nauka grecki  

Podróżujesz do Grecji?
– Naucz się najważniejszych słów po grecku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język grecki.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Grecji.
 
Naucz się z nami:

 • Jak powiedzieć witaj lub cześć po grecku?
 • Co oznacza proszę i dziękuję po grecku?
 • Jak przetłumaczysz tak i nie na grecki?
 • Jak mam powiedzieć Nazywam się ... po grecku ?
 • Jak jest Nie mówię po grecku po grecku?
 • Naucz się także liczyć po grecku.
Nauka greckiego »
 

Powitanie

 
Cześć! Γειά σου!
Γειά σου!Cześć!
Dzień dobry! Καλημέρα!
Καλημέρα!Dzień dobry!
Dzień dobry! Καλημέρα!
Καλημέρα!Dzień dobry!
Dobry wieczór! Καλησπέρα!
Καλησπέρα!Dobry wieczór!
Dobranoc! Καληνύχτα!
Καληνύχτα!Dobranoc!
Cześć! (nieformalnie) Γειά!
Γειά!Cześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) Στο επανειδήν!
Στο επανειδήν!Do widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak ναί
ναίtak
nie όχι
όχιnie
może ίσως
ίσωςmoże
w porządku / dobrze / ok εντάξει
εντάξειw porządku / dobrze / ok
Dziękuję! Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!Dziękuję!
Proszę … Παρακαλώ!
Παρακαλώ!Proszę …
Przepraszam,... Συγνώμη, ...
Συγνώμη, ...Przepraszam,...
Przykro mi bardzo. (m/f) Λυπάμαι.
Λυπάμαι.Przykro mi bardzo. (m/f)
Mam ... / Nie mam ... Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχω ...
Δεν έχω ...
Mam ... / Nie mam ...
Mamy ... / Nie mamy ... Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Έχουμε ...
Δεν έχουμε ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Jest … / Nie ma ... Είναι ... / Δεν είναι ...
Είναι ...
Δεν είναι ...
Jest … / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … Με λένε ...
Με λένε ...Nazywam się …
Pochodzę … Κατάγομαι από ...
Κατάγομαι από ...Pochodzę …
Jestem (Nie jestem) żonaty / zamężna. (m /f) Είμαι παντρεμένος. / Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη. / Δεν είμαι παντρεμένη.
Είμαι παντρεμένος.
Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη.
Δεν είμαι παντρεμένη.
Jestem (Nie jestem) żonaty / zamężna. (m /f)
Podróżuję z ... Ταξιδεύω με ...
Ταξιδεύω με ...Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie mówię po grecku. Δεν μιλάω ελληνικά.
Δεν μιλάω ελληνικά.Nie mówię po grecku.
Nie rozumiem tego. (m / f) Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν το καταλαβαίνω.Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) Μιλάτε ...;
Μιλάτε ...;Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi … ? Μιλάεικανείς ...;
Μιλάεικανείς ...;Czy ktoś tu mówi … ?
po angielsku αγγλικά
αγγλικάpo angielsku
po francusku γαλλικά
γαλλικάpo francusku
Proszę to zapisać. (m/f) Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ γράψτε το.Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. Μια στιγμή παρακαλώ.
Μια στιγμή παρακαλώ.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
zero μηδέν
μηδένzero
jeden ένα
έναjeden
dwa δύο
δύοdwa
trzy τρία
τρίαtrzy
cztery τέσσερα
τέσσεραcztery
pięć πέντε
πέντεpięć
sześć έξι
έξιsześć
siedem επτά
επτάsiedem
osiem οκτώ
οκτώosiem
dziewięć εννέα
εννέαdziewięć
dziesięć δέκα
δέκαdziesięć
jedenaście έντεκα
έντεκαjedenaście
dwanaście δώδεκα
δώδεκαdwanaście
trzynaście δεκατρία
δεκατρίαtrzynaście
czternaście δεκατέσσερα
δεκατέσσεραczternaście
piętnaście δεκαπέντε
δεκαπέντεpiętnaście
szesnaście δεκαέξι
δεκαέξιszesnaście
siedemnaście δεκαεπτά
δεκαεπτάsiedemnaście
osiemnaście δεκαοκτώ
δεκαοκτώosiemnaście
dziewiętnaście δεκαεννέα
δεκαεννέαdziewiętnaście
dwadzieścia είκοσι
είκοσιdwadzieścia
dwadzieścia jeden εικοσιένα
εικοσιέναdwadzieścia jeden
trzydzieści τριάντα
τριάνταtrzydzieści
czterdzieści σαράντα
σαράνταczterdzieści
pięćdziesiąt πενήντα
πενήνταpięćdziesiąt
sześćdziesiąt εξήντα
εξήνταsześćdziesiąt
siedemdziesiąt εβδομήντα
εβδομήνταsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt ογδόντα
ογδόνταosiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt ενενήντα
ενενήνταdziewięćdziesiąt
sto εκατό
εκατόsto
tysiąc χίλια
χίλιαtysiąc
milion ένα εκατομμύριο
ένα εκατομμύριοmilion
kilka, niektóre ένα ζευγάρι, μερικά
ένα ζευγάρι, μερικάkilka, niektóre
 

 
Język grecki-kompletny pakiet kursów w okazyjnej cenie:
Teraz tylko zamiast !

