naučte se francouzsky online a zdarma  

Cestujete do do Francie?
Naučte se nejdůležitější slova francouzštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších francouzských slov.
Pokud plánujete cestu do do Francie, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se francouzsky »
 
 
Kurz francouzštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Salut !
Salut !Ahoj!
Dobré ráno! / Dobrý den! Bonjour !
Bonjour !Dobré ráno! / Dobrý den!
Dobrý večer! Bonsoir !
Bonsoir !Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Bonne nuit !
Bonne nuit !Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Salut !
Salut !Ahoj!
Na shledanou! Au revoir !
Au revoir !Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano oui
ouiano
Ne non
nonNe
možná peut-être
peut-êtremožná
OK OK
OKOK
Děkuji! Merci !
Merci !Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) De rien !
De rien !Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Excusez-moi, ...
Excusez-moi, ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Je suis désolé(e) / Désolé(e) !
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... J'ai ... / Je n'ai pas ...
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Nous avons ... / Nous n'avons pas ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Il y a ... / Il n'y a pas ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Je m'appelle ...
Je m'appelle ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Je viens ...
Je viens ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. J'ai ... ans.
J'ai ... ans.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Je suis marié(e). / Je ne suis pas marié(e).
Je suis marié(e).
Je ne suis pas marié(e).
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Je voyage seul(e). / Je ne voyage pas seul(e).
Je voyage seul(e).
Je ne voyage pas seul(e).
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Je voyage avec ...
Je voyage avec ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím francouzsky. Je ne parle pas français.
Je ne parle pas français.Nemluvím francouzsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Parlez-vous ... ?
Parlez-vous ... ?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Quelqu'un parle-t-il ... ici ?
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Mluví tady někdo ...?
anglicky anglais
anglaisanglicky
francouzsky français
françaisfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Veuillez noter.
Veuillez noter.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Veuillez répéter.
Veuillez répéter.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Un moment, s'il vous plaît !
Un moment, s'il vous plaît !Moment, prosím.

Platit

 
nula zéro
zéronula
jeden un
unjeden
dva deux
deuxdva
tři trois
troistři
čtyři quatre
quatrečtyři
pět cinq
cinqpět
šest six
sixšest
sedm sept
septsedm
osm huit
huitosm
devět neuf
neufdevět
deset dix
dixdeset
jedenáct onze
onzejedenáct
dvanáct douze
douzedvanáct
třináct treize
treizetřináct
čtrnáct quatorze
quatorzečtrnáct
patnáct quinze
quinzepatnáct
šestnáct seize
seizešestnáct
sedmnáct dix-sept
dix-septsedmnáct
osmnáct dix-huit
dix-huitosmnáct
devatenáct dix-neuf
dix-neufdevatenáct
dvacet vingt
vingtdvacet
jedenadvacet vingt-et-un
vingt-et-unjedenadvacet
třicet trente
trentetřicet
čtyřicet quarante
quarantečtyřicet
padesát cinquante
cinquantepadesát
šedesát soixante
soixantešedesát
sedmsdesát soixante-dix
soixante-dixsedmsdesát
osmdesát quatre-vingts
quatre-vingtsosmdesát
devadesát quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dixdevadesát
sto cent
centsto
tisíc mille
milletisíc
milion un million
un millionmilion
pár quelques ...
quelques ...pár