išmokite rumunų  

Keliaujate į Rumuniją?
Išmokite pagrindinius žodžius rumunų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių rumunų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Rumuniją!
 
Mokykitės su mumis rumunų kalbos!

 • Kaip pasakyti labas ir viso gero rumuniškai?
 • Kaip Iki?
 • Kaip ačiū ir prašom?
 • Kaip rumunų kalba taip ir ne?
 • Kaip rumuniškai „Mano vardas ...“?
 • Arba tiesiog Aš nekalbu rumuniškai?
 • Išmokite skaičiuoti nuo vieno iki dešimties! Tikrai pravers!
Mokytis rumunų »
 

Pasisveikinimas

 
Labas! Salut!
Salut!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Bună dimineața!
Bună dimineața!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Bună ziua!
Bună ziua!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Bună seara!
Bună seara!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Noapte bună!
Noapte bună!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) La revedere!
La revedere!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip da
dataip
ne nu
nune
gal poate
poategal
gerai ok
okgerai
Ačiū! Mersi!
Mersi!Ačiū!
Prašom! Cu plăcere!
Cu plăcere!Prašom!
Atsiprašau, ... Scuze!
Scuze!Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Îmi pare rău!
Îmi pare rău!Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Mă numesc ...
Mă numesc ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Am ... ani.
Am ... ani.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Sunt căsătorit(ă). / Nu sunt căsătorit(ă).
Sunt căsătorit(ă).
Nu sunt căsătorit(ă).
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Călătoresc singur(ă). / Nu călătoresc singur(ă).
Călătoresc singur(ă).
Nu călătoresc singur(ă).
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu rumuniškai. Nu vorbesc românește.
Nu vorbesc românește.Aš nekalbu rumuniškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai engleză
englezăangliškai
prancūziškai franceză
francezăprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Vă rog notați.
Vă rog notați.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
vienas unu
unuvienas
du doi
doidu
trys trei
treitrys
keturi patru
patruketuri
penki cinci
cincipenki
šeši șase
șasešeši
septyni șapte
șapteseptyni
aštuoni opt
optaštuoni
devyni nouă
nouădevyni
dešimt zece
zecedešimt
vienuolika unsprezece
unsprezecevienuolika
dvylika doisprezece
doisprezecedvylika
trylika treisprezece
treisprezecetrylika
keturiolika paisprezece
paisprezeceketuriolika
penkiolika cincisprezece
cincisprezecepenkiolika
šešiolika șaisprezece
șaisprezecešešiolika
septyniolika șaptesprezece
șaptesprezeceseptyniolika
aštuoniolika optsprezece
optsprezeceaštuoniolika
devyniolika nouăsprezece
nouăsprezecedevyniolika
dvidešimt douăzeci
douăzecidvidešimt
dvidešimt vienas douăzeci și unu
douăzeci și unudvidešimt vienas
trisdešimt treizeci
treizecitrisdešimt
keturiasdešimt patruzeci
patruzeciketuriasdešimt
penkiasdešimt cincizeci
cincizecipenkiasdešimt
šešiasdešimt șaizeci
șaizecišešiasdešimt
septyniasdešimt șaptezeci
șaptezeciseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt optzeci
optzeciaštuoniasdešimt
devyniasdešimt nouăzeci
nouăzecidevyniasdešimt
šimtas o sută
o sutăšimtas
tūkstantis o mie
o mietūkstantis
milijonas un milion
un milionmilijonas
keletas o pereche
o perechekeletas
 

 
Rumunų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą:
Dabar tik vietoje

 
Rumunų kalbos kursų komplektą sudaro:
 • Rumunų kalbos kursas pradedantiesiems
  Išmokite užsienio kalbos pagrindų 1.300 žodžių ir 42 tekstų pagalba.
 • Rumunų kalbos kursas pažengusiems:
  Praturtinkite savo žodyną: 1.800 žodžių ir 42 tekstai.
 • Rumunų kalbos specializuotas žodynėlis
  Išmokite 2.100 specialių terminų.
 • Rumunų kalbos kursas keliaujantiems
  Pasiruoškite kelionei! 450 pagrindinių žodžių ir frazių atostogoms.
 • Naujausia versija!
 
