Μάθετε αζερικά  

Θα ταξιδέψετε στην Αζερμπαϊτζάν;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα αζερικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα αζερικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Αζερμπαϊτζάν.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω αζερικά »
 
 
Αζερικά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Salam!
Salam!Γειά σου!
Καλημέρα! Salam!
Salam!Καλημέρα!
Γειά! Hələlik!
Hələlik!Γειά!
Στο επανειδήν! Hələlik!
Hələlik!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί bəli
bəliναί
όχι xeyr
xeyrόχι
ίσως bəlkə / bəlkə də
bəlkə
bəlkə də
ίσως
εντάξει oldu
olduεντάξει
Συγνώμη, ... Bağışlıyın, ...
Bağışlıyın, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Təəssüf edirəm.
Təəssüf edirəm.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Mənim ... var. / Mənim ... yoxdur.
Mənim ... var.
Mənim ... yoxdur.
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Bizim ... var. / Bizim ... yoxdur.
Bizim ... var.
Bizim ... yoxdur.
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... ... var. / ... yoxdur.
... var.
... yoxdur.
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Ταξιδεύω με ... Mən ... ilə səyahət edirəm.
Mən ... ilə səyahət edirəm.Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Bunu başa düşmürəm.
Bunu başa düşmürəm.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; ... danışa bilirsiniz?
... danışa bilirsiniz?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Burda kimsə ...danışa bilir?
Burda kimsə ...danışa bilir?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά ingiliscə
ingiliscəαγγλικά
γαλλικά fransizca
fransizcaγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Zəhmət olmasa bunu yazın.
Zəhmət olmasa bunu yazın.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.
Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Bir dəqiqə lütfən!
Bir dəqiqə lütfən!Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν sıfır
sıfırμηδέν
ένα bir
birένα
δύο iki
ikiδύο
τρία üç
üçτρία
τέσσερα dörd
dördτέσσερα
πέντε beş
beşπέντε
έξι altı
altıέξι
επτά yeddi
yeddiεπτά
οκτώ səkkiz
səkkizοκτώ
εννέα doqquz
doqquzεννέα
δέκα on
onδέκα
έντεκα on bir
on birέντεκα
δώδεκα on iki
on ikiδώδεκα
δεκατρία on üç
on üçδεκατρία
δεκατέσσερα on dörd
on dördδεκατέσσερα
δεκαπέντε on beş
on beşδεκαπέντε
δεκαέξι on altı
on altıδεκαέξι
δεκαεπτά on yeddi
on yeddiδεκαεπτά
δεκαοκτώ on səkkiz
on səkkizδεκαοκτώ
δεκαεννέα on doqquz
on doqquzδεκαεννέα
είκοσι iyirmi
iyirmiείκοσι
εικοσιένα iyirmi bir
iyirmi birεικοσιένα
τριάντα otuz
otuzτριάντα
σαράντα qırx
qırxσαράντα
πενήντα əlli
əlliπενήντα
εξήντα altmış
altmışεξήντα
εβδομήντα yetmiş
yetmişεβδομήντα
ογδόντα səksən
səksənογδόντα
ενενήντα doxsan
doxsanενενήντα
εκατό yüz
yüzεκατό
χίλια min
minχίλια
ένα εκατομμύριο bir milyon
bir milyonένα εκατομμύριο
το ζευγάρι bir neçə
bir neçəτο ζευγάρι