naučte se čínsky online a zdarma  

Cestujete do do Číny?
Naučte se nejdůležitější slova čínštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších čínských slov.
Pokud plánujete cestu do do Číny, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se čínsky »
 
 
Kurz čínštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Ahoj!
Dobré ráno! 早上好!---zǎo shàng hǎo!
早上好!
zǎo shàng hǎo!
Dobré ráno!
Dobrý den! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Dobrý den!
Dobrý večer! 晚上好!---wǎn shàng hǎo!
晚上好!
wǎn shàng hǎo!
Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! 晚安!---wǎn ān!
晚安!
wǎn ān!
Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Ahoj!
Na shledanou! 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano 是---shì

shì
ano
Ne 不是---bù shì
不是
bù shì
Ne
možná 也许---yě xǔ
也许
yě xǔ
možná
OK 好的---hǎo de
好的
hǎo de
OK
Děkuji! 谢谢!---xiè xiè!
谢谢!
xiè xiè!
Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) 不用谢!---bù yòng xiè!
不用谢!
bù yòng xiè!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... 对不起,。。。---duì bù qǐ,...
对不起,。。。
duì bù qǐ,...
Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) 抱歉。---bào qiàn.
抱歉。
bào qiàn.
To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... 我有。。。 / 我 没有。。。---wǒ yǒu ... / wǒ méi yǒu ...
我有。。。
我 没有。。。
wǒ yǒu ...
wǒ méi yǒu ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... 我们有。。。 / 我们没有。。。---wǒ mén yǒu... / wǒ mén méi yǒu ...
我们有。。。
我们没有。。。
wǒ mén yǒu...
wǒ mén méi yǒu ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... 那里有。。。 / 那里 没有。。。---nà lǐ yǒu... / nà lǐ méi yǒu ...
那里有。。。
那里 没有。。。
nà lǐ yǒu...
nà lǐ méi yǒu ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... 我叫。。。---wǒ jiào ...
我叫。。。
wǒ jiào ...
Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... 我从。。。---wǒ cóng ...
我从。。。
wǒ cóng ...
Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. 我有。。。岁。---wǒ yǒu ... suì.
我有。。。岁。
wǒ yǒu ... suì.
Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. 我 结婚了。 / 我 没有 结 婚。---wǒ jié hūn le. / wǒ méi yǒu jié hūn.
我 结婚了。
我 没有 结 婚。
wǒ jié hūn le.
wǒ méi yǒu jié hūn.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. 我一个人旅游。 / 我不是一个人旅游。---wǒ yí gè rén lǚ yóu. / wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
我一个人旅游。
我不是一个人旅游。
wǒ yí gè rén lǚ yóu.
wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... 我和。。。一起旅游---wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
我和。。。一起旅游
wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím čínsky. 我不说中文。---wǒ bù shuó zhōng wén.
我不说中文。
wǒ bù shuó zhōng wén.
Nemluvím čínsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) 我不懂。---wǒ bù dǒng.
我不懂。
wǒ bù dǒng.
Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) 您说。。。?---nín shuō ...?
您说。。。?
nín shuō ...?
Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? 这儿有人说。。。?---zhè er yǒu rén shuō ...?
这儿有人说。。。?
zhè er yǒu rén shuō ...?
Mluví tady někdo ...?
anglicky 英语---yīng yǔ
英语
yīng yǔ
anglicky
francouzsky 法语---fǎ yǔ
法语
fǎ yǔ
francouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) 请您写下来。---qǐng nǐn xiě xià lái.
请您写下来。
qǐng nǐn xiě xià lái.
Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) 请您重复一次。---qǐng nǐn cōng fù yí cì.
请您重复一次。
qǐng nǐn cōng fù yí cì.
Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. 请稍等。---qǐng shāo děng.
请稍等。
qǐng shāo děng.
Moment, prosím.

Platit

 
nula 零---líng

líng
nula
jeden 一---yī

jeden
dva 二---èr

èr
dva
tři 三---sān

sān
tři
čtyři 四---sì

čtyři
pět 五---wǔ

pět
šest 六---lìu

lìu
šest
sedm 七---qī

sedm
osm 八---bā

osm
devět 九---jǐu

jǐu
devět
deset 十---shí

shí
deset
jedenáct 十一---shí yī
十一
shí yī
jedenáct
dvanáct 十二---shí èr
十二
shí èr
dvanáct
třináct 十三---shí sān
十三
shí sān
třináct
čtrnáct 十四---shí sì
十四
shí sì
čtrnáct
patnáct 十五---shí wǔ
十五
shí wǔ
patnáct
šestnáct 十六---shí lìu
十六
shí lìu
šestnáct
sedmnáct 十七---shí qī
十七
shí qī
sedmnáct
osmnáct 十八---shí bā
十八
shí bā
osmnáct
devatenáct 十九---shí jǐu
十九
shí jǐu
devatenáct
dvacet 二十---èr shí
二十
èr shí
dvacet
jedenadvacet 二十一---èr shí yī
二十一
èr shí yī
jedenadvacet
třicet 三十---sān shí
三十
sān shí
třicet
čtyřicet 四十---sì shí
四十
sì shí
čtyřicet
padesát 五十---wǔ shí
五十
wǔ shí
padesát
šedesát 六十---lìu shí
六十
lìu shí
šedesát
sedmsdesát 七十---qī shí
七十
qī shí
sedmsdesát
osmdesát 八十---bā shí
八十
bā shí
osmdesát
devadesát 九十---jǐu shí
九十
jǐu shí
devadesát
sto 一百---yì bǎi
一百
yì bǎi
sto
tisíc 一千---yì qiān
一千
yì qiān
tisíc
milion 一百万---yì bǎi wàn
一百万
yì bǎi wàn
milion
pár 一对---yí duì
一对
yí duì
pár