naučte se švédsky online a zdarma  

Cestujete do do Švédska?
Naučte se nejdůležitější slova švédštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších švédských slov.
Pokud plánujete cestu do do Švédska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se švédsky »
 
 
Kurz švédštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Hej!
Hej!Ahoj!
Dobré ráno! God morgon!
God morgon!Dobré ráno!
Dobrý den! God dag!
God dag!Dobrý den!
Dobrý večer! God kväll!
God kväll!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! God natt!
God natt!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Hej då!
Hej då!Ahoj!

Důležitá slovní zásoba

 
ano ja
jaano
Ne nej
nejNe
možná kanske
kanskemožná
OK OK
OKOK
Děkuji! Tack!
Tack!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Ingen orsak!
Ingen orsak!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Ursäkta, ...
Ursäkta, ...Promiňte,...
Promiňte. Förlåt.
Förlåt.Promiňte.
Mám ... / Nemám ... Jag har ... / Jag har ingen ...
Jag har ...
Jag har ingen ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Det finns ... / Det finns ingen ...
Det finns ...
Det finns ingen ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Jag heter ...
Jag heter ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Jag kommer ...
Jag kommer ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Jag är ... år gammal.
Jag är ... år gammal.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag är gift.
Jag är inte gift.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser ensam.
Jag reser inte ensam.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Jag reser med ...
Jag reser med ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím švédsky. Jag talar ingen svenska.
Jag talar ingen svenska.Nemluvím švédsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Det förstår jag inte.
Det förstår jag inte.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluví tady někdo ...? Talar någon här ...?
Talar någon här ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky engelska
engelskaanglicky
francouzsky franska
franskafrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Kan du skriva upp det?
Kan du skriva upp det?Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Kan du upprepa det?
Kan du upprepa det?Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Ett ögonblick.
Ett ögonblick.Moment, prosím.

Platit

 
nula noll
nollnula
jeden ett
ettjeden
dva två
tvådva
tři tre
tretři
čtyři fyra
fyračtyři
pět fem
fempět
šest sex
sexšest
sedm sju
sjusedm
osm åtta
åttaosm
devět nio
niodevět
deset tio
tiodeset
jedenáct elva
elvajedenáct
dvanáct tolv
tolvdvanáct
třináct tretton
trettontřináct
čtrnáct fjorton
fjortončtrnáct
patnáct femton
femtonpatnáct
šestnáct sexton
sextonšestnáct
sedmnáct sjutton
sjuttonsedmnáct
osmnáct arton
artonosmnáct
devatenáct nitton
nittondevatenáct
dvacet tjugo
tjugodvacet
jedenadvacet tjugoett
tjugoettjedenadvacet
třicet trettio
trettiotřicet
čtyřicet fyrtio
fyrtiočtyřicet
padesát femtio
femtiopadesát
šedesát sextio
sextiošedesát
sedmsdesát sjuttio
sjuttiosedmsdesát
osmdesát åttio
åttioosmdesát
devadesát nittio
nittiodevadesát
sto hundra
hundrasto
tisíc tusen
tusentisíc
milion en miljon
en miljonmilion
pár ett par
ett parpár