškai laisvai ir tiksliai išsireikšti, perteikdamiti reikšmės niuansus.
 
Prancūzų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą: Tik vietoje
 

 

 

 
 
Nemokama prancūzų kalbos kurso demo versija
 
Pradžia:
Išmokite 50 pagrindinių
žodžių 70-dešimčia kalbų!

 
  Svarbūs žodžiai afrikanų kalba
  Svarbūs žodžiai albanų kalba
  Svarbūs žodžiai amerikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai amharų kalba
  Svarbūs žodžiai anglų kalba
  Svarbūs žodžiai arabų kalba
  Svarbūs žodžiai armėnų kalba
  Svarbūs žodžiai azerbaidžaniečių kalba
  Svarbūs žodžiai baltarusių kalba
  Svarbūs žodžiai baskų kalba
  Svarbūs žodžiai bengalų kalba
  Svarbūs žodžiai bosnių kalba
  Svarbūs žodžiai brazilų kalba
  Svarbūs žodžiai bulgarų kalba
  Svarbūs žodžiai čekų kalba
  Svarbūs žodžiai danų kalba
  Svarbūs žodžiai dari kalba
  Svarbūs žodžiai egipto arabų kalba
  Svarbūs žodžiai estų kalba
  Svarbūs žodžiai graikų kalba
  Svarbūs žodžiai gruzinų kalba
  Svarbūs žodžiai hebrajų kalba
  Svarbūs žodžiai hindi kalba
  Svarbūs žodžiai indoneziečių kalba
  Svarbūs žodžiai islandų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai japonų kalba
  Svarbūs žodžiai jordano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai kantono kinų kalba
  Svarbūs žodžiai katalonų kalba
  Svarbūs žodžiai kazachų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kirgizų kalba
  Svarbūs žodžiai korėjiečių kalba
  Svarbūs žodžiai kroatų kalba
  Svarbūs žodžiai kurdų kalba
  Svarbūs žodžiai latvių kalba
  Svarbūs žodžiai lenkų kalba
  Svarbūs žodžiai libano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai makedonų kalba
  Svarbūs žodžiai malagasių kalba
  Svarbūs žodžiai malajų kalba
  Svarbūs žodžiai maljorkiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maltiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maroko arabų kalba
  Svarbūs žodžiai meksikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai mongolų kalba
  Svarbūs žodžiai nepalų kalba
  Svarbūs žodžiai ngalų kalba
  Svarbūs žodžiai norvegų kalba
  Svarbūs žodžiai nyderlandų kalba
  Svarbūs žodžiai pandžabų kalba
  Svarbūs žodžiai persų kalba
  Svarbūs žodžiai portugalų kalba
  Svarbūs žodžiai prancūzų kalba
  Svarbūs žodžiai puštūnų kalba
  Svarbūs žodžiai rumunų kalba
  Svarbūs žodžiai rusų kalba
  Svarbūs žodžiai serbų kalba
  Svarbūs žodžiai sinhalų kalba
  Svarbūs žodžiai sirijos arabų kalba
  Svarbūs žodžiai slovakų kalba
  Svarbūs žodžiai slovėnų kalba
  Svarbūs žodžiai suahilių kalba
  Svarbūs žodžiai suomių kalba
  Svarbūs žodžiai švedų kalba
  Svarbūs žodžiai tagalų kalba
  Svarbūs žodžiai tajų kalba
  Svarbūs žodžiai tamilų kalba
  Svarbūs žodžiai tuniso arabų kalba
  Svarbūs žodžiai turkų kalba
  Svarbūs žodžiai ukrainiečių kalba
  Svarbūs žodžiai urdu kalba
  Svarbūs žodžiai uzbekų kalba
  Svarbūs žodžiai vengrų kalba
  Svarbūs žodžiai vietnamiečių kalba
  Svarbūs žodžiai vokiečių kalba
  Svarbūs žodžiai volofų kalba