naučte se brazilsky online a zdarma  

Cestujete do do Brazílie?
Naučte se nejdůležitější slova brazilštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších brazilských slov.
Pokud plánujete cestu do do Brazílie, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se brazilsky »
 
 
Kurz brazilštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Oi!
Oi!Ahoj!
Dobré ráno! Bom-dia!
Bom-dia!Dobré ráno!
Dobrý den! Boa-tarde!
Boa-tarde!Dobrý den!
Dobrý večer! Boa-noite!
Boa-noite!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Boa-noite!
Boa-noite!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Tchau!
Tchau!Ahoj!
Na shledanou! Adeus!
Adeus!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano sim
simano
Ne não
nãoNe
OK ok
okOK
Děkuji! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) De nada! (Com prazer.)
De nada! (Com prazer.)Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Me desculpe ...
Me desculpe ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Sinto muito.
Sinto muito.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Eu tenho .../ Eu não tenho ...
Eu tenho .../ Eu não tenho ...Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Nós temos .../ Nós não temos ...
Nós temos .../ Nós não temos ...Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Há .../ Não há ...
Há .../ Não há ...Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Eu me chamo ...
Eu me chamo ...Jmenuji se ...
Jsem z... Eu venho da ...
Eu venho da ...Jsem z...
Je mi ... let. Eu tenho ... anos
Eu tenho ... anosJe mi ... let.
Jsem (nejsem) ženatý / vdaná. Eu (não) sou casado. / Eu (não) sou casada.
Eu (não) sou casado.
Eu (não) sou casada.
Jsem (nejsem) ženatý / vdaná.
(Ne)cestuji sám/sama. Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.
Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.(Ne)cestuji sámśama.
Cestuji s ... Estou viajando com ...
Estou viajando com ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím portugalsky. Eu não falo português.
Eu não falo português.Nemluvím portugalsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Eu não entendo.
Eu não entendo.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Você fala ...?
Você fala ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Alguém fala aqui ...?
Alguém fala aqui ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky inglês
inglêsanglicky
francouzsky francês
francêsfrancouzsky
Můžete to prosím napsat? Você pode anotar isso, por favor?
Você pode anotar isso, por favor?Můžete to prosím napsat?
Můžete to prosím zopakovat? Você pode repetir, por favor?
Você pode repetir, por favor?Můžete to prosím zopakovat?
Moment, prosím. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Moment, prosím.

Platit

 
nula zero
zeronula
jeden um
umjeden
dva dois
doisdva
tři três
trêstři
čtyři quatro
quatročtyři
pět cinco
cincopět
šest seis
seisšest
sedm sete
setesedm
osm oito
oitoosm
devět nove
novedevět
deset dez
dezdeset
jedenáct onze
onzejedenáct
dvanáct doze
dozedvanáct
třináct treze
trezetřináct
čtrnáct quatorze
quatorzečtrnáct
patnáct quinze
quinzepatnáct
šestnáct dezesseis
dezesseisšestnáct
sedmnáct dezessete
dezessetesedmnáct
osmnáct dezoito
dezoitoosmnáct
devatenáct dezenove
dezenovedevatenáct
dvacet vinte
vintedvacet
jedenadvacet vinte e um
vinte e umjedenadvacet
třicet trinta
trintatřicet
čtyřicet quarenta
quarentačtyřicet
padesát cinquenta
cinquentapadesát
šedesát sessenta
sessentašedesát
sedmsdesát setenta
setentasedmsdesát
osmdesát oitenta
oitentaosmdesát
devadesát noventa
noventadevadesát
sto cem
cemsto
tisíc mil
miltisíc
milion um milhão
um milhãomilion
pár um par
um parpár