Μάθετε αμερικανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Αμερική;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα αμερικανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα αμερικανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Αμερική.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω αμερικανικά »
 
 
Αμερικανικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hello!
Hello!Γειά σου!
Καλημέρα! Good morning!
Good morning!Καλημέρα!
Καλημέρα! Hello!, Hi!
Hello!, Hi!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Good evening!
Good evening!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Good night!
Good night!Καληνύχτα!
Γειά! See you!, Later!
See you!, Later!Γειά!
Στο επανειδήν! Good bye!
Good bye!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί yes
yesναί
όχι no
noόχι
ίσως maybe
maybeίσως
εντάξει okay (ok)
okay (ok)εντάξει
Ευχαριστώ! Thank you!
Thank you!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. No problem!, Sure!
No problem!, Sure!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Excuse me ...
Excuse me ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. I'm sorry.
I'm sorry.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... I have ... / I don't have ...
I have ...
I don't have ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... We have ... / We don't have ...
We have ...
We don't have ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... There is ... / There is no ...
There is ...
There is no ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... My name is ...
My name is ...Με λένε ...
Ταξιδεύω με ... I'm traveling with ...
I'm traveling with ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. I don't understand.
I don't understand.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Do you speak ... ?
Do you speak ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Does anyone speak ... ?
Does anyone speak ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά English
Englishαγγλικά
γαλλικά French
Frenchγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Please write it down.
Please write it down.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Can you repeat that please.
Can you repeat that please.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Just a minute. / Just a moment please.
Just a minute.
Just a moment please.
Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα one
oneένα
δύο two
twoδύο
τρία three
threeτρία
τέσσερα four
fourτέσσερα
πέντε five
fiveπέντε
έξι six
sixέξι
επτά seven
sevenεπτά
οκτώ eight
eightοκτώ
εννέα nine
nineεννέα
δέκα ten
tenδέκα
έντεκα eleven
elevenέντεκα
δώδεκα twelve
twelveδώδεκα
δεκατρία thirteen
thirteenδεκατρία
δεκατέσσερα fourteen
fourteenδεκατέσσερα
δεκαπέντε fifteen
fifteenδεκαπέντε
δεκαέξι sixteen
sixteenδεκαέξι
δεκαεπτά seventeen
seventeenδεκαεπτά
δεκαοκτώ eighteen
eighteenδεκαοκτώ
δεκαεννέα nineteen
nineteenδεκαεννέα
είκοσι twenty
twentyείκοσι
εικοσιένα twenty-one
twenty-oneεικοσιένα
τριάντα thirty
thirtyτριάντα
σαράντα forty
fortyσαράντα
πενήντα fifty
fiftyπενήντα
εξήντα sixty
sixtyεξήντα
εβδομήντα seventy
seventyεβδομήντα
ογδόντα eighty
eightyογδόντα
ενενήντα ninety
ninetyενενήντα
εκατό hundred
hundredεκατό
χίλια thousand
thousandχίλια
ένα εκατομμύριο million
millionένα εκατομμύριο
το ζευγάρι a couple
a coupleτο ζευγάρι