naučte se portugalsky online a zdarma  

Cestujete do do Portugalska?
Naučte se nejdůležitější slova portugalštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších portugalských slov.
Pokud plánujete cestu do do Portugalska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se portugalsky »
 
 
Kurz portugalštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Olá!
Olá!Ahoj!
Dobré ráno! Bom dia!
Bom dia!Dobré ráno!
Dobrý den! Boa tarde!
Boa tarde!Dobrý den!
Dobrý večer! / Dobrou noc! Boa noite!
Boa noite!Dobrý večer! / Dobrou noc!
Ahoj! Tchau!
Tchau!Ahoj!
Na shledanou! Adeus!
Adeus!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano sim
simano
Ne não
nãoNe
možná talvez
talvezmožná
OK OK
OKOK
Děkuji! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) De nada
De nadaProsím! (rádo se stalo)
Promiňte,... Desculpe,...
Desculpe,...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Perdão.
Perdão.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Eu sou da...
Eu sou da...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Eu tenho ... anos.
Eu tenho ... anos.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.
Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Eu estou a viajar sozinho/ -a. / Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Eu estou a viajar sozinho/ -a.
Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím portugalsky. Não falo português.
Não falo português.Nemluvím portugalsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Não entendo.
Não entendo.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Fala ... ?
Fala ... ?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Mluví tady někdo ...?
anglicky Inglês
Inglêsanglicky
francouzsky Francês
Francêsfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Podia repetir?
Podia repetir?Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Moment, prosím.

Platit

 
nula zero
zeronula
jeden um
umjeden
dva dois
doisdva
tři três
trêstři
čtyři quatro
quatročtyři
pět cinco
cincopět
šest seis
seisšest
sedm sete
setesedm
osm oito
oitoosm
devět nove
novedevět
deset dez
dezdeset
jedenáct onze
onzejedenáct
dvanáct doze
dozedvanáct
třináct treze
trezetřináct
čtrnáct catorze
catorzečtrnáct
patnáct quinze
quinzepatnáct
šestnáct dezasseis
dezasseisšestnáct
sedmnáct dezassete
dezassetesedmnáct
osmnáct dezoito
dezoitoosmnáct
devatenáct dezanove
dezanovedevatenáct
dvacet vinte
vintedvacet
jedenadvacet vinte e um
vinte e umjedenadvacet
třicet trinta
trintatřicet
čtyřicet quarenta
quarentačtyřicet
padesát cinquenta
cinquentapadesát
šedesát sessenta
sessentašedesát
sedmsdesát setenta
setentasedmsdesát
osmdesát oitenta
oitentaosmdesát
devadesát noventa
noventadevadesát
sto cem
cemsto
tisíc mil
miltisíc
milion um milhão
um milhãomilion
pár alguns
algunspár