naučte se dánsky online a zdarma  

Cestujete do do Dánska?
Naučte se nejdůležitější slova dánštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších dánských slov.
Pokud plánujete cestu do do Dánska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se dánsky »
 
 
Kurz dánštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Hej!
Hej!Ahoj!
Dobré ráno! Godmorgen!
Godmorgen!Dobré ráno!
Dobrý den! Goddag!
Goddag!Dobrý den!
Dobrý večer! Godaften!
Godaften!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Godnat!
Godnat!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Vi ses!
Vi ses!Ahoj!
Na shledanou! Farvel!
Farvel!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano ja
jaano
Ne nej
nejNe
možná måske
måskemožná
OK okay
okayOK
Děkuji! Tak!
Tak!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Velbekom!
Velbekom!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Undskyld, ...
Undskyld, ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Det er jeg ked af.
Det er jeg ked af.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Jeg har ... / Jeg har ingen ...
Jeg har ...
Jeg har ingen ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Der er ... / Der er ingen ...
Der er ...
Der er ingen ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Jeg hedder ...
Jeg hedder ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Jeg kommer ...
Jeg kommer ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Jeg er ... år gammel.
Jeg er ... år gammel.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Jeg er gift. / Jeg er ikke gift.
Jeg er gift.
Jeg er ikke gift.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Jeg rejser alene. / Jeg rejser ikke alene.
Jeg rejser alene.
Jeg rejser ikke alene.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Jeg rejser med ...
Jeg rejser med ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím dánsky. Jeg taler ikke dansk.
Jeg taler ikke dansk.Nemluvím dánsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Det forstår jeg ikke.
Det forstår jeg ikke.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Taler du ...?
Taler du ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Er der nogen, der taler ...?
Er der nogen, der taler ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky engelsk
engelskanglicky
francouzsky fransk
franskfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Vær så venlig at skrive det ned.
Vær så venlig at skrive det ned.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Vær så venlig at gentage det.
Vær så venlig at gentage det.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Et øjeblik.
Et øjeblik.Moment, prosím.

Platit

 
nula nul
nulnula
jeden en
enjeden
dva to
todva
tři tre
tretři
čtyři fire
firečtyři
pět fem
fempět
šest seks
seksšest
sedm syv
syvsedm
osm otte
otteosm
devět ni
nidevět
deset ti
tideset
jedenáct elleve
ellevejedenáct
dvanáct tolv
tolvdvanáct
třináct tretten
trettentřináct
čtrnáct fjorten
fjortenčtrnáct
patnáct femten
femtenpatnáct
šestnáct seksten
sekstenšestnáct
sedmnáct sytten
syttensedmnáct
osmnáct atten
attenosmnáct
devatenáct nitten
nittendevatenáct
dvacet tyve
tyvedvacet
jedenadvacet enogtyve
enogtyvejedenadvacet
třicet tredive
tredivetřicet
čtyřicet fyrre
fyrrečtyřicet
padesát halvtreds
halvtredspadesát
šedesát tres
tresšedesát
sedmsdesát halvfjerds
halvfjerdssedmsdesát
osmdesát firs
firsosmdesát
devadesát halvfems
halvfemsdevadesát
sto hundrede
hundredesto
tisíc tusinde
tusindetisíc
milion en million
en millionmilion
pár et par
et parpár