naučte se holandsky online a zdarma  

Cestujete do do Holandska?
Naučte se nejdůležitější slova holandštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších holandských slov.
Pokud plánujete cestu do do Holandska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se holandsky »
 
 
Kurz holandštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Hallo!
Hallo!Ahoj!
Dobré ráno! Goedemorgen!
Goedemorgen!Dobré ráno!
Dobrý den! Goedendag!
Goedendag!Dobrý den!
Dobrý večer! Goedenavond!
Goedenavond!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Goedenacht!
Goedenacht!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Dag!
Dag!Ahoj!
Na shledanou! Tot ziens!
Tot ziens!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano ja
jaano
Ne nee
neeNe
možná misschien
misschienmožná
OK ok
okOK
Děkuji! Bedankt!
Bedankt!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Graag gedaan!
Graag gedaan!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Sorry, ...
Sorry, ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Het spijt me.
Het spijt me.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Ik heb ... / Ik heb geen ...
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Wij hebben ... / Wij hebben geen ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Er is ... (Er is geen ...) / Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Ik heet ...
Ik heet ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Ik kom ...
Ik kom ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Ik ben ... jaar.
Ik ben ... jaar.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Ik ben getrouwd. / Ik ben nietgetrouwd.
Ik ben getrouwd.
Ik ben nietgetrouwd.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Ik reis alleen. / Ik reis niet alleen.
Ik reis alleen.
Ik reis niet alleen.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Ik reis samen met ...
Ik reis samen met ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím holandsky. Ik spreek geen Nederlands.
Ik spreek geen Nederlands.Nemluvím holandsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Dat begrijp ik niet.
Dat begrijp ik niet.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Spreekt u ...?
Spreekt u ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Spreekt hier iemand ...?
Spreekt hier iemand ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky Engels
Engelsanglicky
francouzsky Frans
Fransfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Kunt u dat alstublieft opschrijven?
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Kunt u dat alsublieft herhalen?
Kunt u dat alsublieft herhalen?Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Eén moment alstublieft.
Eén moment alstublieft.Moment, prosím.

Platit

 
nula nul
nulnula
jeden één
éénjeden
dva twee
tweedva
tři drie
drietři
čtyři vier
vierčtyři
pět vijf
vijfpět
šest zes
zesšest
sedm zeven
zevensedm
osm acht
achtosm
devět negen
negendevět
deset tien
tiendeset
jedenáct elf
elfjedenáct
dvanáct twaalf
twaalfdvanáct
třináct dertien
dertientřináct
čtrnáct veertien
veertienčtrnáct
patnáct vijftien
vijftienpatnáct
šestnáct zestien
zestienšestnáct
sedmnáct zeventien
zeventiensedmnáct
osmnáct achttien
achttienosmnáct
devatenáct negentien
negentiendevatenáct
dvacet twintig
twintigdvacet
jedenadvacet éénentwintig
éénentwintigjedenadvacet
třicet dertig
dertigtřicet
čtyřicet veertig
veertigčtyřicet
padesát vijftig
vijftigpadesát
šedesát zestig
zestigšedesát
sedmsdesát zeventig
zeventigsedmsdesát
osmdesát tachtig
tachtigosmdesát
devadesát negentig
negentigdevadesát
sto honderd
honderdsto
tisíc duizend
duizendtisíc
milion één miljoen
één miljoenmilion
pár een paar
een paarpár