naučte se persky online a zdarma  

Cestujete do do Iránu?
Naučte se nejdůležitější slova perštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších perských slov.
Pokud plánujete cestu do do Iránu, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se persky »
 
 
Kurz perštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! سلام
سلامAhoj!
Dobré ráno! صبح بخیر
صبح بخیرDobré ráno!
Dobrý den! روز بخیر
روز بخیرDobrý den!
Dobrý večer! عصر بخیر
عصر بخیرDobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! شب بخیر
شب بخیرDobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! خداحافظ
خداحافظAhoj!
Na shledanou! خداحافظ
خداحافظNa shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano بله
بلهano
Ne نه , نخیر
نه , نخیرNe
možná شاید
شایدmožná
OK خیلی خوب
خیلی خوبOK
Děkuji! متشکرم
متشکرمDěkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) خواهش می کنم
خواهش می کنمProsím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... ببخشید
ببخشیدPromiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) متاسفم
متاسفمTo mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔
من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔
ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔
وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... من ۔۔۔ هستم۔
من ۔۔۔ هستم۔Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... من ۔۔۔ می آیم۔
من ۔۔۔ می آیم۔Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. من ۔۔۔ ساله هستم۔
من ۔۔۔ ساله هستم۔Je mi ... let.
(Ne)cestuji sám/sama. من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔
من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔(Ne)cestuji sámśama.
Cestuji s ... من با ۔۔۔ سفر می کنم۔
من با ۔۔۔ سفر می کنم۔Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím persky. من فارسی صحبت نمی کنم۔
من فارسی صحبت نمی کنم۔Nemluvím persky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) من این را نمی فهمم۔
من این را نمی فهمم۔Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟
آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟
آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟Mluví tady někdo ...?
anglicky انگلیسی
انگلیسیanglicky
francouzsky فرانسه
فرانسهfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) لطفا آن را بنویسید۔
لطفا آن را بنویسید۔Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) لطفا آن را تکرار کنید۔
لطفا آن را تکرار کنید۔Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. یک لحظه لطفا۔
یک لحظه لطفا۔Moment, prosím.

Platit

 
nula صفر
صفرnula
jeden یک
یکjeden
dva دو
دوdva
tři سه
سهtři
čtyři چهار
چهارčtyři
pět پنج
پنجpět
šest شش
ششšest
sedm هفت
هفتsedm
osm هشت
هشتosm
devět نه
نهdevět
deset ده
دهdeset
jedenáct یازده
یازدهjedenáct
dvanáct دوازده
دوازدهdvanáct
třináct سیزده
سیزدهtřináct
čtrnáct چهارده
چهاردهčtrnáct
patnáct پانزده
پانزدهpatnáct
šestnáct شانزده
شانزدهšestnáct
sedmnáct هفده
هفدهsedmnáct
osmnáct هجده
هجدهosmnáct
devatenáct نوزده
نوزدهdevatenáct
dvacet بیست
بیستdvacet
jedenadvacet بیست و یک
بیست و یکjedenadvacet
třicet سی
سیtřicet
čtyřicet چهل
چهلčtyřicet
padesát پنجاه
پنجاهpadesát
šedesát شصت
شصتšedesát
sedmsdesát هفتاد
هفتادsedmsdesát
osmdesát هشتاد
هشتادosmdesát
devadesát نود
نودdevadesát
sto صد
صدsto
tisíc هزار
هزارtisíc
milion یک میلیون
یک میلیونmilion
pár یک جفت
یک جفتpár