naučte se maďarsky online a zdarma  

Cestujete do do Maďarska?
Naučte se nejdůležitější slova maďarštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších maďarských slov.
Pokud plánujete cestu do do Maďarska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se maďarsky »
 
 
Kurz maďarštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Szia!
Szia!Ahoj!
Dobré ráno! Jó reggelt!
Jó reggelt!Dobré ráno!
Dobrý den! Jó napot!
Jó napot!Dobrý den!
Dobrý večer! Jó estét!
Jó estét!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Jó éjszakát!
Jó éjszakát!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Szia!
Szia!Ahoj!
Na shledanou! Viszontlátásra!
Viszontlátásra!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano igen
igenano
Ne nem
nemNe
možná talán
talánmožná
OK OK / rendben van
OK
rendben van
OK
Děkuji! Köszönöm!
Köszönöm!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Szívesen!
Szívesen!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Bocsánat,.../ Elnézést,...
Bocsánat,.../ Elnézést,...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Sajnálom.
Sajnálom.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Nekem van ... / Nekem nincs...
Nekem van ...
Nekem nincs...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Nekünk van .../ Nekünk nincs...
Nekünk van .../ Nekünk nincs...Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Van ... / Nincs ...
Van ...
Nincs ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... ... vagyok.
... vagyok.Jmenuji se ...
Je mi ... let. ... éves vagyok.
... éves vagyok.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Nős vagyok. / Nem vagyok nős./ Férjnél vagyok. / Nem vagyok férjnél.
Nős vagyok.
Nem vagyok nős./ Férjnél vagyok.
Nem vagyok férjnél.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Egyedül utazok. / Nem egyedül utazok.
Egyedül utazok.
Nem egyedül utazok.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.

Domluva

 
Nemluvím maďarsky. Nem beszélek magyarul?
Nem beszélek magyarul?Nemluvím maďarsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Ezt nem értem.
Ezt nem értem.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Beszél Ön ...?
Beszél Ön ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Beszél itt valaki ...?
Beszél itt valaki ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky angolul
angolulanglicky
francouzsky franciául
franciáulfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Kérem ezt írja fel.
Kérem ezt írja fel.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Kérem ismételje meg.
Kérem ismételje meg.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Egy pillanat
Egy pillanatMoment, prosím.

Platit

 
nula nulla
nullanula
jeden egy
egyjeden
dva kettő
kettődva
tři három
háromtři
čtyři négy
négyčtyři
pět öt
ötpět
šest hat
hatšest
sedm hét
hétsedm
osm nyolc
nyolcosm
devět kilenc
kilencdevět
deset tíz
tízdeset
jedenáct tizenegy
tizenegyjedenáct
dvanáct tizenkettő
tizenkettődvanáct
třináct tizenhárom
tizenháromtřináct
čtrnáct tizennégy
tizennégyčtrnáct
patnáct tizenöt
tizenötpatnáct
šestnáct tizenhat
tizenhatšestnáct
sedmnáct tizenhét
tizenhétsedmnáct
osmnáct tizennyolc
tizennyolcosmnáct
devatenáct tizenkilenc
tizenkilencdevatenáct
dvacet húsz
húszdvacet
jedenadvacet huszonegy
huszonegyjedenadvacet
třicet harminc
harminctřicet
čtyřicet negyven
negyvenčtyřicet
padesát ötven
ötvenpadesát
šedesát hatvan
hatvanšedesát
sedmsdesát hetven
hetvensedmsdesát
osmdesát nyolcvan
nyolcvanosmdesát
devadesát kilencven
kilencvendevadesát
sto száz
százsto
tisíc ezer
ezertisíc
milion egymillió
egymilliómilion
pár egy pár
egy párpár