naučte se rusky online a zdarma  

Cestujete do do Ruska?
Naučte se nejdůležitější slova ruštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších ruských slov.
Pokud plánujete cestu do do Ruska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se rusky »
 
 
Kurz ruštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Привет!
Привет!Ahoj!
Dobré ráno! Доброе утро!
Доброе утро!Dobré ráno!
Dobrý den! Добрый день!
Добрый день!Dobrý den!
Dobrý večer! Добрый вечер!
Добрый вечер!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Спокойной ночи!
Спокойной ночи!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Пока!
Пока!Ahoj!
Na shledanou! До свидания!
До свидания!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano да
даano
Ne нет
нетNe
možná возможно
возможноmožná
OK хорошо
хорошоOK
Děkuji! Спасибо!
Спасибо!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Пожалуйста!
Пожалуйста!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Извините,...
Извините,...Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Мне очень жаль.
Мне очень жаль.To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... У меня есть / у меня нет ...
У меня есть
у меня нет ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... У нас есть / у нас нет ...
У нас есть
у нас нет ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Есть / нет ...
Есть
нет ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Меня зовут ...
Меня зовут ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Я из ...
Я из ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Мне ... лет.
Мне ... лет.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Я женат. / Я не женат. / Я замужем. / Я не замужем.
Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Я путешествую один./ Я не путешествую один.
Я путешествую один./ Я не путешествую один.Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Я путешествую с ...
Я путешествую с ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím rusky. Яне говорю по-русски.
Яне говорю по-русски.Nemluvím rusky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Я не понимаю.
Я не понимаю.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Вы говорите ...?
Вы говорите ...?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? Кто-нибудь говорит здесь ...?
Кто-нибудь говорит здесь ...?Mluví tady někdo ...?
anglicky по-английски
по-английскиanglicky
francouzsky по-французски
по-французскиfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) пожалуйста, напишите.
пожалуйста, напишите.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) пожалуйста, повторите.
пожалуйста, повторите.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Один момент, пожалуйста.
Один момент, пожалуйста.Moment, prosím.

Platit

 
nula ноль
нольnula
jeden один
одинjeden
dva два
дваdva
tři три
триtři
čtyři четыре
четыреčtyři
pět пять
пятьpět
šest шесть
шестьšest
sedm семь
семьsedm
osm восемь
восемьosm
devět девять
девятьdevět
deset десять
десятьdeset
jedenáct одиннадцать
одиннадцатьjedenáct
dvanáct двенадцать
двенадцатьdvanáct
třináct тринадцать
тринадцатьtřináct
čtrnáct четырнадцать
четырнадцатьčtrnáct
patnáct пятнадцать
пятнадцатьpatnáct
šestnáct шестнадцать
шестнадцатьšestnáct
sedmnáct семнадцать
семнадцатьsedmnáct
osmnáct восемнадцать
восемнадцатьosmnáct
devatenáct девятнадцать
девятнадцатьdevatenáct
dvacet двадцать
двадцатьdvacet
jedenadvacet двадцать один
двадцать одинjedenadvacet
třicet тридцать
тридцатьtřicet
čtyřicet сорок
сорокčtyřicet
padesát пятьдесят
пятьдесятpadesát
šedesát шестьдесят
шестьдесятšedesát
sedmsdesát семьдесят
семьдесятsedmsdesát
osmdesát восемьдесят
восемьдесятosmdesát
devadesát девяносто
девяностоdevadesát
sto сто
стоsto
tisíc тысяча
тысячаtisíc
milion один миллион
один миллионmilion
pár пара
параpár