Μάθετε αμερικανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Αμερική;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα αμερικανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα αμερικανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Αμερική.
 
Μάθετε μαζί μας:

«Μάθετε αμερικανικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα:»
Μαθαίνω αμερικανικά με τη μέθοδο μακροχρόνιας μνήμης »
   

Καλωσόρισμα

 
Hello!Γειά σου!
Good morning!Καλημέρα!
Hello!, Hi!Καλημέρα!
Good evening!Καλησπέρα!
Good night!Καληνύχτα!
See you!, Later!Γειά!
Good bye!Στο επανειδήν!
 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
yesναί
noόχι
maybeίσως
okay (ok)εντάξει
Thank you!Ευχαριστώ!
Excuse me ...Συγνώμη, ...
I'm sorry.Λυπάμαι.
I have ...
I don't have ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
We have ...
We don't have ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
There is ...
There is no ...
Είναι ... / Δεν είναι ...
 

Συστήνομαι

 
My name is ...Με λένε ...
I'm traveling with ...Ταξιδεύω με ...
 

Συνεννόηση

 
I don't understand.Δεν το καταλαβαίνω.
Do you speak ... ?Μιλάτε ...;
Does anyone speak ... ?Μιλάεικανείς ...;
Englishαγγλικά
Frenchγαλλικά
Please write it down.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Can you repeat that please.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Just a minute.
Just a moment please.
Μια στιγμή παρακαλώ.
 

Αριθμοί

 
zeroμηδέν
oneένα
twoδύο
threeτρία
fourτέσσερα
fiveπέντε
sixέξι
sevenεπτά
eightοκτώ
nineεννέα
tenδέκα
elevenέντεκα
twelveδώδεκα
thirteenδεκατρία
fourteenδεκατέσσερα
fifteenδεκαπέντε
sixteenδεκαέξι
seventeenδεκαεπτά
eighteenδεκαοκτώ
nineteenδεκαεννέα
twentyείκοσι
twenty-oneεικοσιένα
thirtyτριάντα
fortyσαράντα
fiftyπενήντα
sixtyεξήντα
seventyεβδομήντα
eightyογδόντα
ninetyενενήντα
hundredεκατό
thousandχίλια
millionένα εκατομμύριο
a coupleτο ζευγάρι
 

 

«Μάθετε αμερικανικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα!»

 
Γρήγορη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης, μέσω της οποίας διασκεδάζετε:
Η πρώτη σας συζήτηση στα αμερικανικά θα είναι εφικτή μετά από 3 ώρες – μιλήστε με ευχέρεια μια γλώσσα σε 50 ώρες – για υπολογιστή, Smartphone και Tablet.
 
Μάθετε αμερικανικά
 
Μάθετε αμερικανικά »

 
Γι' αυτό αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μαθήματα:
Προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης: Μόνο 17 λεπτά την ημέρα.
Οποιαδήποτε στιγμή – Οπουδήποτε – Σε κάθε συσκευή.
Μέσω της βραβευμένης μεθόδου εκμάθησης μακροχρόνιας μνήμης δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά τα αμερικανικά.
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Superlearning μπορείτε να προχωρήσετε 32% γρηγορότερα με την εκμάθηση και αυξάνετε την ικανότητα αφομοίωσης σας.
Η εκμάθηση αμερικανικών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο τώρα:
Όλες οι ασκήσεις θα σας παρουσιάζονται καθημερινά στο μάθημα.
Έτσι πρακτικά μαθαίνετε μόνοι σας αμερικανικά.
Οι ποικιλόμορφες μέθοδοι εκμάθησης σας εγγυώνται διασκέδαση κατά την εκμάθηση, επιτυχία και σας δίνουν κίνητρο να συνεχίσετε να μαθαίνετε αμερικανικά κάθε μέρα.

Μάθετε αμερικανικά τώρα »

 
 

 

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση αμερικανικών

 
Δοκιμάστε τώρα δωρεάν το μάθημα και λάβετε χρήσιμες συμβουλές εκμάθησης.