Rumunų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą:
Dabar tik vietoje

 
Mokydamiesi kartu su mumis pasieksite šiuos lygius:
 • Rumunų kalbos kursas pradedantiesiems (A1/A2):
  Išėję šį kursą gebėsite susikalbėti kasdienėmis temomis asmeninėje aplinkoje.
  Suprasite aiškiai sudarytus sakinius ir gebėsite paprastai išsireikšti žodžiu bei raštu.
 • rumunų kalbos kursas pažengusiems (B1/B2):
  Įgusite sudaryti bei suprasti sunkesnius sakinius. Baigę kursą būsite pasirengę dalyvauti pokalbiuose įvairiomis temomis.
  Gebėsite nevaržomai bendrauti rumuniškai su gimtakalbiais ir žodžių, ir raštu.
  Be to praplėsite pasyvų žodyną ir be problemų gebėsite pvz. žiūrėti televizorių užsienio kalba.
 • Rumunų kalbos specializuotas žodynėlis (C1/C2):
  Gebėsite iš esmės suprasti viską, ką skaitysite ar girdėsite.
  Nuosekliai atpasakodami diskusijas, nuomones ar pasakojimus, gebėsite apibendrinti skirtingų skaitomų ar girdimų šaltinių informaciją.
  Gebėsite visiškai laisvai ir tiksliai išsireikšti, perteikdamiti reikšmės niuansus.
 
Rumunų kalbos kursų komplektas už ypatingą kainą: Tik vietoje
 

 

 

 
 
Nemokama rumunų kalbos kurso demo versija
 
Pradžia:
Išmokite 50 pagrindinių
žodžių 70-dešimčia kalbų!

 
  Svarbūs žodžiai afrikanų kalba
  Svarbūs žodžiai albanų kalba
  Svarbūs žodžiai amerikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai amharų kalba
  Svarbūs žodžiai anglų kalba
  Svarbūs žodžiai arabų kalba
  Svarbūs žodžiai armėnų kalba
  Svarbūs žodžiai azerbaidžaniečių kalba
  Svarbūs žodžiai baltarusių kalba
  Svarbūs žodžiai baskų kalba
  Svarbūs žodžiai bengalų kalba
  Svarbūs žodžiai bosnių kalba
  Svarbūs žodžiai brazilų kalba
  Svarbūs žodžiai bulgarų kalba
  Svarbūs žodžiai čekų kalba
  Svarbūs žodžiai danų kalba
  Svarbūs žodžiai dari kalba
  Svarbūs žodžiai egipto arabų kalba
  Svarbūs žodžiai estų kalba
  Svarbūs žodžiai graikų kalba
  Svarbūs žodžiai gruzinų kalba
  Svarbūs žodžiai hebrajų kalba
  Svarbūs žodžiai hindi kalba
  Svarbūs žodžiai indoneziečių kalba
  Svarbūs žodžiai islandų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai japonų kalba
  Svarbūs žodžiai jordano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai kantono kinų kalba
  Svarbūs žodžiai katalonų kalba
  Svarbūs žodžiai kazachų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kirgizų kalba
  Svarbūs žodžiai korėjiečių kalba
  Svarbūs žodžiai kroatų kalba
  Svarbūs žodžiai kurdų kalba
  Svarbūs žodžiai latvių kalba
  Svarbūs žodžiai lenkų kalba
  Svarbūs žodžiai libano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai makedonų kalba
  Svarbūs žodžiai malagasių kalba
  Svarbūs žodžiai malajų kalba
  Svarbūs žodžiai maljorkiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maltiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maroko arabų kalba
  Svarbūs žodžiai meksikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai mongolų kalba
  Svarbūs žodžiai nepalų kalba
  Svarbūs žodžiai ngalų kalba
  Svarbūs žodžiai norvegų kalba
  Svarbūs žodžiai nyderlandų kalba
  Svarbūs žodžiai pandžabų kalba
  Svarbūs žodžiai persų kalba
  Svarbūs žodžiai portugalų kalba
  Svarbūs žodžiai prancūzų kalba
  Svarbūs žodžiai puštūnų kalba
  Svarbūs žodžiai rumunų kalba
  Svarbūs žodžiai rusų kalba
  Svarbūs žodžiai serbų kalba
  Svarbūs žodžiai sinhalų kalba
  Svarbūs žodžiai sirijos arabų kalba
  Svarbūs žodžiai slovakų kalba
  Svarbūs žodžiai slovėnų kalba
  Svarbūs žodžiai suahilių kalba
  Svarbūs žodžiai suomių kalba
  Svarbūs žodžiai švedų kalba
  Svarbūs žodžiai tagalų kalba
  Svarbūs žodžiai tajų kalba
  Svarbūs žodžiai tamilų kalba
  Svarbūs žodžiai tuniso arabų kalba
  Svarbūs žodžiai turkų kalba
  Svarbūs žodžiai ukrainiečių kalba
  Svarbūs žodžiai urdu kalba
  Svarbūs žodžiai uzbekų kalba
  Svarbūs žodžiai vengrų kalba
  Svarbūs žodžiai vietnamiečių kalba
  Svarbūs žodžiai vokiečių kalba
  Svarbūs žodžiai volofų kalba