naučte se rumunsky online a zdarma  

Cestujete do do Rumunska?
Naučte se nejdůležitější slova rumunštině!


Zde najdete překlady pro 50 nejdůležitějších rumunských slov.
Pokud plánujete cestu do do Rumunska, najdete zde vše, co k tomu potřebujete!
 
Zde se naučíte tuto slovní zásobu:

Učit se rumunsky »
 
 
Kurz rumunštiny jako kompletní balíček se slevou %!
Normální cena:
Nyní objednat za:

 
          Zajistit si slevu »          

 

Pozdrav

 
Ahoj! Salut!
Salut!Ahoj!
Dobré ráno! Bună dimineața!
Bună dimineața!Dobré ráno!
Dobrý den! Bună ziua!
Bună ziua!Dobrý den!
Dobrý večer! Bună seara!
Bună seara!Dobrý večer!
Dobrou noc! Na viděnou zítra! Noapte bună!
Noapte bună!Dobrou noc! Na viděnou zítra!
Ahoj! Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Ahoj!
Na shledanou! La revedere!
La revedere!Na shledanou!

Důležitá slovní zásoba

 
ano da
daano
Ne nu
nuNe
možná poate
poatemožná
OK ok
okOK
Děkuji! Mersi!
Mersi!Děkuji!
Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž) Cu plăcere!
Cu plăcere!Prosím! (rádo se stalo) (M/ Ž)
Promiňte,... Scuze!
Scuze!Promiňte,...
To mě mrzí. (m/ ž) Îmi pare rău!
Îmi pare rău!To mě mrzí. (m/ ž)
Mám ... / Nemám ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Mám ... / Nemám ...
Máme .../ Nemáme ... Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Máme .../ Nemáme ...
Existuje .../ Neexistuje ... Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Existuje .../ Neexistuje ...

Představit si

 
Jmenuji se ... Mă numesc ...
Mă numesc ...Jmenuji se ...
Jdu.../ Jsem... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Jdu.../ Jsem...
Je mi ... let. Am ... ani.
Am ... ani.Je mi ... let.
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná. Sunt căsătorit(ă). / Nu sunt căsătorit(ă).
Sunt căsătorit(ă).
Nu sunt căsătorit(ă).
Jsem ženatý/vdaná. / Nejsem ženatý/vdaná.
Cestuji sám/sama. / Necestuji sám /sama. Călătoresc singur(ă). / Nu călătoresc singur(ă).
Călătoresc singur(ă).
Nu călătoresc singur(ă).
Cestuji sámśama. / Necestuji sám śama.
Cestuji s ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Cestuji s ...

Domluva

 
Nemluvím rumunsky. Nu vorbesc românește.
Nu vorbesc românește.Nemluvím rumunsky.
Tomu nerozumím. (M/ Ž) Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Tomu nerozumím. (M/ Ž)
Mluvíte ...? (m,ž) Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Mluvíte ...? (m,ž)
Mluví tady někdo ...? E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Mluví tady někdo ...?
anglicky engleză
englezăanglicky
francouzsky franceză
francezăfrancouzsky
Prosím napište to. (M/ Ž) Vă rog notați.
Vă rog notați.Prosím napište to. (M/ Ž)
Prosím opakujte to. (M/ Ž) Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Prosím opakujte to. (M/ Ž)
Moment, prosím. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Moment, prosím.

Platit

 
jeden unu
unujeden
dva doi
doidva
tři trei
treitři
čtyři patru
patručtyři
pět cinci
cincipět
šest șase
șasešest
sedm șapte
șaptesedm
osm opt
optosm
devět nouă
nouădevět
deset zece
zecedeset
jedenáct unsprezece
unsprezecejedenáct
dvanáct doisprezece
doisprezecedvanáct
třináct treisprezece
treisprezecetřináct
čtrnáct paisprezece
paisprezecečtrnáct
patnáct cincisprezece
cincisprezecepatnáct
šestnáct șaisprezece
șaisprezecešestnáct
sedmnáct șaptesprezece
șaptesprezecesedmnáct
osmnáct optsprezece
optsprezeceosmnáct
devatenáct nouăsprezece
nouăsprezecedevatenáct
dvacet douăzeci
douăzecidvacet
jedenadvacet douăzeci și unu
douăzeci și unujedenadvacet
třicet treizeci
treizecitřicet
čtyřicet patruzeci
patruzecičtyřicet
padesát cincizeci
cincizecipadesát
šedesát șaizeci
șaizecišedesát
sedmsdesát șaptezeci
șaptezecisedmsdesát
osmdesát optzeci
optzeciosmdesát
devadesát nouăzeci
nouăzecidevadesát
sto o sută
o sutăsto
tisíc o mie
o mietisíc
milion un milion
un milionmilion
pár o pereche
o perechepár