naučte se italsky online a zdarma  

Cestujete do do Itálie?
Naučte se nejdůležitější slova italštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších italských slov.
Pokud plánujete cestu do do Itálie, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se italsky »
 
 
Kurz italštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Ciao!
Ciao!Ahoj!
Dobré ráno! Buon giorno!
Buon giorno!Dobré ráno!
Dobrý den! Buon giorno!
Buon giorno!Dobrý den!
Dobrý večer! Buona sera!
Buona sera!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Buona notte!
Buona notte!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Ciao!
Ciao!Ahoj!
Na shledanou! Arrivederci!
Arrivederci!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano Si.
Si.ano
Ne No.
No.Ne
možná forse
forsemožná
OK Ok.
Ok.OK
Děkuji! Grazie!
Grazie!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Prego! (Di niente)
Prego! (Di niente)Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Scusi ...
Scusi ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Mi dispiace.
Mi dispiace.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Ho .../ Non ho ...
Ho .../ Non ho ...Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Abbiamo .../ Non abbiamo ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... C'é .../ Non c'è ...
C'é .../ Non c'è ...Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Mi chiamo ...
Mi chiamo ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Sono ...
Sono ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Ho ... anni.
Ho ... anni.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Viaggio con ...
Viaggio con ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím italsky. Non parlo italiano.
Non parlo italiano.Nemluvím italsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Non capisco.
Non capisco.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Parla ...?
Parla ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Qui qualcuno parla ...?
Qui qualcuno parla ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky inglese
ingleseanglicky
francouzsky francese
francesefrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Per favore prenda nota.
Per favore prenda nota.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Per favore ripeta.
Per favore ripeta.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Un momento per favore.
Un momento per favore.Moment, prosím.

Platit

 
nula zero
zeronula
jeden uno
unojeden
dva due
duedva
tři tre
tretři
čtyři quattro
quattročtyři
pět cinque
cinquepět
šest sei
seišest
sedm sette
settesedm
osm otto
ottoosm
devět nove
novedevět
deset dieci
diecideset
jedenáct undici
undicijedenáct
dvanáct dodici
dodicidvanáct
třináct tredici
tredicitřináct
čtrnáct quattordici
quattordicičtrnáct
patnáct quindici
quindicipatnáct
šestnáct sedici
sedicišestnáct
sedmnáct diciassette
diciassettesedmnáct
osmnáct diciotto
diciottoosmnáct
devatenáct diciannove
diciannovedevatenáct
dvacet venti
ventidvacet
jedenadvacet ventuno
ventunojedenadvacet
třicet trenta
trentatřicet
čtyřicet quaranta
quarantačtyřicet
padesát cinquanta
cinquantapadesát
šedesát sessanta
sessantašedesát
sedmsdesát settanta
settantasedmsdesát
osmdesát ottanta
ottantaosmdesát
devadesát novanta
novantadevadesát
sto cento
centosto
tisíc mille
milletisíc
milion un milione
un milionemilion
pár un pó
un pópár