naučte se islandsky online a zdarma  

Cestujete do na Island?
Naučte se nejdůležitější slova islandštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších islandských slov.
Pokud plánujete cestu do na Island, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se islandsky »
 
 
Kurz islandštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Halló!
Halló!Ahoj!
Dobré ráno! Góðan daginn!
Góðan daginn!Dobré ráno!
Dobrý den! Góðan daginn!
Góðan daginn!Dobrý den!
Dobrý večer! Gott kvöld!
Gott kvöld!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Góða nótt!
Góða nótt!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Bless
BlessAhoj!
Na shledanou! Vertu blessaður!
Vertu blessaður!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano já
ano
Ne nei
neiNe
možná kannski
kannskimožná
OK ókey
ókeyOK
Děkuji! takk!
takk!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Gjörðu svo vel!
Gjörðu svo vel!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Fyrirgefðu, ...
Fyrirgefðu, ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Mér þykir það leitt.
Mér þykir það leitt.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Ég á .../ Ég á ekki ...
Ég á .../ Ég á ekki ...Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Við eigum .../ Við eigum ekki...
Við eigum .../ Við eigum ekki...Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Það er til .../ Það er ekki til ...
Það er til .../ Það er ekki til ...Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Ég heiti ...
Ég heiti ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Ég kem ...
Ég kem ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Ég er ... ára gamall. / Ég er ... ára gömul.
Ég er ... ára gamall.
Ég er ... ára gömul.
Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.
Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.
Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Ég ferðast með ...
Ég ferðast með ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím islandsky. Ég tala ekki íslensku.
Ég tala ekki íslensku.Nemluvím islandsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Ég skil það ekki.
Ég skil það ekki.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Talar þú ...?
Talar þú ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Talar einhver ...?
Talar einhver ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky ensku
enskuanglicky
francouzsky frönsku
frönskufrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Gætirðu skrifað þetta upp?
Gætirðu skrifað þetta upp?Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Gætirðu endurtekið þetta?
Gætirðu endurtekið þetta?Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Augnablik.
Augnablik.Moment, prosím.

Platit

 
nula núll
núllnula
jeden Einn
Einnjeden
dva Tveir
Tveirdva
tři Þrír
Þrírtři
čtyři Fjórir
Fjórirčtyři
pět Fimm
Fimmpět
šest Sex
Sexšest
sedm Sjö
Sjösedm
osm Átta
Áttaosm
devět Níu
Níudevět
deset Tíu
Tíudeset
jedenáct Ellefu
Ellefujedenáct
dvanáct Tólf
Tólfdvanáct
třináct Þrettán
Þrettántřináct
čtrnáct Fjórtán
Fjórtánčtrnáct
patnáct Fimmtán
Fimmtánpatnáct
šestnáct Sextán
Sextánšestnáct
sedmnáct Sautján
Sautjánsedmnáct
osmnáct Átján
Átjánosmnáct
devatenáct Nítján
Nítjándevatenáct
dvacet Tuttugu
Tuttugudvacet
jedenadvacet Tuttugu og einn
Tuttugu og einnjedenadvacet
třicet Þrjátíu
Þrjátíutřicet
čtyřicet Fjörutíu
Fjörutíučtyřicet
padesát Fimmtíu
Fimmtíupadesát
šedesát Sextíu
Sextíušedesát
sedmsdesát Sjötíu
Sjötíusedmsdesát
osmdesát Áttatíu
Áttatíuosmdesát
devadesát Níutíu
Níutíudevadesát
sto Hundrað
Hundraðsto
tisíc Þúsund
Þúsundtisíc
milion Ein milljón
Ein milljónmilion
pár Nokkur
Nokkurpár