naučte se mallorsky online a zdarma  

Cestujete do na Mallorku?
Naučte se nejdůležitější slova mallorštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších mallorských slov.
Pokud plánujete cestu do na Mallorku, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se mallorsky »
 
 
Kurz mallorštiny
se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za::
 
        Zajistit si slevu »        

 

Pozdrav

 
Ahoj! Hola!
Hola!Ahoj!
Dobré ráno! Bon dia!
Bon dia!Dobré ráno!
Dobrý den! Bon dia!
Bon dia!Dobrý den!
Dobrý večer! Bona tarda!
Bona tarda!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Bona nit!
Bona nit!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Adéu!
Adéu!Ahoj!
Na shledanou! Fins un altra!
Fins un altra!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano Sí.
Sí.ano
Ne No.
No.Ne
možná A lo millor.
A lo millor.možná
OK D'acord.
D'acord.OK
Děkuji! Gràcis!
Gràcis!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) Servidor!
Servidor!Prosím! (rádo se stalo)
Promiňte,... Perdó ...
Perdó ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Me sap greu.
Me sap greu.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Tenc .../ No tenc ...
Tenc .../ No tenc ...Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Tenim .../ No tenim ...
Tenim .../ No tenim ...Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Hi ha .../ No hi ha ...
Hi ha .../ No hi ha ...Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Me nomc ...
Me nomc ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Sóc ...
Sóc ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Tenc ... anys.
Tenc ... anys.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Estic casat./ No estic casat.
Estic casat./ No estic casat.Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Viatg tot sol./ No viatg tot sol.
Viatg tot sol./ No viatg tot sol.Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Viatg amb ...
Viatg amb ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím malorsky. No xerr mallorquí.
No xerr mallorquí.Nemluvím malorsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Això no ho enténc.
Això no ho enténc.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Vosté xerra ...?
Vosté xerra ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Qualqu xerra ...?
Qualqu xerra ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky Anglès
Anglèsanglicky
francouzsky Francès
Francèsfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Per favor, pot anotar això.
Per favor, pot anotar això.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Per favor, pot repetir això.
Per favor, pot repetir això.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Un moment, per favor.
Un moment, per favor.Moment, prosím.

Platit

 
nula cero
ceronula
jeden un
unjeden
dva dos
dosdva
tři tres
trestři
čtyři quatre
quatrečtyři
pět cinc
cincpět
šest sis
sisšest
sedm set
setsedm
osm vuit
vuitosm
devět nou
noudevět
deset deu
deudeset
jedenáct onze
onzejedenáct
dvanáct dotze
dotzedvanáct
třináct tretze
tretzetřináct
čtrnáct catorze
catorzečtrnáct
patnáct quinze
quinzepatnáct
šestnáct setze
setzešestnáct
sedmnáct desset
dessetsedmnáct
osmnáct devuit
devuitosmnáct
devatenáct denou
denoudevatenáct
dvacet vint
vintdvacet
jedenadvacet vint i ú
vint i újedenadvacet
třicet trenta
trentatřicet
čtyřicet quaranta
quarantačtyřicet
padesát cinquanta
cinquantapadesát
šedesát seixanta
seixantašedesát
sedmsdesát setanta
setantasedmsdesát
osmdesát vuitanta
vuitantaosmdesát
devadesát noranta
norantadevadesát
sto cent
centsto
tisíc mil
miltisíc
milion un millió
un milliómilion
pár un parell
un parellpár