naučte se japonsky online a zdarma  

Cestujete do do Japonska?
Naučte se nejdůležitější slova japonštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších japonských slov.
Pokud plánujete cestu do do Japonska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se japonsky »
 
 
Kurz japonštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! こんにちは!---Konnichiwa!
こんにちは!
Konnichiwa!
Ahoj!
Dobré ráno! おはようございます!---Ohayougozaimasu!
おはようございます!
Ohayougozaimasu!
Dobré ráno!
Dobrý den! こんにちは!---Konnichiwa!
こんにちは!
Konnichiwa!
Dobrý den!
Dobrý večer! こんばんは!---Konbanwa!
こんばんは!
Konbanwa!
Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! おやすみなさい!---Oyasuminasai!
おやすみなさい!
Oyasuminasai!
Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! ばいばい!---Bye-bye!
ばいばい!
Bye-bye!
Ahoj!
Na shledanou! さようなら!---Sayounara!
さようなら!
Sayounara!
Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano はい---Hai
はい
Hai
ano
Ne いいえ---Iie
いいえ
Iie
Ne
možná もしかしたら---Moshikashitara
もしかしたら
Moshikashitara
možná
OK わかりました---Wakarimashita
わかりました
Wakarimashita
OK
Děkuji! ありがとう!---Arigatou!
ありがとう!
Arigatou!
Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) どういたしまして!---Douitashimashite!
どういたしまして!
Douitashimashite!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... すみません、・・・---Sumimasen,...
すみません、・・・
Sumimasen,...
Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) ごめんなさい---Gomennasai
ごめんなさい
Gomennasai
To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... ・・・をもっています/ ...を もっていません---... wo motte imasu / ... wo motteimasen
・・・をもっています/ ...を もっていません
... wo motte imasu
... wo motteimasen
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... ・・・をもっています/ ...をもっていません---... wo motte imasu / ... wo motteimasen
・・・をもっています/ ...をもっていません
... wo motte imasu
... wo motteimasen
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... ・・・があります/ ... がありません)---... ga arimasu / ga arimasen
・・・があります/ ... がありません)
... ga arimasu
ga arimasen
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... ・・・といいます---... to iimasu
・・・といいます
... to iimasu
Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... ・・・人です---... jin desu
・・・人です
... jin desu
Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. わたしは・・・さいです---Watashi wa ... sai desu
わたしは・・・さいです
Watashi wa ... sai desu
Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. わたしはけっこんしています(どくしんです)---Watashi wa kekkon shite imasu / Watashi wa dokushin desu
わたしはけっこんしています(どくしんです)
Watashi wa kekkon shite imasu
Watashi wa dokushin desu
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. わたしはひとりでりょこうをしています(ひとりではありません)---Watashi wa hitoride ryokou wo shite imasu / Watashi wa hitori dewa arimasen
わたしはひとりでりょこうをしています(ひとりではありません)
Watashi wa hitoride ryokou wo shite imasu
Watashi wa hitori dewa arimasen
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... わたしは・・・とりょこうをしています---Watashi wa ? to ryokou wo shiteimasu
わたしは・・・とりょこうをしています
Watashi wa ? to ryokou wo shiteimasu
Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím japonsky. にほんごをはなせません---Nihongo wo hanasemasen
にほんごをはなせません
Nihongo wo hanasemasen
Nemluvím japonsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) わかりません---Wakarimasen
わかりません
Wakarimasen
Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) ・・・をはなせますか?---... wo hanasemasuka?
・・・をはなせますか?
... wo hanasemasuka?
Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? ・・・をはなせるひとはいますか?---... wo hanaseru hito wa imasuka?
・・・をはなせるひとはいますか?
... wo hanaseru hito wa imasuka?
Mluví tady někdo ...?
anglicky えいご---Eigo
えいご
Eigo
anglicky
francouzsky ふらんすご---Furansugo
ふらんすご
Furansugo
francouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) かいてもらえますか?---Kaitemorae masuka?
かいてもらえますか?
Kaitemorae masuka?
Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) もういちどいってください---Mouichido itte kudasai
もういちどいってください
Mouichido itte kudasai
Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. ちょっとまってください---Chotto matte kudasai
ちょっとまってください
Chotto matte kudasai
Moment, prosím.

Platit

 
nula ぜろ/れい---Zero
ぜろ/れい
Zero
nula
jeden いち---Ichi
いち
Ichi
jeden
dva に---Ni

Ni
dva
tři さん---San
さん
San
tři
čtyři し/よん---Shi/yon
し/よん
Shi/yon
čtyři
pět ご---Go

Go
pět
šest ろく---Roku
ろく
Roku
šest
sedm しち/なな---Shichi/nana
しち/なな
Shichińana
sedm
osm はち---Hachi
はち
Hachi
osm
devět きゅう/く---Kyu-/ku
きゅう/く
Kyu-/ku
devět
deset じゅう---Jyu-
じゅう
Jyu-
deset
jedenáct じゅういち---Jyu-ichi
じゅういち
Jyu-ichi
jedenáct
dvanáct じゅうに---Jyu-ni
じゅうに
Jyu-ni
dvanáct
třináct じゅうさん---Jyu-san
じゅうさん
Jyu-san
třináct
čtrnáct じゅうし/じゅうよん---Jyu-si/jyu-yon
じゅうし/じゅうよん
Jyu-si/jyu-yon
čtrnáct
patnáct じゅうご---Jyu-go
じゅうご
Jyu-go
patnáct
šestnáct じゅうろく---Jyu-roku
じゅうろく
Jyu-roku
šestnáct
sedmnáct じゅうひち/じゅうなな---Jyu-shichi
じゅうひち/じゅうなな
Jyu-shichi
sedmnáct
osmnáct じゅうはち---Jyu-hachi
じゅうはち
Jyu-hachi
osmnáct
devatenáct じゅうきゅう/じゅうく---Jyu-kyu-/jyu-ku
じゅうきゅう/じゅうく
Jyu-kyu-/jyu-ku
devatenáct
dvacet にじゅう---Nijyu-
にじゅう
Nijyu-
dvacet
jedenadvacet にじゅういち---Nijyu-ichi
にじゅういち
Nijyu-ichi
jedenadvacet
třicet さんじゅう---Sanjyu-
さんじゅう
Sanjyu-
třicet
čtyřicet よんじゅう/しじゅう---Yonjyu-/shijyu-
よんじゅう/しじゅう
Yonjyu-śhijyu-
čtyřicet
padesát ごじゅう---Gojyu-
ごじゅう
Gojyu-
padesát
šedesát ろくじゅう---Rokujyu-
ろくじゅう
Rokujyu-
šedesát
sedmsdesát しちじゅう/ななじゅう---Shichijyu-/nanajyu-
しちじゅう/ななじゅう
Shichijyu-ńanajyu-
sedmsdesát
osmdesát はちじゅう---Hachijyu-
はちじゅう
Hachijyu-
osmdesát
devadesát きゅうじゅう/----Kyujyu-/-
きゅうじゅう/-
Kyujyu-/-
devadesát
sto ひゃく---Hyaku
ひゃく
Hyaku
sto
tisíc せん---Sen
せん
Sen
tisíc
milion ひゃくまん---Hyakuman
ひゃくまん
Hyakuman
milion
pár いくらか---Ikuraka
いくらか
Ikuraka
pár
10000 いちまん---Ichiman
いちまん
Ichiman
10000