naučte se norsky online a zdarma  

Cestujete do do Norska?
Naučte se nejdůležitější slova norštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších norských slov.
Pokud plánujete cestu do do Norska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se norsky »
 
 
Kurz norštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Hei!
Hei!Ahoj!
Dobré ráno! God morgen!
God morgen!Dobré ráno!
Dobrý den! God dag!
God dag!Dobrý den!
Dobrý večer! God aften!
God aften!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! God kveld!
God kveld!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Hade!
Hade!Ahoj!
Na shledanou! På gjensyn!
På gjensyn!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano ja
jaano
Ne nei
neiNe
možná kanskje
kanskjemožná
OK OK
OKOK
Děkuji! Takk!
Takk!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Vær så snill! / Vennligst ...
Vær så snill!
Vennligst ...
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Unnskyld, ...
Unnskyld, ...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Beklager.
Beklager.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Jeg har ... / Jeg har ikke ...
Jeg har ...
Jeg har ikke ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Vi har ... / Vi har ikke ..
Vi har ...
Vi har ikke ..
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Det er ... / Det er ikke ...
Det er ...
Det er ikke ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Jeg heter ...
Jeg heter ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Jeg kommer ...
Jeg kommer ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Jeg er ... år.
Jeg er ... år.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Jeg er gift. / Jeg er ikke gift.
Jeg er gift.
Jeg er ikke gift.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Jag reiser alene. / Jeg reiser ikke alene.
Jag reiser alene.
Jeg reiser ikke alene.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Jeg reiser med ...
Jeg reiser med ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím norsky. Jeg snakker ikke norsk.
Jeg snakker ikke norsk.Nemluvím norsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Det forstår jeg ikke.
Det forstår jeg ikke.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Snakker du ...?
Snakker du ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Snakker noen her ... ?
Snakker noen her ... ?Mluví tady někdo ...?
anglicky engelsk
engelskanglicky
francouzsky fransk
franskfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Kan du skrive det ned?
Kan du skrive det ned?Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Kan du gjenta det?
Kan du gjenta det?Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Et øyeblikk.
Et øyeblikk.Moment, prosím.

Platit

 
nula null
nullnula
jeden en
enjeden
dva to
todva
tři tre
tre tři
čtyři fire
firečtyři
pět fem
fempět
šest seks
seksšest
sedm sju
sju sedm
osm åtte
åtteosm
devět ni
nidevět
deset ti
tideset
jedenáct elleve
ellevejedenáct
dvanáct tolv
tolvdvanáct
třináct tretten
trettentřináct
čtrnáct fjorten
fjortenčtrnáct
patnáct femten
femtenpatnáct
šestnáct seksten
sekstenšestnáct
sedmnáct sytten
syttensedmnáct
osmnáct atten
attenosmnáct
devatenáct nitten
nittendevatenáct
dvacet tjue
tjue dvacet
jedenadvacet tjueen
tjueenjedenadvacet
třicet tretti
trettitřicet
čtyřicet førti
førtičtyřicet
padesát femti
femtipadesát
šedesát seksti
sekstišedesát
sedmsdesát sytti
syttisedmsdesát
osmdesát åtti
åttiosmdesát
devadesát nitti
nittidevadesát
sto hundre
hundresto
tisíc tusen
tusentisíc
milion en million
en millionmilion
pár et par
et parpár