>
 
learn Dutch  

Cestujete do do Holandska?
Naučte se nejdůležitější slova holandštině


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších holandských slov.
Pokud plánujete cestu do do Holandska , najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se holandsky mnohem rychleji než tradičními metodami – a to jen 17 minut denně:
Učit se holandsky online »
   

Pozdrav

 
Hallo!Ahoj!
Goedemorgen!Dobré ráno!
Goedendag!Dobrý den!
Goedenavond!Dobrý večer!
Goedenacht!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Dag!Ahoj!
Tot ziens!Na shledanou!
 

Důležitá slovní zásoba

 
jaano
neeNe
misschienmožná
okOK
Bedankt!Děkuji!
Graag gedaan!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Sorry, ...Promiňte,...
Het spijt me.To mě mrzí. (m/ ž)
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Mám ... / Nemám ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Máme .../ Nemáme ...
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Existuje .../ Neexistuje ...
 

Představit si

 
Ik heet ...Jmenuji se ...
Ik kom ...Jdu.../ Jsem...
Ik ben ... jaar.Je mi ... let.
Ik ben getrouwd.
Ik ben nietgetrouwd.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Ik reis alleen.
Ik reis niet alleen.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Ik reis samen met ...Cestuji s ...
 

Domluva

 
Ik spreek geen Nederlands.Nemluvím holandsky.
Dat begrijp ik niet.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Spreekt u ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Spreekt hier iemand ...?Mluví tady někdo ...?
Engelsanglicky
Fransfrancouzsky
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Prosím napište to. (M/ Ž)
Kunt u dat alsublieft herhalen?Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Een moment alstublieft.Moment, prosím.
 

Platit

 
nulnula
éénjeden
tweedva
drietři
vierčtyři
vijfpět
zesšest
zevensedm
achtosm
negendevět
tiendeset
elfjedenáct
twaalfdvanáct
dertientřináct
veertienčtrnáct
vijftienpatnáct
zestienšestnáct
zeventiensedmnáct
achttienosmnáct
negentiendevatenáct
twintigdvacet
éénentwintigjedenadvacet
dertigtřicet
veertigčtyřicet
vijftigpadesát
zestigšedesát
zeventigsedmsdesát
tachtigosmdesát
negentigdevadesát
honderdsto
duizendtisíc
één miljoenmilion
een paarpár
 

 

„Učit se holandsky mnohem rychleji než tradičními metodami – a to jen 17 minut denně!“

 
Rychlá a vysoce efektivní metoda učení, která je zábavná:
První konverzace v holandštině bude možná po 3 hodinách – plynulé jazykové znalosti po 50 hodinách – pro počítač, smartphone a tablet.
 
učit se holandsky
 
Jazykový kurz holandštiny »

 
Důvody proč se tento kurz holandštiny liší od ostatních jazykových kurzů:
Doporučená doba učení: pouze 17 minut denně.
Kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení.
Díky uznávané učební metodě dlouhodobé paměti už nikdy holandsky nezapomenete.
Díky nové superlearningové technologii budete postupovat o 32 % rychleji a získáte mimořádnou vnímavost.
Učit se holandsky nebylo nikdy jednodušší tak jako nyní: v průběhu kurzu vám budou každý den přesně zadána všechna cvičení.
To znamená, že se učíte holandsky prakticky sami.
Rozmanité učební metody zaručují zábavu a úspěch při učení a motivují vás k dalšímu každodennímu učení holandštiny.

Učit se holandsky »

 
 

 

Free Dutch trial version

 
Naučte se holandsky zdarma během dvou dnů.
Vyzkoušejte si tento kurz a sami se přesvědčte, že se holandsky naučíte mnohem rychleji, než jste si mysleli.