 
Pakiet kursów języka greckiego zawiera:
 • Grecki-Kurs podstawowy
  Opanuj podstawy języka ucząc się ponad 1300 słów i 42 dialogów
 • Grecki-Kurs zaawansowany
  Nauka słownictwa na poziomie zaawansowanym, kurs zawiera ponad 1800 nowych słów i 42 nowe dialogi
 • Grecki-Słownictwo specjalistyczne-Trening słówek
  Opanuj ponad 2100 fachowych słów i wyrażeń
 • Grecki-Kurs biznesowy
  Nauka języka na poziomie negocjacyjnym, ponad 2.000 popularnych słów, 1.100 przydatnych zdań, poziom B2-C2
 • Grecki-Kurs ekspresowy
  Opanuj ponad 420 słów i wyrażeń przydatnych na każdym wyjeździe za granicę
 • Najnowsza wersja - całkowicie uaktualniona!
Dzisiaj otrzymujesz kompletny pakiet kursów greckiego za jedyne zamiast dotychczasowych !
 
Język grecki-kompletny pakiet kursów w okazyjnej cenie:
Teraz tylko zamiast !

 
Korzystając z pakietu kursów greckiego osiągniesz następujące stopnie zaawansowania:
 • Poziom A1/A2: J. grecki - Kurs podstawowy:
  Osoba, która opanowała kurs podstawowy przygotowana jest na prostą komunikację z zakresu życia codziennego.
  Potrafi prowadzić rutynowe rozmowy i rozumie wypowiedzi oraz często używane wyrażenia dotyczące życia prywatnego, zakupów, otoczenia i pracy.
  Te informacje potrafi również przedstawić w nieskomplikowanych zdaniach w formie pisemnej.
 • Poziom B1/B2: J. grecki - Kurs zaawansowany:
  Osoba, która opanowała kurs zaawansowany radzi sobie w złożonych sytuacjach komunikacyjnych.
  Rozumie ona główne wątki w przekazach na konkretne i abstrakcyjne tematy. Potrafi formułować spójne wypowiedzi pisemne i ustne w szerokim zakresie tematycznym.
  Poziom ten pozwala z powodzeniem na śledzenie dyskusji oraz czynny w nich udział.
 • Poziom C1/C2: J. grecki - Kurs słownictwa specjalistycznego:
  Osoba, która opanowała kurs słownictwa specjalistycznego, rozumie bez problemów wszystko, co przeczyta i usłyszy.
  Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych, w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
  Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
 
Pakiet kursów języka greckiego w okazyjnej cenie:
Teraz tylko zamiast !

 

 

 

 
 
Język grecki – bezpłatna wersja testowa
 
Strona główna:
Naucz się ponad 50 najważniejszych słów w ponad 70 językach!

 
  50 słów po
afrykanersku
  50 słów po
albańsku
  50 słów po
amerykańsku
  50 słów po
amharsku
  50 słów po
angielsku
  50 słów po
arabsku
  50 słów po
armeńsku
  50 słów po
azerbejdżańsku
  50 słów po
baskijsku
  50 słów po
bengalsku
  50 słów po
białorusku
  50 słów po
bośniacku
  50 słów po
brazylijsku
  50 słów po
bułgarsku
  50 słów po
chińsku
  50 słów po
chorwacku
  50 słów po
czesku
  50 słów w
języku dari
  50 słów po
duńsku
  50 słów po
egipsku
  50 słów po
estońsku
  50 słów po
filipińsku
  50 słów po
fińsku
  50 słów po
francusku
  50 słów po
grecku
  50 słów po
gruzińsku
  50 słów po
hebrajsku
  50 słów w
języku hindi
  50 słów po
hiszpańsku
  50 słów po
hiszpańsku

(Ameryka Płd)
  50 słów po
holendersku
  50 słów po
indonezyjsku
  50 słów po
islandzku
  50 słów po
japońsku
  50 słów po
jordańsku
  50 słów po
kantońsku
  50 słów po
katalońsku
  50 słów po
kazachsku
  50 słów po
kirgisku
  50 słów po
koreańsku
  50 słów po
kurdyjsku
  50 słów po
libańsku
  50 słów po
lingalsku
  50 słów po
litewsku
  50 słów po
łotewsku
  50 słów po
macedońsku
  50 słów po
majorkańsku
  50 słów po
malezyjsku
  50 słów po
malgasku
  50 słów po
maltańsku
  50 słów po
marokańsku
  50 słów po
meksykańsku
  50 słów po
mongolsku
  50 słów po
nepalsku
  50 słów po
niemiecku
  50 słów po
norwesku
  50 słów w
języku paszto
  50 słów po
pendżabsku
  50 słów po
persku
  50 słów po
portugalsku
  50 słów po
rosyjsku
  50 słów po
rumuńsku
  50 słów po
serbsku
  50 słów po
słowacku
  50 słów po
słoweńsku
  50 słów w
języku suahili
  50 słów po
syngalesku
  50 słów po
syryjsku
  50 słów po
szanghajsku
  50 słów po
szwedzku
  50 słów po
tajsku
  50 słów po
tamilsku
  50 słów po
tunezyjsku
  50 słów po
turecku
  50 słów po
ukraińsku
  50 słów w jezyku urdu
  50 słów po
uzbecku
  50 słów po
wietnamsku
  50 słów po
włosku
  50 słów w
języku wolof
  50 słów po
węgiersku