naučte se albánsky online a zdarma  

Cestujete do do Albánie?
Naučte se nejdůležitější slova albánštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších albánských slov.
Pokud plánujete cestu do do Albánie, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se albánsky »
 
 
Kurz albánštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Përshëndetje!
Përshëndetje!Ahoj!
Dobré ráno! Mirëmëngjes!
Mirëmëngjes!Dobré ráno!
Dobrý den! Mirëdita!
Mirëdita!Dobrý den!
Dobrý večer! Mirëmbrëma!
Mirëmbrëma!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Natën e mirë!
Natën e mirë!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Tung!
Tung!Ahoj!
Na shledanou! Mirupafshim!
Mirupafshim!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano po
poano
Ne jo
joNe
možná ndoshta
ndoshtamožná
OK OK
OKOK
Děkuji! Faleminderit!
Faleminderit!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Te lutem!
Te lutem!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Më falni,...
Më falni,...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Më vjen keq.
Më vjen keq.To mě mrzí. (m/ ž)
(Ne)mám... Une (nuk) kam ...
Une (nuk) kam ...(Ne)mám...
Existuje... Ka ...
Ka ...Existuje...

Představit si

 
Jmenuji se ... Unë quhem ...
Unë quhem ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Unë vij ...
Unë vij ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Unë jam ... vjeç.
Unë jam ... vjeç.Je mi ... let.
Jsem ženatý. Unë jam i martuar.
Unë jam i martuar.Jsem ženatý.
Cestuji s ... Unë udhëtoj me...
Unë udhëtoj me...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím albánsky. Unë nuk flas shqip.
Unë nuk flas shqip.Nemluvím albánsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Këtë nuk e kuptoj.
Këtë nuk e kuptoj.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Flisni ...?
Flisni ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Flet ndonjëri ... këtu?
Flet ndonjëri ... këtu?Mluví tady někdo ...?
anglicky anglisht
anglishtanglicky
italsky italisht
italishtitalsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Ma shkruani pak ju lutem.
Ma shkruani pak ju lutem.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) A mund ta përsërisni ju lutem.
A mund ta përsërisni ju lutem.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Një moment ju lutem.
Një moment ju lutem.Moment, prosím.

Platit

 
nula zero
zeronula
jeden një
njëjeden
dva dy
dydva
tři tre
tretři
čtyři katër
katërčtyři
pět pesë
pesëpět
šest gjashtë
gjashtëšest
sedm shtatë
shtatësedm
osm tetë
tetëosm
devět nëntë
nëntëdevět
deset dhjetë
dhjetëdeset
jedenáct njëmbëdhjetë
njëmbëdhjetëjedenáct
dvanáct dymbëdhjetë
dymbëdhjetëdvanáct
třináct trembëdhjetë
trembëdhjetëtřináct
čtrnáct katërmbëdhjtë
katërmbëdhjtëčtrnáct
patnáct pesëmbëdhjetë
pesëmbëdhjetëpatnáct
šestnáct gjashtëmbëdhjetë
gjashtëmbëdhjetëšestnáct
sedmnáct shtatëmbëdhjetë
shtatëmbëdhjetësedmnáct
osmnáct tetëmbëdhjetë
tetëmbëdhjetëosmnáct
devatenáct nëntëmbëdhjetë
nëntëmbëdhjetëdevatenáct
dvacet njëzetë
njëzetëdvacet
jedenadvacet njëzetë e një
njëzetë e njëjedenadvacet
třicet tridhjetë
tridhjetëtřicet
čtyřicet dyzetë, katërdhjetë
dyzetë, katërdhjetëčtyřicet
padesát pesëdhjetë
pesëdhjetëpadesát
šedesát gjashtëdhjetë
gjashtëdhjetëšedesát
sedmsdesát shtatëdhjetë
shtatëdhjetësedmsdesát
osmdesát tetëdhjetë
tetëdhjetëosmdesát
devadesát nëntëdhjetë
nëntëdhjetëdevadesát
sto njëqind
njëqindsto
tisíc njëmijë
njëmijëtisíc
milion një milion
një milionmilion
pár një çift
një çiftpár