aprender estonio en internet  

¿Va a viajar a Estonia?
¡Aprenda las palabras más importantes en estonio!


Aquí puedes encontrar la traducción de más de 50 expresiones y palabras importantes del estonio al español.
Así estarás mejor preparado para tu viaje a Estonia.
 
Aprende con nosotros:

Aprender estonio »
 

 
Paquete completo de estonio: con % de descuento!
Precio normal:
Precio con descuento:

 
          A la oferta »          

 

Saludos

 
¡Hola! Tere!
Tere!¡Hola!
¡Buenos días! Tere hommikust!
Tere hommikust!¡Buenos días!
¡Buenos días! Tere päevast!
Tere päevast!¡Buenos días!
¡Buenas tardes / noches! Tere õhtust!
Tere õhtust!¡Buenas tardes / noches!
¡Buenas noches! Head ööd!
Head ööd!¡Buenas noches!
adiós Nägemist!
Nägemist!adiós
¡Hasta luego! / ¡Hasta pronto! Head aega!
Head aega!¡Hasta luego! / ¡Hasta pronto!

Vocabulario imprescindible

 
sí ja
ja
no ei
eino
a lo mejor võib olla
võib ollaa lo mejor
ok, bien ok
okok, bien
¡Gracias! Aitäh!
Aitäh!¡Gracias!
¡De nada! Palun!
Palun!¡De nada!
Disculpe, .../ Disculpen,... Vabandust, ...
Vabandust, ...Disculpe, .../ Disculpen,...
Lo siento. Mul on kahju.
Mul on kahju.Lo siento.
Tengo (no tengo)... Mul on/ ei ole ...
Mul on/ ei ole ...Tengo (no tengo)...
No hay ningún... On/ ei ole ...
On/ ei ole ...No hay ningún...

Presentarse

 
Me llamo ... Mina olen ...
Mina olen ...Me llamo ...
Vengo ... Tulen ...
Tulen ...Vengo ...
Tengo ... años. (Tengo veinte años.) Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)
Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)Tengo ... años. (Tengo veinte años.)
Viajo con ... Reisin koos ...
Reisin koos ...Viajo con ...

Comunicarse

 
No hablo estonio Ma ei räägi eesti keelt.
Ma ei räägi eesti keelt.No hablo estonio
Esto no lo entiendo. Ma ei saa aru.
Ma ei saa aru.Esto no lo entiendo.
¿Habla usted ...? Kas te räägite ...?
Kas te räägite ...?¿Habla usted ...?
¿Habla aquí alguien ...? Kas keegi räägib ...?
Kas keegi räägib ...?¿Habla aquí alguien ...?
inglés  inglise keelt
inglise keeltinglés
Francés  prantsuse keelt
prantsuse keeltFrancés
Por favor, escríbalo. Palun kirjutage üles.
Palun kirjutage üles.Por favor, escríbalo.
Por favor, repítalo. Palun korrake.
Palun korrake.Por favor, repítalo.
Un momento, por favor. Üks moment palun.
Üks moment palun.Un momento, por favor.

Contar

 
cero null
nullcero
uno üks
üksuno
dos kaks
kaksdos
tres kolm
kolmtres
cuatro neli
nelicuatro
cinco viis
viiscinco
seis kuus
kuusseis
siete seitse
seitsesiete
ocho kaheksa
kaheksaocho
nueve üheksa
üheksanueve
diez kümme
kümmediez
once üksteist
üksteistonce
doce kaksteist
kaksteistdoce
trece kolmteist
kolmteisttrece
catorce neliteist
neliteistcatorce
quince viisteist
viisteistquince
dieziséis kuusteist
kuusteistdieziséis
diecisiete seitseteist
seitseteistdiecisiete
dieciocho kaheksateist
kaheksateistdieciocho
diecinueve üheksateist
üheksateistdiecinueve
veinte kakskümmend
kakskümmendveinte
veintiuno kakskümmend üks
kakskümmend üksveintiuno
treinta kolmkümmend
kolmkümmendtreinta
cuarenta nelikümmend
nelikümmendcuarenta
cincuenta viiskümmend
viiskümmendcincuenta
sesenta kuuskümmend
kuuskümmendsesenta
setenta seitsekümmend
seitsekümmendsetenta
ochenta kaheksakümmend
kaheksakümmendochenta
noventa üheksakümmend
üheksakümmendnoventa
cien sada
sadacien
mil tuhat
tuhatmil
un millón miljon
miljonun millón
un par paar
paarun par