>
 
learn German  

Cestujete do do Německa?
Naučte se nejdůležitější slova němčině


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších německých slov.
Pokud plánujete cestu do do Německa , najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se německy mnohem rychleji než tradičními metodami – a to jen 17 minut denně:
Učit se německy online »
   

Pozdrav

 
Hallo!Ahoj!
Guten Morgen!Dobré ráno!
Guten Abend!Dobrý večer!
Gute Nacht!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Tschüss! (informell)Ahoj!
Auf Wiedersehen! (formell)Na shledanou!
 

Důležitá slovní zásoba

 
jaano
neinNe
vielleichtmožná
OKOK
Danke!Děkuji!
Bitte! (gern geschehen)Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Entschuldigung, ...Promiňte,...
Es tut mir leid.To mě mrzí. (m/ ž)
Ich habe ...
Ich habe kein ...
Mám ... / Nemám ...
Wir haben ...
Wir haben kein ...
Máme .../ Nemáme ...
Es gibt (kein) ...
Es gibt (keine) ...
Existuje .../ Neexistuje ...
 

Představit si

 
Ich heiße ...Jmenuji se ...
Ich komme ...Jdu.../ Jsem...
Ich bin ... Jahre alt.Je mi ... let.
Ich bin verheiratet.
Ich bin nicht verheiratet.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Ich reise alleine.
Ich reise nicht alleine.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Ich reise mit ...Cestuji s ...
 

Domluva

 
Ich spreche kein Englisch.Nemluvím anglicky.
Das verstehe ich nicht.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Sprechen Sie ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Spricht hier jemand ...?Mluví tady někdo ...?
Englischanglicky
Französischfrancouzsky
Bitte schreiben Sie das auf.Prosím napište to. (M/ Ž)
Bitte wiederholen Sie das.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Einen Moment bitte.Moment, prosím.
 

Platit

 
nullnula
einsjeden
zweidva
dreitři
vierčtyři
fünfpět
sechsšest
siebensedm
achtosm
neundevět
zehndeset
elfjedenáct
zwölfdvanáct
dreizehntřináct
vierzehnčtrnáct
fünfzehnpatnáct
sechzehnšestnáct
siebzehnsedmnáct
achtzehnosmnáct
neunzehndevatenáct
zwanzigdvacet
einundzwanzigjedenadvacet
dreißigtřicet
vierzigčtyřicet
fünfzigpadesát
sechzigšedesát
siebzigsedmsdesát
achtzigosmdesát
neunzigdevadesát
hundertsto
tausendtisíc
eine Millionmilion
ein paarpár
 

 

„Učit se německy mnohem rychleji než tradičními metodami – a to jen 17 minut denně!“

 
Rychlá a vysoce efektivní metoda učení, která je zábavná:
První konverzace v němčině bude možná po 3 hodinách – plynulé jazykové znalosti po 50 hodinách – pro počítač, smartphone a tablet.
 
učit se německy
 
Jazykový kurz němčiny »

 
Důvody proč se tento kurz němčiny liší od ostatních jazykových kurzů:
Doporučená doba učení: pouze 17 minut denně.
Kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení.
Díky uznávané učební metodě dlouhodobé paměti už nikdy německy nezapomenete.
Díky nové superlearningové technologii budete postupovat o 32 % rychleji a získáte mimořádnou vnímavost.
Učit se německy nebylo nikdy jednodušší tak jako nyní: v průběhu kurzu vám budou každý den přesně zadána všechna cvičení.
To znamená, že se učíte německy prakticky sami.
Rozmanité učební metody zaručují zábavu a úspěch při učení a motivují vás k dalšímu každodennímu učení němčiny.

Učit se německy »

 
 

 

Free German trial version

 
Naučte se německy zdarma během dvou dnů.
Vyzkoušejte si tento kurz a sami se přesvědčte, že se německy naučíte mnohem rychleji, než jste si mysleli.