>
 
learn Danish  

Cestujete do do Dánska?
Naučte se nejdůležitější slova dánštině


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších dánských slov.
Pokud plánujete cestu do do Dánska , najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se dánsky mnohem rychleji než tradičními metodami – a to jen 17 minut denně:
Učit se dánsky online »
   

Pozdrav

 
Hej!Ahoj!
Godmorgen!Dobré ráno!
Goddag!Dobrý den!
Godaften!Dobrý večer!
Godnat!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Vi ses!Ahoj!
Farvel!Na shledanou!
 

Důležitá slovní zásoba

 
jaano
nejNe
måskemožná
okayOK
Tak!Děkuji!
Velbekom!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Undskyld, ...Promiňte,...
Det er jeg ked af.To mě mrzí. (m/ ž)
Jeg har ...
Jeg har ingen ...
Mám ... / Nemám ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Máme .../ Nemáme ...
Der er ...
Der er ingen ...
Existuje .../ Neexistuje ...
 

Představit si

 
Jeg hedder ...Jmenuji se ...
Jeg kommer ...Jdu.../ Jsem...
Jeg er ... år gammel.Je mi ... let.
Jeg er gift.
Jeg er ikke gift.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Jeg rejser alene.
Jeg rejser ikke alene.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Jeg rejser med ...Cestuji s ...
 

Domluva

 
Jeg taler ikke dansk.Nemluvím dánsky.
Det forstår jeg ikke.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Taler du ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Er der nogen, der taler ...?Mluví tady někdo ...?
engelskanglicky
franskfrancouzsky
Vær så venlig at skrive det ned.Prosím napište to. (M/ Ž)
Vær så venlig at gentage det.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Et øjeblik.Moment, prosím.
 

Platit

 
nulnula
enjeden
todva
tretři
firečtyři
fempět
seksšest
syvsedm
otteosm
nidevět
tideset
ellevejedenáct
tolvdvanáct
trettentřináct
fjortenčtrnáct
femtenpatnáct
sekstenšestnáct
syttensedmnáct
attenosmnáct
nittendevatenáct
tyvedvacet
enogtyvejedenadvacet
tredivetřicet
fyrrečtyřicet
halvtredspadesát
tresšedesát
halvfjerdssedmsdesát
firsosmdesát
halvfemsdevadesát
hundredesto
tusindetisíc
en millionmilion
et parpár
 

 

„Učit se dánsky mnohem rychleji než tradičními metodami – a to jen 17 minut denně!“

 
Rychlá a vysoce efektivní metoda učení, která je zábavná:
První konverzace v dánštině bude možná po 3 hodinách – plynulé jazykové znalosti po 50 hodinách – pro počítač, smartphone a tablet.
 
učit se dánsky
 
Jazykový kurz dánštiny »

 
Důvody proč se tento kurz dánštiny liší od ostatních jazykových kurzů:
Doporučená doba učení: pouze 17 minut denně.
Kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení.
Díky uznávané učební metodě dlouhodobé paměti už nikdy dánsky nezapomenete.
Díky nové superlearningové technologii budete postupovat o 32 % rychleji a získáte mimořádnou vnímavost.
Učit se dánsky nebylo nikdy jednodušší tak jako nyní: v průběhu kurzu vám budou každý den přesně zadána všechna cvičení.
To znamená, že se učíte dánsky prakticky sami.
Rozmanité učební metody zaručují zábavu a úspěch při učení a motivují vás k dalšímu každodennímu učení dánštiny.

Učit se dánsky »

 
 

 

Free Danish trial version

 
Naučte se dánsky zdarma během dvou dnů.
Vyzkoušejte si tento kurz a sami se přesvědčte, že se dánsky naučíte mnohem rychleji, než jste si mysleli.