naučte se maltsky online a zdarma  

Cestujete do na Maltu?
Naučte se nejdůležitější slova maltštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších maltských slov.
Pokud plánujete cestu do na Maltu, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se maltsky »
 
 
Kurz maltštiny
se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za::
 
        Zajistit si slevu »        

 

Pozdrav

 
Ahoj! Hello!
Hello!Ahoj!
Dobré ráno! Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Dobré ráno!
Dobrý den! Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!Dobrý den!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Ahoj!
Na shledanou! Insellimlek!
Insellimlek!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano iva
ivaano
Ne le
leNe
možná forsi
forsimožná
OK Ok.
Ok.OK
Děkuji! Grazzi!
Grazzi!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
To mě mrzí. (m/ ž) Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Jiena mil ...
Jiena mil ...Jdu.../ Jsem...
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Cestuji s ...

Domluva

 
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo anglicky? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Mluví tady někdo anglicky?
Mluví tady někdo francouzsky? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Mluví tady někdo francouzsky?
Prosím napište to. (M/ Ž) Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Moment, prosím.

Platit

 
nula xejn
xejnnula
jeden wieħed
wieħedjeden
dva tnejn
tnejndva
tři tlieta
tlietatři
čtyři erbgha
erbghačtyři
pět hamsa
hamsapět
šest sitta
sittašest
sedm sebgha
sebghasedm
osm tmienja
tmienjaosm
devět disgha
disghadevět
deset ghaxra
ghaxradeset
jedenáct hdax
hdaxjedenáct
dvanáct tnax
tnaxdvanáct
třináct tlettax
tlettaxtřináct
čtrnáct erbatax
erbataxčtrnáct
patnáct hmistax
hmistaxpatnáct
šestnáct sittax
sittaxšestnáct
sedmnáct sbatax
sbataxsedmnáct
osmnáct tmintax
tmintaxosmnáct
devatenáct dsatax
dsataxdevatenáct
dvacet ghoxrin
ghoxrindvacet
jedenadvacet wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrinjedenadvacet
třicet tletin
tletintřicet
čtyřicet erbghin
erbghinčtyřicet
padesát hamsin
hamsinpadesát
šedesát sittin
sittinšedesát
sedmsdesát sebghajn
sebghajnsedmsdesát
osmdesát tmenin
tmeninosmdesát
devadesát disghajn
disghajndevadesát
sto mijja
mijjasto
tisíc elf
elftisíc
milion miljun
miljunmilion
pár par
parpár