naučte se řecky online a zdarma  

Cestujete do do Řecka?
Naučte se nejdůležitější slova řečtině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších řeckých slov.
Pokud plánujete cestu do do Řecka, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se řecky »
 
 
Kurz řečtiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Γειά σου!
Γειά σου!Ahoj!
Dobré ráno! Καλημέρα!
Καλημέρα!Dobré ráno!
Dobrý den! Καλημέρα!
Καλημέρα!Dobrý den!
Dobrý večer! Καλησπέρα!
Καλησπέρα!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Καληνύχτα!
Καληνύχτα!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Γειά!
Γειά!Ahoj!
Na shledanou! Στο επανειδήν!
Στο επανειδήν!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano ναί
ναίano
Ne όχι
όχιNe
možná ίσως
ίσωςmožná
OK εντάξει
εντάξειOK
Děkuji! Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!Děkuji!
Prosím... Παρακαλώ!
Παρακαλώ!Prosím...
Promiňte,... Συγνώμη, ...
Συγνώμη, ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Λυπάμαι.
Λυπάμαι.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχω ...
Δεν έχω ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Έχουμε ...
Δεν έχουμε ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Είναι ... / Δεν είναι ...
Είναι ...
Δεν είναι ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Με λένε ...
Με λένε ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Κατάγομαι από ...
Κατάγομαι από ...Jdu.../ Jsem...
Jsem ženatý. (m), Jsem vdaná. (f) / Nejsem ženatý. (m), Nejsem vdaná. (f) Είμαι παντρεμένος. / Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη. / Δεν είμαι παντρεμένη.
Είμαι παντρεμένος.
Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη.
Δεν είμαι παντρεμένη.
Jsem ženatý. (m), Jsem vdaná. (f) / Nejsem ženatý. (m), Nejsem vdaná. (f)
Cestuji s ... Ταξιδεύω με ...
Ταξιδεύω με ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím řecky. Δεν μιλάω ελληνικά.
Δεν μιλάω ελληνικά.Nemluvím řecky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν το καταλαβαίνω.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Μιλάτε ...;
Μιλάτε ...;Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Μιλάεικανείς ...;
Μιλάεικανείς ...;Mluví tady někdo ...?
anglicky αγγλικά
αγγλικάanglicky
francouzsky γαλλικά
γαλλικάfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ γράψτε το.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Μια στιγμή παρακαλώ.
Μια στιγμή παρακαλώ.Moment, prosím.

Platit

 
nula μηδέν
μηδένnula
jeden ένα
έναjeden
dva δύο
δύοdva
tři τρία
τρίαtři
čtyři τέσσερα
τέσσεραčtyři
pět πέντε
πέντεpět
šest έξι
έξιšest
sedm επτά
επτάsedm
osm οκτώ
οκτώosm
devět εννέα
εννέαdevět
deset δέκα
δέκαdeset
jedenáct έντεκα
έντεκαjedenáct
dvanáct δώδεκα
δώδεκαdvanáct
třináct δεκατρία
δεκατρίαtřináct
čtrnáct δεκατέσσερα
δεκατέσσεραčtrnáct
patnáct δεκαπέντε
δεκαπέντεpatnáct
šestnáct δεκαέξι
δεκαέξιšestnáct
sedmnáct δεκαεπτά
δεκαεπτάsedmnáct
osmnáct δεκαοκτώ
δεκαοκτώosmnáct
devatenáct δεκαεννέα
δεκαεννέαdevatenáct
dvacet είκοσι
είκοσιdvacet
jedenadvacet εικοσιένα
εικοσιέναjedenadvacet
třicet τριάντα
τριάνταtřicet
čtyřicet σαράντα
σαράνταčtyřicet
padesát πενήντα
πενήνταpadesát
šedesát εξήντα
εξήνταšedesát
sedmsdesát εβδομήντα
εβδομήνταsedmsdesát
osmdesát ογδόντα
ογδόνταosmdesát
devadesát ενενήντα
ενενήνταdevadesát
sto εκατό
εκατόsto
tisíc χίλια
χίλιαtisíc
milion ένα εκατομμύριο
ένα εκατομμύριοmilion
pár, některé ένα ζευγάρι, μερικά
ένα ζευγάρι, μερικάpár, některé