learn Finnish  

You plan on travelling to Finland?
Learn the most important words in Finnish


Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Finnish.
If you are about to travel to Finland, this is exactly what you are looking for!
 
We will teach you:

Learn Finnish »
 
 
Finnish complete language course: with % discount!
Original price:
Now available for:

 
          Claim your offer »          

 

Greetings

 
Hello! Hei!
Hei!Hello!
Good morning! (sg/pl) Hyvää huomenta!
Hyvää huomenta!Good morning! (sg/pl)
Hello! (sg/pl) Hyvää päivää!
Hyvää päivää!Hello! (sg/pl)
Good evening! (sg/pl) Hyvää iltaa!
Hyvää iltaa!Good evening! (sg/pl)
Good night! (sg/pl) Hyvää yötä!
Hyvää yötä!Good night! (sg/pl)
Bye! (infml) Hei, hei!
Hei, hei!Bye! (infml)
Good bye! (fml.) Näkemiin!
Näkemiin!Good bye! (fml.)

Important vocabulary

 
yes kyllä
kylläyes
no ei
eino
maybe ehkä
ehkämaybe
OK okei
okeiOK
Thank you! Kiitos!
Kiitos!Thank you!
Please ... Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!
Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!Please ...
Excuse me, … (sg/pl) Anteeksi, ...
Anteeksi, ...Excuse me, … (sg/pl)
I'm sorry. (m/f) Olen pahoillani.
Olen pahoillani.I'm sorry. (m/f)
I have … / I don't have ... Minulla on .../ Minulla ei ole ...
Minulla on .../ Minulla ei ole ...I have … / I don't have ...
We (don't) have … Meillä on .../ Meillä ei ole ...
Meillä on .../ Meillä ei ole ...We (don't) have …
There is (no) ... On .../ Ei ole ...
On .../ Ei ole ...There is (no) ...

Introducing yourself

 
My name is ... Minun nimeni on ...
Minun nimeni on ...My name is ...
I'm from ... Olen kotoisin ...
Olen kotoisin ...I'm from ...
I'm ... years old. Olen ... vuotta vanha.
Olen ... vuotta vanha.I'm ... years old.
I am married. / I am not married. Olen naimisissa./ En ole naimisissa.
Olen naimisissa./ En ole naimisissa.I am married. / I am not married.
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f) Matkustan yksin./ En matkusta yksin.
Matkustan yksin./ En matkusta yksin.I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f)

Comprehension

 
I don't speak any Finish. En puhu suomea.
En puhu suomea.I don't speak any Finish.
I don't understand that. (m/f) En ymmärrä.
En ymmärrä.I don't understand that. (m/f)
Do you speak …? (m/f) Puhutteko te ...?
Puhutteko te ...?Do you speak …? (m/f)
Does anyone here speak ...? Puhuuko täällä joku ...?
Puhuuko täällä joku ...?Does anyone here speak ...?
Does anyone speak English here? Puhuuko täällä joku englantia?
Puhuuko täällä joku englantia?Does anyone speak English here?
Does anyone speak French here? Puhuuko täällä joku ranskaa?
Puhuuko täällä joku ranskaa?Does anyone speak French here?
Could you please write it down here? Voisitteko kirjoittaa sen tähän?
Voisitteko kirjoittaa sen tähän?Could you please write it down here?
Could you please repeat that? Voisitteko toistaa?
Voisitteko toistaa?Could you please repeat that?
Just a moment please. Hetkinen, olkaa hyvä.
Hetkinen, olkaa hyvä.Just a moment please.

Numbers

 
zero nolla
nollazero
one yksi
yksione
two kaksi
kaksitwo
three kolme
kolmethree
four neljä
neljäfour
five viisi
viisifive
six kuusi
kuusisix
seven seitsemän
seitsemänseven
eight kahdeksan
kahdeksaneight
nine yhdeksän
yhdeksännine
ten kymmenen
kymmenenten
eleven yksitoista
yksitoistaeleven
twelve kaksitoista
kaksitoistatwelve
thirteen kolmetoista
kolmetoistathirteen
fourteen neljätoista
neljätoistafourteen
fifteen viisitoista
viisitoistafifteen
sixteen kuusitoista
kuusitoistasixteen
seventeen seitsemäntoista
seitsemäntoistaseventeen
eighteen kahdeksantoista
kahdeksantoistaeighteen
nineteen yhdeksäntoista
yhdeksäntoistanineteen
twenty kaksikymmentä
kaksikymmentätwenty
twenty-one kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäyksitwenty-one
thirty kolmekymmentä
kolmekymmentäthirty
forty neljäkymmentä
neljäkymmentäforty
fifty viisikymmentä
viisikymmentäfifty
sixty kuusikymmentä
kuusikymmentäsixty
seventy seitsemänkymmentä
seitsemänkymmentäseventy
eighty kahdeksankymmentä
kahdeksankymmentäeighty
ninety yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentäninety
one hundred sata
sataone hundred
one thousand tuhat
tuhatone thousand
one million miljoona
miljoonaone million
some / a couple pari
parisome / a couple