Μάθετε αφρικανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Αφρική;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα αφρικανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα αφρικανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Αφρική.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω αφρικανικά »
 
 
Αφρικανικά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hello! / Hi!
Hello!
Hi!
Γειά σου!
Καλημέρα! Goeie môre!
Goeie môre!Καλημέρα!
Καλημέρα! Goeie dag!
Goeie dag!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Goeie naand!
Goeie naand!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Goeie nag!
Goeie nag!Καληνύχτα!
Γειά! Baai!
Baai!Γειά!
Στο επανειδήν! Totsiens! / Ta-ta!
Totsiens!
Ta-ta!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ja
jaναί
όχι nee
neeόχι
ίσως miskien
miskienίσως
εντάξει OK / oraait
OK
oraait
εντάξει
Ευχαριστώ! Dankie!
Dankie!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Met plesier! / Dis ʼn plesier!
Met plesier!
Dis ʼn plesier!
Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Versoning ... / Verskoon my .../ Ekskuus ...
Versoning ...
Verskoon my .../ Ekskuus ...
Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Ek is jammer.
Ek is jammer.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Ek het ... / Ek het geen ...
Ek het ...
Ek het geen ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Ons het ... / Ons het geen ...
Ons het ...
Ons het geen ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Daar is ... / Daar is geen ...
Daar is ...
Daar is geen ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... My naam is ...
My naam is ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Ek kom van ...
Ek kom van ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Ek toer saammet ...
Ek toer saammet ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Μιλάτε ...; Praat u ... ?
Praat u ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Praat iemand hier ... ? / Praat iemand hierso ... ?
Praat iemand hier ... ?
Praat iemand hierso ... ?
Μιλάεικανείς ...;
Σας παρακαλώ γράψτε το. Skryf dit asseblief neer.
Skryf dit asseblief neer.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Herhaal dit asseblief.
Herhaal dit asseblief.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Net ʼn oomblik asseblief.
Net ʼn oomblik asseblief.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nul
nulμηδέν
ένα een
eenένα
δύο twee
tweeδύο
τρία drie
drieτρία
τέσσερα vier
vierτέσσερα
πέντε vyf
vyfπέντε
έξι ses
sesέξι
επτά sewe
seweεπτά
οκτώ agt
agtοκτώ
εννέα nege
negeεννέα
δέκα tien
tienδέκα
έντεκα elf
elfέντεκα
δώδεκα twaalf
twaalfδώδεκα
δεκατρία dertien
dertienδεκατρία
δεκατέσσερα veertien
veertienδεκατέσσερα
δεκαπέντε vyftien
vyftienδεκαπέντε
δεκαέξι sestien
sestienδεκαέξι
δεκαεπτά sewentien
sewentienδεκαεπτά
δεκαοκτώ agtien
agtienδεκαοκτώ
δεκαεννέα negentien
negentienδεκαεννέα
είκοσι twintig
twintigείκοσι
εικοσιένα eenentwintig
eenentwintigεικοσιένα
τριάντα dertig
dertigτριάντα
σαράντα veertig
veertigσαράντα
πενήντα vyftig
vyftigπενήντα
εξήντα sestig
sestigεξήντα
εβδομήντα sewentig
sewentigεβδομήντα
ογδόντα tagtig
tagtigογδόντα
ενενήντα negentig
negentigενενήντα
εκατό honderd
honderdεκατό
χίλια duisend
duisendχίλια
ένα εκατομμύριο een miljoen
een miljoenένα εκατομμύριο
το ζευγάρι ʼn paar
ʼn paarτο ζευγάρι