naučte se indonézsky online a zdarma  

Cestujete do do indonézie?
Naučte se nejdůležitější slova indonézštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších indonézských slov.
Pokud plánujete cestu do do indonézie, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se indonézsky »
 
 
Kurz indonézštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Halo! / Hai!
Halo!
Hai!
Ahoj!
Dobré ráno! Selamat pagi!
Selamat pagi!Dobré ráno!
Dobrý den! Selamat siang!
Selamat siang!Dobrý den!
Dobrý večer! Selamat sore / Selamat malam!
Selamat sore
Selamat malam!
Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Selamat malam!
Selamat malam!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Dahh! / Mari!
Dahh!
Mari!
Ahoj!
Na shledanou! Sampai jumpa!
Sampai jumpa!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano ya
yaano
Ne tidak
tidakNe
možná mungkin / bisa jadi
mungkin
bisa jadi
možná
OK OK
OKOK
Děkuji! Terima kasih!
Terima kasih!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Kembali!
Kembali!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Maaf, ...
Maaf, ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Maaf.
Maaf.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Saya punya ... / Saya tidak punya ...
Saya punya ...
Saya tidak punya ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Kami punya ... / Kami tidak punya ...
Kami punya ...
Kami tidak punya ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... ...nya ada./ ...nya tidak ada.
...nya ada./ ...nya tidak ada.Existuje .../ Neexistuje ...
prosím (během nějaké činnosti) tolong
tolongprosím (během nějaké činnosti)

Představit si

 
Jmenuji se ... Nama saya ...
Nama saya ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Saya berasal ...
Saya berasal ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Umur saya ...
Umur saya ...Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Saya sudah menikah. / Saya belum menikah.
Saya sudah menikah.
Saya belum menikah.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Saya bepergian sendiri. / Saya tidak bepergian sendiri.
Saya bepergian sendiri.
Saya tidak bepergian sendiri.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Saya bepergian dengan ...
Saya bepergian dengan ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím indonésky. Saya tidak bisa bahasa Indonesia.
Saya tidak bisa bahasa Indonesia.Nemluvím indonésky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Saya tidak mengerti.
Saya tidak mengerti.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Bisakah Anda bahasa ... ?
Bisakah Anda bahasa ... ?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Adakah yang berbahasa ...?
Adakah yang berbahasa ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky Inggris
Inggrisanglicky
francouzsky Perancis
Perancisfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Tolong tuliskan.
Tolong tuliskan.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Tolong ulang.
Tolong ulang.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Tolong tunggu sebentar.
Tolong tunggu sebentar.Moment, prosím.

Platit

 
nula nol / kosong
nol
kosong
nula
jeden satu
satujeden
dva dua
duadva
tři tiga
tigatři
čtyři empat
empatčtyři
pět lima
limapět
šest enam
enamšest
sedm tujuh
tujuhsedm
osm delapan
delapanosm
devět sembilan
sembilandevět
deset sepuluh
sepuluhdeset
jedenáct sebelas
sebelasjedenáct
dvanáct dua belas
dua belasdvanáct
třináct tiga belas
tiga belastřináct
čtrnáct empat belas
empat belasčtrnáct
patnáct lima belas
lima belaspatnáct
šestnáct enam belas
enam belasšestnáct
sedmnáct tujuh belas
tujuh belassedmnáct
osmnáct delapan belas
delapan belasosmnáct
devatenáct sembilan belas
sembilan belasdevatenáct
dvacet dua puluh
dua puluhdvacet
jedenadvacet dua puluh satu
dua puluh satujedenadvacet
třicet tiga puluh
tiga puluhtřicet
čtyřicet empat puluh
empat puluhčtyřicet
padesát lima puluh
lima puluhpadesát
šedesát enam puluh
enam puluhšedesát
sedmsdesát tujuh puluh
tujuh puluhsedmsdesát
osmdesát delapan puluh
delapan puluhosmdesát
devadesát sembilan puluh
sembilan puluhdevadesát
sto seratus
seratussto
tisíc seribu
seributisíc
milion satu juta
satu jutamilion
pár sepasang
sepasangpár