naučte se madagaskarsky online a zdarma  

Cestujete do na Madagaskar?
Naučte se nejdůležitější slova madagaskarštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších madagaskarských slov.
Pokud plánujete cestu do na Madagaskar, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se madagaskarsky »
 
 
Kurz madagaskarštiny
se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za::
 
        Zajistit si slevu »        

 

Pozdrav

 
Ahoj! Manao ahoana! / Salama! / Akory! / Miarahaba!
Manao ahoana!
Salama!
Akory!
Miarahaba!
Ahoj!
Dobré ráno! Manao ahoana!
Manao ahoana!Dobré ráno!
Dobrý den! Manao ahoana!
Manao ahoana!Dobrý den!
Dobrý večer! Manao ahoana!
Manao ahoana!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Tafandria mandry!
Tafandria mandry!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Veloma!
Veloma!Ahoj!
Na shledanou! Veloma tompoko!
Veloma tompoko!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano eny
enyano
Ne tsia
tsiaNe
možná angamba
angambamožná
OK OK
OKOK
Děkuji! Misaotra!
Misaotra!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Tsisy fisaorana!
Tsisy fisaorana!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Manao azafady,...
Manao azafady,...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Miala tsiny.
Miala tsiny.To mě mrzí. (m/ ž)
(Ne)mám... (Tsy) manana ... aho. / (Tsy) manana ... za.
(Tsy) manana ... aho.
(Tsy) manana ... za.
(Ne)mám...
(Ne)máme... (Tsy) manana ... izahay.
(Tsy) manana ... izahay.(Ne)máme...
Existuje .../ Neexistuje ... (Tsy) misy ...
(Tsy) misy ...Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... ... no anarako.
... no anarako.Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Avy any ... aho. / Avy any ... za.
Avy any ... aho.
Avy any ... za.
Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. ... taona aho. / ... taona za.
... taona aho.
... taona za.
Je mi ... let.
Jsem (nejsem) ženatý / vdaná. Manambady aho. (Tsy) manambady aho.
Manambady aho. (Tsy) manambady aho.Jsem (nejsem) ženatý / vdaná.
(Ne)cestuji sám/sama. Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).
Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).(Ne)cestuji sámśama.
Cestuji s ... Mivoiazy miaraka amin'i ... aho. / Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Mivoiazy miaraka amin'i ... aho.
Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím madagaskarsky. Tsy miteny gasy aho. / Tsy miteny gasy za.
Tsy miteny gasy aho.
Tsy miteny gasy za.
Nemluvím madagaskarsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Tsy azoko izany.
Tsy azoko izany.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Miteny ... ve ianao?
Miteny ... ve ianao?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Misy miteny ... ve ianareo?
Misy miteny ... ve ianareo?Mluví tady někdo ...?
anglicky Anglisy
Anglisyanglicky
francouzsky Frantsay
Frantsayfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.
Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Mba avereno kely azafady.
Mba avereno kely azafady.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Miandrasa vetivety azafady
Miandrasa vetivety azafadyMoment, prosím.

Platit

 
nula aotra
aotranula
jeden iray
irayjeden
dva roa
roadva
tři telo
telotři
čtyři efatra
efatračtyři
pět dimy
dimypět
šest enina
eninašest
sedm fito
fitosedm
osm valo
valoosm
devět sivy
sivydevět
deset folo
folodeset
jedenáct iraika ambin'ny folo
iraika ambin'ny folojedenáct
dvanáct roa ambin'ny folo
roa ambin'ny folodvanáct
třináct telo ambin'ny folo
telo ambin'ny folotřináct
čtrnáct efatra ambin'ny folo
efatra ambin'ny foločtrnáct
patnáct dimy ambin'ny folo
dimy ambin'ny folopatnáct
šestnáct enina ambin'ny folo
enina ambin'ny fološestnáct
sedmnáct fito ambin'ny folo
fito ambin'ny folosedmnáct
osmnáct valo ambin'ny folo
valo ambin'ny foloosmnáct
devatenáct sivy ambin'ny folo
sivy ambin'ny folodevatenáct
dvacet roapolo
roapolodvacet
jedenadvacet iraika amby roapolo
iraika amby roapolojedenadvacet
třicet telopolo
telopolotřicet
čtyřicet efapolo
efapoločtyřicet
padesát dimampolo
dimampolopadesát
šedesát enimpolo
enimpološedesát
sedmsdesát fitopolo
fitopolosedmsdesát
osmdesát valopolo
valopoloosmdesát
devadesát sivifolo
sivifolodevadesát
sto zato
zatosto
tisíc arivo
arivotisíc
milion iray tapitrisa
iray tapitrisamilion
pár vitsivitsy
vitsivitsypár