naučte se bělorusky online a zdarma  

Cestujete do do Běloruska?
Naučte se nejdůležitější slova běloruštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších běloruských slov.
Pokud plánujete cestu do do Běloruska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se bělorusky »
 
 
Kurz běloruštiny
se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za::
 
        Zajistit si slevu »        

 

Pozdrav

 
Ahoj! Прывет!
Прывет!Ahoj!
Dobré ráno! Добрай раніцы!
Добрай раніцы!Dobré ráno!
Dobrý den! Добры дзень!
Добры дзень!Dobrý den!
Dobrý večer! Добрага вечара!
Добрага вечара!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Добрай ночы!
Добрай ночы!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Пака!
Пака!Ahoj!
Na shledanou! Да пабачэння! / Да спаткання!
Да пабачэння!
Да спаткання!
Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano да
даano
Ne не
неNe
možná можа быць
можа быцьmožná
OK добра
добраOK
Děkuji! Дзякуй!
Дзякуй!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Калi ласка!
Калi ласка!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Прабачце,...
Прабачце,...Promiňte,...
Mám ... / Nemám ... У мяне ёсць ... / У мяне няма ...
У мяне ёсць ...
У мяне няма ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... У нас ёсць ... / У нас няма ...
У нас ёсць ...
У нас няма ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Ëсць ... / Няма ...
Ëсць ...
Няма ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Мяне клiчуць ...
Мяне клiчуць ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Я з ...
Я з ...Jdu.../ Jsem...
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Я жанат / не жанат. Я замужам / не замужам.
Я жанат
не жанат. Я замужам
не замужам.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Я вандрую адзін / не адзін.
Я вандрую адзін
не адзін.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Я вандрую з ...
Я вандрую з ...Cestuji s ...
Kolik je Vám let? Колькі Вам гадоў?
Колькі Вам гадоў?Kolik je Vám let?
Kolik je ti let? Колькі цябе гадоў?
Колькі цябе гадоў?Kolik je ti let?

Domluva

 
Nemluvím bělorusky. Я не гутару па-беларуску.
Я не гутару па-беларуску.Nemluvím bělorusky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Гэта я не разумею.
Гэта я не разумею.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Ці гутарыце Вы ...?
Ці гутарыце Вы ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Гутарыць тут хтосці ...?
Гутарыць тут хтосці ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky па-ангельску
па-ангельскуanglicky
francouzsky па-французку
па-французкуfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Напішыце гэта, калі ласка.
Напішыце гэта, калі ласка.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Паўтарыце гэта, калі ласка.
Паўтарыце гэта, калі ласка.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Пачакайце мінуту, калі ласка.
Пачакайце мінуту, калі ласка.Moment, prosím.

Platit

 
nula нуль
нульnula
jeden адзін
адзінjeden
dva два
дваdva
tři тры
трыtři
čtyři чатыры
чатырыčtyři
pět пяць
пяцьpět
šest шэсць
шэсцьšest
sedm сем
семsedm
osm восем
восемosm
devět дзевяць
дзевяцьdevět
deset дзесяць
дзесяцьdeset
jedenáct адзінадцаць
адзінадцацьjedenáct
dvanáct дванадцаць
дванадцацьdvanáct
třináct трынадцаць
трынадцацьtřináct
čtrnáct чатырнадцаць
чатырнадцацьčtrnáct
patnáct пятнадцаць
пятнадцацьpatnáct
šestnáct шастнадцаць
шастнадцацьšestnáct
sedmnáct сямнадцаць
сямнадцацьsedmnáct
osmnáct васямнадцаць
васямнадцацьosmnáct
devatenáct дзевятнадцаць
дзевятнадцацьdevatenáct
dvacet двадцаць
двадцацьdvacet
jedenadvacet двадцаць адзін
двадцаць адзінjedenadvacet
třicet трыдцаць
трыдцацьtřicet
čtyřicet сорак
соракčtyřicet
padesát пяцьдесят
пяцьдесятpadesát
šedesát шэсцьдесят
шэсцьдесятšedesát
sedmsdesát семдесят
семдесятsedmsdesát
osmdesát восемдесят
восемдесятosmdesát
devadesát дзевяноста
дзевяностаdevadesát
sto сто
стоsto
tisíc тысяча
тысячаtisíc
milion адзін мільён
адзін мільёнmilion
pár адна пара
адна параpár